Altena Vrouwen in Besturen

jan 2, 2021 | 0 Reacties

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt toe. Maar het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht, is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover al haar zorgen in de Tweede Kamer in maart 2018. Hierna kondigde zij enkele maatregelen om het tempo op te voeren. Eén van de maatregelen betrof een benchmark voor de grootste Nederlandse bedrijven, met als doel het belang van diversiteit aan de top te benadrukken, ook voor aandeelhouders en beleggers. (Pouwels & Henderikse, 2017)1

Het is al bewezen vanuit onderzoek dat diversiteit in cultuur, gender en leeftijd het verschil kan maken in besturen. Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, in de raad van bestuur en de raad van commissarissen maakt bedrijven effectiever en winstgevender. (s.n., 2020)2
De missie van Altena Vrouwen in Besturen is om vrouwen zo breed mogelijk te enthousiasmeren om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij. Hiertoe hebben we het platform Altena Vrouwen in Besturen opgericht, dat vrouwen kan faciliteren en ondersteunen.

Om dit streven te bereiken zijn wij blijvend op zoek naar vrouwen uit het Land van Altena, die het verschil kunnen en willen maken in besturen van verenigingen, in de politiek, in raden van advies of als commissaris. Gedacht wordt aan vrouwen, die al in besturen plaats hebben genomen ‘ongeschoold en/ of geschoold’ en aan vrouwen, die nog geen bestuurlijke ervaringen hebben, maar wel willen onderzoeken of zij die ambitie hebben. Jaarlijks biedt Altena Vrouwen in Besturen een opleiding in een cyclus van vier stappen. Voor seizoen 2021 – 2022 houdt deze in:

Stap 1: Internationale Vrouwendag 8 maart 2021: tijdens het ontbijt is de uitreiking van de Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder; tevens aftrap training Vrouwen in Besturen;
Stap 2: april – mei 2021: intakegesprekken voor de training Vrouwen in Besturen;
Stap 3: september – november 2021: cursus Persoonlijk Leiderschap in Besturen met aansluitend certificering en teambuilding;
Stap 4: december 2021 – maart 2022: snuffelstage in een bestuurlijke functie.
Afsluiting van de opleiding: Internationale Vrouwendag 8 maart 2022: afsluiting en start van de training Vrouwen in Besturen tijdens het ontbijt en de uitreiking Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder.

 

U kunt bij interesse contact opnemen met Altena Vrouwen in Besturen: Leny van der Ham 0633843766

1 Pouwels,B., & Henderikse, W. (2017). Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende. Zeist: Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht l VanDoorneHuiskes en partners.
2 s.n. (2020). Kennisplatform – Gender. Opgehaald van Diversiteit in bedrijven: https://diversiteitinbedrijf.nl/kennisplatform/genderdiversiteit/

Meer nieuws