Impressie van de CHIEF bijeenkomst bij gemeente Altena

feb 18, 2019 | 0 Reacties

Met ruim honderd belangstellenden was de Raadszaal van het kersverse gemeentehuis van de gemeente Altena goed gevuld. Vertegenwoordigers van lokale onderwijsinstellingen, retail en ondernemingen evenals landelijk gevestigde organisaties waren aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst van CHIEF. Belangrijk uitgangspunt en doel van de bijeenkomst was om met gelijkgestemden verder vorm te geven aan de ideeën rondom Innovatie, Educatie, Fascinatie en Gezondheid in relatie tot plantaardige eiwitten in de regio Altena. Het creëren van draagvlak in een vroeg stadium van planvorming draagt wat de initiatiefnemers betreft bij aan een gezamenlijk gedragen concept wat met bijdragen van een ieder succesvol kan worden. Verschillende sprekers namen het woord en lichtten diverse aspecten van CHIEF toe…

 

Henk Schouten, een van de initiatiefnemers CHIEF en dagvoorzitter en Nationale Eiwitcommissaris Jeroen Willemsen over het tot stand komen van de plannen voor een Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie, oftewel CHIEF.
Meer weten? Klik op de bovenstaande afbeelding.

 

 

Innovatie: Marc-Paul van Halderen van Rewin sprak in zijn inleiding over het belang en de verschillende vormen van innovatie.
Klik hier voor zijn presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘CHIEF kan zich het beste richten op een ketenaanpak van veredeling tot eindproduct, waarbij met het bieden van de juiste faciliteiten op basis van een duurzaam businessmodel serieus zaken gedaan kan worden en het concept van CHIEF schaalbaar wordt.’

Educatie: Dr.Ir.Fred van de Velde, lector Eiwittransitie in Voeding bij de HAS Den Bosch sprak in zijn inleiding over de (minor) plant(w)aardige toekomst en de educatie kansen voor het onderwijs om de jongere generaties beter te informeren over de voordelen van een meer plantaardige toekomst.
Klik hier voor zijn presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘CHIEF kan het NEMO van Altena worden gericht op voeding. Het bundelen van initiatieven, uitdragen van trots en het realiseren van continuïteit in het educatie aanbod zijn belangrijke aspecten bij het totstandkomen van het centrum. Evenals het vergroten van zichtbaarheid van lokale producenten met een Boer van de Week campagne bijvoorbeeld.’

Fascinatie: Nicole Freid Marketing en Innovatie directeur bij HAK nam ons mee in de kunst van het verleiden. Over hoe we peulvruchten aantrekkelijker kunnen maken en vooral lekker!
Klik hier voor haar presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘Fascinatie is een omvangrijk begrip. Laten we het interpreteren als het prikkelen van de alle zintuigen. Luisteren en geïnspireerd raken door storytelling: het verhaal achter het product. Presentaties en proeven op de winkelvloer en bij evenementen. Chefs in de horeca kunnen verleiden om nieuwe gerechten te proberen met meer plantaardige producten.’

Gezondheid: Inzicht in de duurzaamheid- en gezondheidsvoordelen van anders, meer plantaardig en lokaal, eten is essentieel voor de geloofwaardigheid van de boodschap. Dr. Maaike Nieuwland van Wageningen UR FBR vertelt in haar inleiding over de impact van ons huidige eiwitconsumptie, het belang van een transitie en de uitdagingen waar we voor staan.
Klik hier voor haar presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘de regio leent zich voor een gebiedsgerichte aanpak om gezonder te eten met een overwegend plantaardig en lokaal dieet. De ambitie werd uitgesproken om van het Land van Altena de 8ste Blue Zone ter wereld te maken. Een Blue Zone is een gebied waar de bevolking met een specifiek voeding- en leefstijl patroon meetbaar ouder worden.’