Lopende en toekomstige initiatieven

dec 27, 2018 | 0 Reacties

Een aantal initiatieven rond de thematiek van circulaire landbouw is al van start, en beland in de fase van verdieping en verbreding:
– Project Waterberging (grip op water)
– Project Akkerranden
– Project Pixelfarming
– Precisie landbouw (Jacob Branderhorst Eethen, Landbouwbedrijf Straver en Loonbedrijf
Oomen uit Almkerk zijn hier voorlopers in.
– Project Waterenergie
– Patrijzenproject Struikwaard (samenwerking Brabants Landschap-Altenatuur-Veense Molen-Bakker Hardeman)
– Weidevogelbeheer
– Picknick en Plukroute (samenwerking De Vrijbuiters, VVV Altena Biesbosch, Altena kennispoort en Vrouw & Altena)
– Committed to Birds bij Golfpark Almkreek onderdeel van GEO (duurzame manier van terrein
beheer, reducering van kunstmest, water en energiegebruik.)samenwerking tussen Golfpark
Almkreek, Altenatuur, NGF en de Vogelbescherming
– Groen-Blauwe diensten http://www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/groenblauwe-diensten/
– Project Bloemenranden http://www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/bloemrijke-rand/
– Project Ruiterpaden http://www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/ruiterpaden/
– Project Snoeibrigade http://www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/snoeibrigade/
– Project Wandelpaden http://www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/wandelpaden/
– Partridge project
– Natura 2000 projecten EHS
– Hollandse Waterlinie
– Precisielandbouw en Ploegloos
– Streekproducten zijn verkrijgbaar bij de lokale retail (franchise ondernemers, plaatselijke Albert Heijn)
– Stichting Veldleeuwerik www.veldleeuwerik.nl (Hak maakt hier ook deel van uit)
– Cigta (Coöperatieve Industrie Groentetelers Altena) (Hak maakt hier ook deel van uit)
– Samenwerking Hak en telers

 

Toekomst
Een aantal ideeën die op de plank ligt:
– logistiek vervoer van zoveel mogelijk lokale goederenstromen en pakketdiensten gebeurt elektrisch;
– zonne- en windenergie wordt in Altena opgewekt en opgeslagen;
– duurzame voedselvoorziening voor senioren, zoals de maaltijdservice ‘Tafeltje dekje’ of instellingskeukens bij verzorgingstehuizen.

 

Lees het artikel over dit initiatief hier:

Altena werpt zich op als experimentzone voor Nederland en daarbuiten