Manifest ‘de Kracht van Altena’

Manifest ‘de Kracht van Altena’

Manifest ‘de Kracht van Altena’ . Altena sluit de voedselkringlopen door crosssectorale samenwerking en kennisdeling in duurzaam produceren en consumeren. Chief is één van de initiatieven die in  het manifest ‘de Kracht van Altena’ opgetekend staat.  Inmiddels heeft Chief een stuurgroep gevormd. 

De stuurgroep leden kwamen begin april voor de eerste keer samen bij HAK. Gezamenlijk werd enthousiast en kritisch op de plannen voor realisatie van CHIEF gereageerd. Doel van de stuurgroep is om alle benodigde kennis en expertise te betrekken om tot een kwalitatief plan en succesvolle realisatie van CHIEF te komen. De stuurgroep komt elke 6 weken bij elkaar om de voortgang te bespreken.  

 

 Foto:

v.l.n.r. Henk Gerbers – Provincie Noord-Brabant, Geert Wilms – LIB, Willem Groenenberg – Landgoed Kraaiveld, Timo Hoogeboom – HAK/CHIEF, Marc-Paul van Halderen – Rewin, Joan Wassink – Rabobank, Yvonne Kok – Nestle, Gijsbert van der Beek – Altena College, Linda van Mierlo – BOM, Frank van Noord – Cosun, Henk Schouten – CHIEF, Martijn de Jager – Appèl (adviserend aan de stuurgroep), Marianne Karstens – CHIEF, Corine Bossenbroek – CHIEF. Stuurgroepleden die ontbreken op de foto: Marieke van Zoggel – Jumbo, Brigitte de la Cousine – Provincie Flevoland, Fred van de Velde – HAS Den Bosch.  

Share