Start project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Start project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Altena is bij uitstek een gebied van diversiteit in agrarisch ondernemerschap, met bedrijven in verschillende soorten en maten in de veehouderij, tuin- en akkerbouw, en met verschillende ketenpartijen. Door samenwerking tussen deze bedrijven te optimaliseren, zouden verschillende uitdagingen waar de landbouw voor staat op gebiedsniveau opgelost kunnen worden. Om deze samenwerking verder te ontwikkelen is Stichting Altena Kennispoort een project gestart. Het project wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Altena en Rabobank Altena-Bommelerwaard. 

Dit project heeft als doel in kaart te brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn, en waar kansen liggen voor verbetering. Het project wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Bart Millenaar. In de eerste fase van het project brengen zij de landbouw in Gemeente Altena in kaart. Aan de hand van openbare databronnen wordt een ruw overzicht gemaakt van de verschillende bedrijven, gewassen, dieren, productie en landbouwgrond. Op basis van dit overzicht wordt een inschatting gemaakt van de kansen die er liggen om kringlopen lokaal beter te laten sluiten. Vervolgens zal er een inventarisatie gedaan worden onder de agrarische ondernemers om specifieker in kaart te brengen welke agrarische stromen het gebied binnenkomen en verlaten. Zo kan gecommuniceerd worden wat de boeren in het gebied allemaal al bereiken en welke doelen gesteld kunnen worden om gezamenlijk nog verder te komen. Dit project loopt tot 31 oktober 2020. Op basis van de resultaten van het onderzoek, kunnen vervolgstappen genomen worden om de gevonden kansen in de praktijk te gaan brengen in samenwerking met de ondernemers. 

Picknicken bij de boer en fietsen door Altena

Picknicken bij de boer en fietsen door Altena

ALTENA • Op zaterdag 5 september kan iedereen genieten van een boerenpicknick met streekproducten uit Altena en omgeving.

Omdat er dit jaar door corona geen Boerenerfdag plaats kan vinden, hebben de streekproducenten een passend alternatief uitje bedacht. De boerenpicknick is een laagdrempelig én actief uitje voor jong en oud, waarbij iedereen lekker fietst en onderweg kan picknicken en kennismaken met de agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Puur uit Altena. Onderweg is het genieten van al het moois in de streek; akkers, bloemenranden, boerderijen, boomgaarden, buffels, koeien en meer.

Boerenpicknicktas
De Boerenpicknicktas met heerlijke inhouden en de Puur uit Altena Fietsroutes is te bestellen op www.Altenabox.nl en kan opgehaald worden op een locatie naar keuze. Vanaf de ophaallocatie kunnen deelnemers kiezen of ze op of in de buurt van de ophaallocatie picknicken of op een mooie plaats onderweg. Ook kunnen ze bij de deelnemende bedrijven van Puur uit Altena een mooi plekje uitzoeken.

De picknickplaatsen, gemaakt met onder andere strobalen, zullen op plaatsen staan waar je kunt genieten van alles wat Altena te bieden heeft. De aangesloten bedrijven heten alle deelnemers van harte welkom voor een bezoekje onderweg.

Wie vooraf de route wil bepalen, kan op de website van VVV Biesboschlinie de fietsroutefolder bekijken. Toch liever per auto? Dat kan eventueel ook, maar dan dienen de routes op onderdelen wel zelf aangepast te worden, aangezien er soms wegen op staan die niet voor auto’s toegestaan zijn. Voor meer informatie kijk op www.altenabox.nl of volg de facebookpagina van de Altenabox.

Fietsroutes
Met de Puur uit Altena Picknick willen de streekproducenten de lancering van de fietsroutes van Puur uit Altena verder onder de aandacht brengen. De puur uit Altena fietsroutes zijn het resultaat van een samenwerking tussen VVV Biesboschlinie en Puur uit Altena en brengen je langs bedrijven die allemaal meedoen met afzet in de korte keten. Dat wil zeggen rechtstreeks verkopen aan de consument. De één heeft een automaat of kraampje, de ander heeft een winkeltje, met bijvoorbeeld zuivel, vlees, groente, fruit, ijs of eieren bij hun bedrijf. Ook verkopen ze hun producten via de webshop www.AltenaBox.nl. De producten thuis laten bezorgen kan via www.uitjouwstreek.nl.