Manifest De Kracht van Altena

Altena sluit de voedselkringlopen door crosssectorale samenwerking en kennisdeling in duurzaam produceren en consumeren.