Ook Altena Kennispoort is betrokken bij de Voedsel1000 van de Provincie

jun 12, 2019 | 0 Reacties

Hoe zorgen we dat iedereen weet wat lekker en gezond voedsel is, dat goed is voor mens, dier én omgeving? Er zijn nog zoveel uiteenlopende waarden en ideeën over een beter, duurzaam voedselsysteem. Laat staan over de weg om daar te komen.

Gedragsverandering
is de sleutel naar transformatie van ons voedselsysteem. Daar heb je educatie en bewustwording voor nodig. Daar was iedereen op de Voedsel1000 op 19 februari 2019 het unaniem over eens. De werkplaats Educatie en Bewustwording heeft gekeken naar huidige goedlopende Brabantse collectieven. We stelden ons de volgende vragen: Wat is hun succesformule, dat leidt naar gedragsverandering en creëren van impact? Wat kan er nog beter? Daaruit hebben we 7 werkende principes naar voedselwijs en voedselvaardig gedrag afgeleid.

Veranderaanpak
De veranderaanpak van de werkplaats Educatie en Bewustwording is gericht op activatie van gedragsverandering en het creëren van impact op het lokale voedselsysteem. We hebben gezien dat de wens van veranderen voortkomt vanuit gedeelde waarden en passie van initiatiefnemers. Dit geeft de energie, het doorzettingsvermogen en de wil om het voedselsysteem te veranderen. Onze werkplaats wil de Brabanders bewust maken van wat zijzelf kunnen doen voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem.

We doen dat door een gelaagde, bottom-up aanpak:

1. Lokaal: We ondersteunen, activeren en verbinden Lokale Voedselcollectieven (LVCs) met behulp van voedselcoaches. We bouwen voort op wat er al is. Zie voor een greep uit bestaande acties de poster op pagina 6 van de notitie. We voegen kwaliteit toe door de LCVs breder te verbinden met vertegenwoordigers van het gehele voedselsysteem: boeren, onderwijsinstellingen, bewoners, maatschappelijke organisaties, lokale overheden, food bedrijven en aanverwante bedrijven.

Dit doen we op alle lagen met behulp van vijf voedselcoaches, een ‘opstart- en communicatie-toolbox’, de inzet van ambassadeurs, een matchmaking website en monitoring.

2. Regionaal: De voedselcoaches maken een inventarisatie van huidige, bestaande LVCs. Via een op te zetten matchmaking website schalen we op naar regionale kruisbestuivingen. Door een zoekfilter kunnen met de matchmaking website regionaal nieuwe verbindingen worden gecreëerd. De voedselcoaches ondersteunen de matchmaking door ontmoetingen te organiseren. Hierbij ondersteunen ze de LVCs met vernieuwende werkvormen en sociale innovatie. Hiermee versnellen en creëren we een steile leercurve van het vinden van oplossingen voor het huidige voedselsysteem.

3. Provinciaal: We bouwen voort op bestaande provinciale initiatieven zoals BrabantAgrofood2020, Voedsel1000, FoodUp!, We are Food, de Landbouw Innovatie Campus, het GoedBoerenNetwerk en Agrifood Capital. De voedselcoaches voegen hieraan een kwaliteitsslag toe door Provincie Noord-Brabant verder te activeren, als proeftuin en koploper, gericht op de transformatie van het totale voedselsysteem. De monitoring van de onderliggende inspanningen vanuit de LVCs is hierbij een belangrijk sturingsmiddel. De monitoringresultaten worden ook ingezet voor communicatiedoeleinden.

4. Landelijk: De voedselcoaches koppelen waar mogelijk de kansen voor transformatie van het voedselsysteem vanuit de Brabantse LVCs aan landelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG)-routes. Ook leggen de voedselcoaches op landelijk niveau proactief verbindingen tussen Brabantse LVCs en soortgelijke, inspirerende initiatieven.

