‘Het is mooi geweest. Tijd voor nieuw bloed’

jan 4, 2023 | 0 Reacties

Fons Naterop had met zijn vrouw afgesproken de rem even vast te houden voor nieuwe projecten, maar tegen het voorzitterschap van Hospice Altena kon hij geen nee zeggen. We blikken terug op een inmiddels áfgerond project: Altena Kennispoort.

Naterop was niet vanaf de start bij het Kennispoort betrokken, althans niet rechtstreeks. “Ik was toen nog burgemeester van de gemeente Aalburg”, legt hij uit. “In die tijd werd ik regelmatig door kartrekker Fientje Bax bijgepraat over het reilen en zeilen van het platform. De uitgangspunten en doelstellingen lagen mij zeer aan het hart.”
Als eerste burger leerde hij Aalburg kennen als een gemeente met uitzonderlijk veel zelfstandige ondernemers. Harde werkers, bezig met hun eigen dingen en met een eigen scoop op de wereld – en liefst de overheid op afstand. Van samenwerking, laat staan gestructureerd, was geen sprake. Net als Fientje ben ook ik een verbinder met een rotsvast geloof in samenwerking: een plus een is drie.”

Wisselend succes

Die samenwerking en verbondenheid zag hij wel in West-Brabant, de regio waar Aalburg bestuurlijk nauw mee is verbonden. Zijn pogingen tot meer lokale samenhang in zijn eigen gemeente, hadden zoals hij het zelf zegt “wisselend succes”. Denk aan de oud en nieuw-viering in Veen en het jeugdbeleid.

De eerste Holland Lady Tour in 2013 met daaraan gekoppeld de verkiezing van de Ondernemende Vrouw van Altena bleek het vliegwiel voor een ontluikende samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen – de zogeheten triple helix van de drie O’s. Al snel kwam daar een vierde loot bij, de O van de ondernemende burger. “Toen Kennispoort Altena op stoom kwam, zocht ook de politiek in de drie nog zelfstandige gemeenten naar samenwerking. Dat bleek een vaak moeizaam proces. Het was goed om te zien dat het bedrijfsleven en de burgers in Altena al een stuk verder waren. Ook sportclubs zochten elkaar op. De verstandhouding tussen Achilles Veen en Kozakken Boys is nog altijd prima”, zegt Naterop.

Jammer

Toen de vorming van de nieuwe gemeente Altena nog slechts een kwestie van tijd was en Naterop tot waarnemend burgemeester in Boxtel was benoemd, zag Fientje haar kans schoon en strikte hem voor de functie van bestuursvoorzitter van Stichting Altena Kennispoort. De bestuurder blikt met tevredenheid terug op het voorzitterschap. Het bestuur zat veelvuldig met aanjager Fientje rond de tafel om ideeën tot concrete initiatieven uit te werken. Naterop: “De naar buitengerichte blik, het grensoverschrijdend denken in kansen en het steeds weer zoeken naar wat de vier O’s verbindt, heeft mij altijd bijzonder aangesproken in mijn werkzaamheden voor het kennispunt. Ik vind het nog altijd jammer dat het manifest De kracht van Altena, waarin zo’n dertig partijen beschreven hoe Altena kan uitgroeien tot een duurzame samenleving, in 2019 niet meteen door de politiek is omarmd. De zes richtinggevende experimenten voor een duurzaam voedselsysteem zijn niet echt tot wasdom gekomen. Gelukkig zet de gemeente onder aanvoering van programmamanager Albertien Perdok nu voorzichtige stapjes op de weg naar een circulair voedselsysteem.”

Winterslaap

Toekomstige initiatieven zullen het zonder de inspirerende bemoeienis van Kennispoort moeten stellen. Het bestuur besloot enige tijd geleden om voorlopig in “winterslaap” te gaan. Op de vraag over het waarom van dit besluit geeft Naterop een drieledig antwoord: “Je moet stoppen als het nog goed met je gaat. We kunnen terugkijken op succesvolle events en initiatieven. De moeizame doorstart van de triple helix-samenwerking is hopelijk in goede handen bij het inmiddels opgetuigde Ondernemershuis. Onze penningmeester Gijsbert van Helden heeft te kennen gegeven graag bij dit gemeentelijk initiatief betrokken te blijven. Een goede zaak.”

