‘Tour Ondernemen’ gaat virtueel door tijdens de coronacrisis

‘Tour Ondernemen’ gaat virtueel door tijdens de coronacrisis

Wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen toeren sinds vorig jaar door de gemeente Altena om met plaatselijke ondernemers in contact te komen. Normaliter strijken zij op diverse locaties en momenten neer om met ondernemers in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de ambities die een ondernemer heeft, of zaken waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Door de coronamaatregelen vindt ‘Tour Ondernemen’ de komende tijd niet fysiek plaats maar gebeurt dat online via facebook. De tweede virtuele ontmoeting staat gepland op woensdag 17 juni, van 10 tot 11.00 uur.

 

Virtuele ontmoeting op woensdag 17 juni, 10.00 – 11.00 uur,

via www.facebook.com/altenagemeente

 

Wethouder Matthijs van Oosten en het team Ondernemen van Gemeente Altena zitten wederom klaar om vragen van ondernemers via Facebook te beantwoorden. Dat doen zij via de Facebookpagina van de gemeente Altena: www.facebook.com/altenagemeente. Geïnteresseerden kunnen hun vraag voorafgaand aan de virtuele ontmoeting al doorgegeven per e-mail: ondernemen@gemeentealtena.nl. Ook kunnen de vragen tijdens de ‘livesessie’ op Facebook gesteld worden.
Waar loopt u als ondernemer in deze moeilijke tijd tegenaan? Waar heeft u nu het meest behoefte aan? Deel deze tijdens het spreekuur! De wethouder en het team Ondernemen denken graag met u mee.

Voor meer informatie over ‘Tour Ondernemen’ kunt u terecht bij het team Ondernemen van gemeente Altena
De accountmanagers Bedrijven die u graag te woord staan, zijn:
• Henri Gelevert (accountmanager bedrijven: bedrijventerreinen, MKB en ondernemersverenigingen), bereikbaar via h.gelevert@gemeentealtena.nl of 06 20 52 23 18;
• Tim van het Hof (accountmanager bedrijven: detailhandel, horeca en agrarische ondernemers), bereikbaar via t.vanhethof@gemeentealtena.nl of 06 51 14 17 09

Gemeente gunt textielinzameling aan Kringloopcentrum

Gemeente gunt textielinzameling aan Kringloopcentrum

Kringloopcentrum Altena verzorgt vanaf de zomer de textielinzameling voor de gemeente. Het contract met de huidige textielinzamelaar van de gemeente loopt af. In het Kringloopcentrum heeft de gemeente een lokale partner gevonden met meerwaarde.

Wethouder Roland van Vugt: “Door de textielinzameling onder te brengen bij het Kringloopcentrum dragen we bij aan meerdere doelen. Hergebruik van kleding door lokale verkoop is duurzaam. We bieden onze inwoners de kans gedragen goede kleding in de buurt aan te schaffen. Ook kan het Kringloopcentrum op deze manier werk- en dagbesteding bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Directeur Sjoerd Althuizius: van Kringloopcentrum Altena: “ Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Het stelt ons in staat betere kwaliteit kleding binnen te krijgen en aan te kunnen bieden in onze winkels. Ook kunnen we hierdoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.”

Andere locatie voor textielcontainers

In de loop van de zomer worden de huidige textielcontainers in de gemeente vervangen door (blauwe) containers van het Kringloopcentrum. De containers komen op andere plekken dan de huidige. Door de textielcontainers op meer ‘beschutte’  plaatsen, zoals bij scholen, sportvelden en winkels te plaatsen, hopen we vervuiling tegen te gaan. We zien namelijk regelmatige ander afval dan textiel in de containers. Dit zorgt voor extra kosten omdat dit afval op een andere manier afgevoerd moet worden. Ook raakt de aangeboden kleding vervuild, en is dan niet meer geschikt voor hergebruik of recycling.

Door textiel apart én lokaal in te zamelen maken we Altena samen sterker en duurzamer.

