Carbon Farming

Gemeente Altena organiseert op 26 april samen met ZLTO een informatiebijeenkomst over carbon farming. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over hoe carbon farming bedrijven en boeren kan helpen met het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Bij carbon farming werken boeren en bedrijven samen in een ‘carbon samenwerking’. Bedrijven compenseren hun CO2-uitstoot via boerenbedrijven in de omgeving. De boer gebruikt de CO2-compensastie om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen. Dat doet hij/zij door bepaalde bodemtechnieken toe te passen. Binnen de carbon-samenwerking betaalt het bedrijf de boer voor zijn of haar inspanningen. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. Een gezonde bodem met een hoog organisch stofgehalte, en dat is goed voor bodemleven en waterhuishouding.
  2. Koolstof wordt opgeslagen in de bodem, die anders terecht komt in de atmosfeer
  3. Bedrijven kunnen verduurzamen door hun CO2-uitstoot compenseren door koolstof op te slaan bij een boer in de regio.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen er matches ontstaan tussen boeren en bedrijven en daarmee interessante kansen voor verduurzamen.

Datum en tijd: 26 april van 14.00-16.00 uur

Locatie: afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Meer weten? Kijk dan op deze website of neem contact op met Luuk van Wezel (ZLTO) of met Albertien Perdok (gemeente Altena).