Leerlingen van het Altena College maken profielwerkstuk over de tweede feministische golf

jan 10, 2022 | 0 Reacties

Kiara Rentrop en Myrthe van der Westen, twee leerlingen van het Altena college, hebben voor hun profielwerkstuk geschiedenis onderzoek gedaan naar de invloed van de tweede feministische golf op de positie van de hedendaagse vrouw in de gemeente Altena.

In hun profielwerkstuk komen ze tot de conclusie van dat de tweede feministische golf de positie van hedendaagse vrouwen wel degelijk heeft beïnvloed. Op alle punten uit de tweede feministische golf zijn resultaten behaald. Sommige wat kleiner dan de ander, maar er is duidelijk geëmancipeerd. Er is enkel nog geen sprake van volledige emancipatie. Vrouwen worden nog steeds ongelijk behandeld en hebben last van traditionele rolpatronen, zo schrijven ze in hun eindconclusie van het onderzoek.

Op het gebied van vrouwenemancipatie loopt gemeente Altena niet voorop. Vrouwen worden vaker (onbewust) achtergesteld. Er is één manier om vrouwenemancipatie toch te bevorderen. Wij hebben daarom een enkel advies voor alle inwoners van gemeente Altena. Als je werkelijk iets wilt veranderen, dan moet je bij jezelf beginnen. Behandel vrouwen en mannen als gelijken. Verwacht niet van de vrouw dat ze de zorgtaken en het huishouden volledig op zich neemt. Geef de vrouw de ruimte om een fulltimebaan te hebben. Laat vrouwen bij projecten ook eens de leiding nemen. Erken sekswerkers. Gebruik geen geweld van welke aard dan ook tegen vrouwen. Maar vooral, laat vrouwen in hun waarde. Samenvattend Er is nog geen sprake van volledige vrouwenemancipatie. Ook niet in gemeente Altena. Verandering begint bij jezelf. Wij zijn daarom van mening dat als iedereen elkaar gelijk behandeld het stereotyperend beeld verdwijnt en mannen en vrouwen gelijk zullen zijn.

Kiara en Myrthe doen ook een aanbeveling voor een eventueel vervolgonderzoek. Ze hebben naar aanleiding van hun onderzoek reden om te geloven dat inwoners in de gemeente Altena nog niet volledig geëmancipeerd zijn en dat de gemeente mogelijk zelfs achterloopt vergeleken met de rest van Nederland. Dit komt mede door religie en de mentaliteit van de inwoners van Altena. Een mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de invloed van religie in gemeente Altena, waarbij emancipatie ook wordt getest. Op die manier kun je duidelijker zien wat voor invloed religie heeft op de emancipatie.

Luister hier ook de gehele podcast! https://altenavrouweninbesturen.nl/blog/leerlingen-van-het-altena-college-maken-profielwerkstuk-over-de-tweede-feministische-golf/