5. Internationaal: De acties die regionaal en lokaal worden ingezet en de voedselsysteem-vraagstukken die hieruit ontstaan, worden internationaal met een groot netwerk van geïnteresseerden gedeeld via de Brabantse online hub #UlabNB (Theory-U). We verwachten met name veel van de combinatie van de inbreng van de bestaande Lokale Voedselcollectieven en die van internationale vertegenwoordigers van het voedselsysteem op het internationale, online platform. Deze combinatie zal een brede spin-off opleveren van kennisdeling, nieuwe verbindingen en inzichten.

 

Met deze gelaagde aanpak gaan steeds meer mensen leren en beleven met hart, hoofd en handen. Dit ervaringsgericht leren samen met anderen, leidt tot nieuwe inzichten (bewustwording), een positievere houding, meer vaardigheden en daarmee tot ander gedrag ten aanzien van gezond en duurzaam voedsel.
Monitoren en bijsturen
Het scherpstellen van de doelstellingen ten aanzien van ’gedragsverandering door voedselwijsheid en voedselvaardigheid’ ziet de werkplaats Educatie en Bewustwording als een reis. Het voedselsysteem is uitermate complex, met voedselthema’s die elkaar onderling beïnvloeden. Ons voorstel is om met de lokale voedselcollectieven de doelstellingen per regio vast te stellen.
Voedselwijs en Voedselvaardig
We zijn in het beleid rondom voedsel op zoek gegaan waar Educatie en Bewustwording, Voedselonderwijs, Voedselwijs en Voedselvaardig, op verschillende bestuurlijke niveaus aan de orde is. We constateerden al dat op 19 februari 2019 Educatie en Bewustwording als belangrijkste thema naar voren kwam tijdens de Voedsel1000, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood 2016-2020. Het is onduidelijk of er een opgave ligt voor educatie en bewustwording rondom de vier toekomstscenario’s voor Agrofood Brabant 2050, die in opdracht van Provincie Noord-Brabant zijn geschetst. Het is opvallend dat in de behandeling van het thema landbouw en voedselsysteem in het Overdrachtsdossier 2019 voor nieuwe Statenleden, niet wordt gesproken over educatie en bewustwording rond voedsel. Desondanks wordt de kracht van de Brabanders en Brabantse identiteit van grote waarde benoemd bij het verzilveren van kansen door het ontdekken en ontwikkelen van gedeelde waarden en belangen: Besturen in partnerschap.

‘Brabanders herkennen zich in diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan moderne vormen van coöperatief handelen. ‘

Gesterkt door deze mate van (h)erkenning, pleit onze werkplaats ervoor, om Educatie en Bewustwording expliciet in te zetten als strategisch ontwikkelinstrument. Dit is broodnodig om noodzakelijke veranderingen in ons voedselsysteem te bewerkstelligen. Er is een verdergaande aanpak nodig voor een Voedselwijs en Voedselvaardig Brabant. Dat vraagt om lef en andere wegen die tot op heden zijn bewandeld. Het vraagt om het beslechten van de hiaten tussen losse, goedlopende initiatieven (silo’s) naar een samenhangende systemische aanpak gebaseerd op gedeelde waarden. Met ruimte voor eigenheid en experimenteren.

Wij zien de noodzaak voor een systemische aanpak ‘Voedselwijs en Voedselvaardig’. Wij willen aan de slag! En wat vindt u? Staat u achter ons?  En nog veel belangrijker, doet u met ons mee?

 

Bekijk hier heel het document:

 

Wanneer vindt de Voedselraad plaats?
De Voedselraad vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019 vanaf 09:00 uur, in het Congrescentrum 1931 in
‘s-Hertogenbosch. Tot 15:00 uur heeft het programma een ‘inloopkarakter’, daarna volgt het Voedselbesluit.
Meer informatie vind je op www.voedsel1000.nl .

 

AANMELDEN: 

https://deelnemen.nu/event/register/dnpq1gv2yy4zkmrl