Agenda

Zaterdag 11 januari 2020 : Nieuwjaarsconcert

Altena Klimaattafels – Kick-off 20 januari 2020

Datum: maandag 20 januari 2020

Tijd: 19.00 uur

Locatie: Fort Altena, Sleeuwijk

De komende tijd willen wij samen met inwoners, bedrijven en organisaties in gesprek hoe we dat doel gaan bereiken. Welke initiatieven zijn er al? Welke nieuwe ideeën kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot of duurzame opwek? Wie doet wat, en wanneer? Om met elkaar concrete stappen te zetten organiseren we Klimaattafels. Hoe die tafels er precies uit gaan zien weten we nog niet. Daar kunt u namelijk over meedenken.

28 januari Speeddate-netwerkmiddag

Sta jij bij netwerkevents ook altijd met dezelfde mensen te praten? Kom dan 28 januari naar onze Speeddate-netwerkmiddag.

12 februari 2020: Gemeentewerd Altena, Bagijnhof 64, Veen.

Vanaf oktober toeren wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen door de gemeente Altena om met de plaatselijke ondernemers in contact te komen. Zij strijken op diverse locaties en momenten neer en nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Voor een goed gesprek bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de ambities die u als ondernemer heeft, of zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maken van een afspraak is niet nodig. De koffie staat voor u klaar!

15 april 2020: Dorpshuis Genderen, Rondendans 10, Genderen.

Vanaf oktober toeren wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen door de gemeente Altena om met de plaatselijke ondernemers in contact te komen. Zij strijken op diverse locaties en momenten neer en nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Voor een goed gesprek bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de ambities die u als ondernemer heeft, of zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maken van een afspraak is niet nodig. De koffie staat voor u klaar!

17 juni 2020: Gemeentewerf Altena, Beyerinckweg 12, Werkendam

Vanaf oktober toeren wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen door de gemeente Altena om met de plaatselijke ondernemers in contact te komen. Zij strijken op diverse locaties en momenten neer en nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Voor een goed gesprek bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de ambities die u als ondernemer heeft, of zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maken van een afspraak is niet nodig. De koffie staat voor u klaar!