CHIEF: Centrum Hulp Innovatie Educatie en Fascinatie voor plantaardige eiwitten

jul 7, 2020 | 0 Reacties

Om de diversiteit van de beoogde activiteiten van CHIEF  te kunnen realiseren en huisvesten is gezocht naar een locatie in Altena waar het ontvangen van groepen, zoals schoolklassen, professionals en consumenten, mogelijk is. We zijn verheugd om te kunnen delen dat dit allemaal samen kan komen op het terrein van Golfpark Almkreek in Almkerk.

Beide organisaties zijn zeer enthousiast over samenwerking en vinden dat ze elkaar versterken. Gezondheid en duurzaamheid zijn de overkoepelende waarden en drijfveren voor CHIEF en Golfpark Almkreek. CHIEF geeft op Almkreek invulling aan de menukaart van het restaurant (80% plantaardig), een kookstudio/proefkeuken, leslokaal, expositie en belevingstuin.

Henk Schouten: “CHIEF stond in de startblokken en toen kwam corona, vandaar dat besloten is de start van dit mooie brede initiatief voorlopig naar 2021 te verschuiven.”

Steeds meer bedrijven willen hun naam verbinden aan CHIEF zoals Plant Protein Promotor en actief bijdragen aan de realisatie van CHIEF. Interesse om aan te sluiten? schouten@schouteneurope.nl

Educatie

 CHIEF, dat staat voor Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie, heeft voor educatie een lesprogramma ontwikkelt om schoolklassen in Altena te kunnen bedienen.

 Studenten van de HAS hebben een lesprogramma uitgewerkt voor CHIEF. Tijdens deze lessen leren de leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs over ons plantaardig voedsel, over enkele voedingsstoffen (met name eiwitten), de eiwittransitie en de verwerking van ons voedsel.

De leerlingen gaan kijken, luisteren, proeven en voelen. Op deze manier worden zij op een positieve manier aan het denken gezet over de onderwerpen die aan bod komen.

Het programma bevat vier lessen die samen een educatief geheel vormen. De leerlingen gaan luisteren naar informatie, maar gaan na elk onderdeel zelf aan de slag met een praktisch deel dat hierop aansluit. Tot slot gaan zij aan de slag in de keuken en mogen ze de pluktuin in om in het klein de teelt te beleven, zien en voelen.

Smaaklessen lanceert eind van deze maand de smaakmissie Alternatieve Eiwitten. Deze smaakmissie is een mooie opmaat naar een klassenbezoek aan CHIEF.

Fascinatie

De pijler fascinatie gaat over consumentbeleving en activatie op de winkelvloer. CHIEF is een wetenschappelijk begeleide pilot in Altena. We voeren oriënterende gesprekken met de WUR/WEcR over deelname aan de PPS (publiek-private samenwerking) “Naar duurzamere en gezondere winkelvloer”.

Het project heeft als eerste doel te komen tot meer consumptie van plantaardige eiwitten. Daartoe wil CHIEF verschillende interventies uitzetten in de regio Land van Heusden en Altena. Ze kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Waarbij ze op verschillende uitgiftepunten (in Out of Home en retail) de producten aanbiedt, op verschillende manieren. Primair doel is om door een gerichte mix aan interventies qua product, prijs, promotie en plaats te komen tot meer bewustwording, een positievere houding en uiteindelijk een hogere consumptie van plantaardige eiwitten.

Secundair doel is om leerervaringen over deze gebiedsgerichte aanpak te formuleren opdat ook andere regio’s hiermee aan de slag kunnen gaan en de transitie naar nieuwe eiwitten wordt versneld. Altena leent zich goed als experimenteerregio omdat het qua demografie een “gemiddeld” beeld van de Nederlandse bevolking kent en omdat het een redelijk afgesloten gebied is. Transities behelzen grote veranderingen op meerderlei terrein (technologie, cultuur, organisatie), hetgeen een lange adem vergt en de betrokkenheid van velen. Experimenteerruimten kunnen helpen om transities vorm te geven. De omslag van consumptie (en productie) van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten is ook dermate veelomvattend dat sprake is van een transitie.

Altena kan deze transitie verder brengen door haar ervaringen te monitoren, te analyseren en te delen.

Kortom, CHIEF staat in de startblokken …

https://chiefgezondenduurzaam.nl/