In het bestuur is afgesproken om jaarlijks met de ambassadeurs van Kennispoort contact te hebben om te bezien hoe de vlag ervoor staat.
Ook de aankondiging van Fientje dat zij stopt als kartrekker is een belangrijke reden. “Kennispoort en Altena zijn haar veel dank verschuldigd”, benadrukt de voorzitter. “Ik deel haar mening dat het mooi is geweest. Tijd voor nieuw bloed.”

Tijdsgeest

De derde reden om Kennispoort op de waakvlam te zetten, heeft alles met de huidige tijdsgeest te maken. Alleen mijn mening telt en naar die van jou hoef ik niet te luisteren, is een opstelling die verbinder Naterop heftig tegen de borst stuit. “We leven in een tijd waarin het optimisme zwaar onder druk staat. Er woedt een oorlog in Europa, de biodiversiteit staat door een veranderend klimaat zwaar onder druk en ook in eigen land zijn er de nodige problemen die aangepakt moeten worden. Maar ondanks de beperkingen waar we de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd, de butsen die de samenleving opliep en de crisissen die ons onverhoopt nog zullen overkomen, ben ik hoopvol gestemd. Ik zie, ook in Altena, een onderstroom bij de jongere generatie ontstaan die voor een betere samenleving gaat zorgen. Maar die hoop komt niet vanzelf aanwaaien. Daar moeten we als samenleving in investeren door het goede voorbeeld aan onze (klein)kinderen te geven. Omarm de chaos zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit, en leer om te gaan met het onbehagen en de angst die grote veranderingen nou eenmaal met zich meebrengen.”

Hospice Altena

Op 1 oktober 2022 hing Naterop de ambtsketen als waarnemer in de Zeeuwse gemeente Kapelle aan de wilgen en zette hij op 66-jarige leeftijd een punt achter zijn werkzame leven. Hij heeft zich in samenspraak met zijn vrouw voorgenomen niet meteen toe te happen mochten er nieuwe (bestuurlijke) klussen op zijn pad komen. Het verzoek van de initiatiefnemers Ruben en Melanie Kruithof om zijn kennis, kunde en niet in de laatste plaats netwerk in te zetten voor het nieuw te bouwen hospice Altena in Sleeuwijk kon hij echter niet naast zich neerleggen. “Inmiddels zetten zich al zo’n tachtig betrokken mensen in voor de komst van de zorginstelling. Over een half jaar hopen we ook de financiën rond te hebben en kan de eerste paal de grond in voor de nieuwbouw. In het pand komen vier appartementen waar ongeneeslijk zieken in hun laatste levensfase op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven. Een prachtig en breed gedragen initiatief”, aldus Naterop.

Aanklampen


Tussen alle beslommeringen rond de afronding van Kennispoort en zijn inzet voor het hospice hoopt Naterop ook weer wat meer tijd op de renfiets en mountainbike door te brengen. Hij verhuisde in zijn leven negen keer en steeds gebruikte hij de fiets om nieuwe mensen te leren kennen. Lachend: “Ik kwam in mijn nieuwe woonplaats altijd wel een groepje fietsers tegen waarbij ik kon aanklampen.” Dat aanklampen hoeft niet meer per se. In de afgelopen bijna vijftien jaar verkende hij alle uithoeken van de streek en bouwde hij een groot netwerk op. Hij staat nu op de pedalen om fit te blijven en om, zoals hij het uitdrukte bij zijn afscheid in 2018 als eerste burger van Aalburg, “te genieten van weidse landschappen.”

Tekst: Sjuul vd Pol  Foto: Bart Stoutjesdijk