Altena onderzoekt twee locaties voor brede school Almkerk

Altena onderzoekt twee locaties voor brede school Almkerk

De gemeente Altena start een locatieonderzoek voor de nieuwe brede school in Almkerk. Het onderzoek richt zich op de locatie ’t Verlaat en de locatie d’ Uylenborch inclusief tegenoverliggend evenemententerrein. In het najaar moet de voorkeurslocatie bekend zijn en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Wethouder Peter van der Ven: “De teleurstelling bij alle partijen was groot toen de eerder beoogde locatie op de plek van de tennisvereniging niet doorging. We willen nu gezamenlijk met nieuwe energie doorpakken en twee nieuwe locaties onderzoeken. De locaties bieden wellicht meer mogelijkheden. Zo nemen we in het onderzoek bij ’t Verlaat de optie mee om naast de brede school ook een sportaccommodatie en dorpshuisfunctie in het nieuwe gebouw onder te brengen.”

Samen

De betrokken scholen, de exploitant van ’t Verlaat en de dorpsraad van Almkerk zijn actief aangehaakt bij de plannen en denken mee. De plannen voor onderzoek naar beide locaties zijn met hen besproken en kunnen rekenen op steun van de betrokken partijen. De startnotitie over het locatieonderzoek is via de website van de gemeente in te zien. Voor omwonenden en andere betrokkenen is er de mogelijkheid te reageren.

Beoordelingsproces

Om te komen tot een voorkeurslocatie wordt onder andere gekeken naar de inpassing op de locatie, de snelheid van het realiseren, de kosten en de herontwikkelingsmogelijkheden van de achterblijvende locatie(s). Bij onderzoek naar de locatie d’ Uylenborch hoort ook het aandragen van opties voor een nieuwe locatie voor het evenemententerrein.

Vervolg

Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de voorkeurslocatie bekend is, wordt het plan voor deze locatie verder uitgewerkt.

Brabant Voedselwijs & Voedselvaardig

Brabant Voedselwijs & Voedselvaardig

Voedsel1000 Werkplaats Educatie en Bewustwording

 

Ander gedrag is de sleutel voor transformatie van ons voedselsysteem; daar heb je educatie en bewustwording voor nodig. Middels de in dit voorstel beschreven veranderaanpak, krijgt iédereen de beschikking over de benodigde kennis en vaardigheden om bewuste en duurzame keuzes te maken ten aanzien van voeding.

 

Bekijk het document hier:

https://www.lokalevoedselcollectieven.com/wp-content/uploads/2019/06/Brabant-Voedselwijs-en-Voedselvaardig-gecomprimeerd.pdf

 

 

Lees meer over het project:

Lokale Voedselcollectieven

Proef met avondopenstelling milieustation

Proef met avondopenstelling milieustation

Vanaf 1 juni is het milieustation in Giessen op woensdagavond tot 19.30 uur open.  De gemeente wil kijken of de avondopenstelling aanslaat, en daar in nieuw beleid rekening mee houden.  

De laatste maanden is het erg druk bij de milieustations. Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis en ruimen hun huis op of zijn in de tuin bezig. Sinds eind maart zijn de milieustations in Giessen en Werkendam vaker en langer open. Hiermee hopen we bezoek beter te spreiden en de wachttijden te verminderen. Door de coronamaatregelen kunnen er minder auto’s tegelijk het terrein op.

Ruimere openingstijden tot 1 september
De ruimere openingstijden waren in eerste instantie tot 1 juni. Omdat het nog steeds drukker is dan normaal verlengen we de ruimere openingstijden tot 1 september. Om dat mogelijk te maken met het beschikbare personeel, hebben we de ruimere openingstijden aangepast. Nieuw is ook dat het milieustation in Giessen deze zomer op woensdagavond open is.

Wethouder Roland van Vugt: “We keken al langer naar de mogelijkheid voor inwoners om ’s avonds naar het milieustation te komen. Deze omstandigheden bieden een kans om daarmee te experimenteren om te kijken of het voorziet in een behoefte. Dan kunnen we daar rekening mee houden als we nieuw beleid maken voor de milieustations.”

Milieustation Hank nog dicht
Het milieustation in Hank blijft tot 1 september dicht.