Altena Vrouwen in Besturen

Altena Vrouwen in Besturen

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt toe. Maar het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht, is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover al haar zorgen in de Tweede Kamer in maart 2018. Hierna kondigde zij enkele maatregelen om het tempo op te voeren. Eén van de maatregelen betrof een benchmark voor de grootste Nederlandse bedrijven, met als doel het belang van diversiteit aan de top te benadrukken, ook voor aandeelhouders en beleggers. (Pouwels & Henderikse, 2017)1

Het is al bewezen vanuit onderzoek dat diversiteit in cultuur, gender en leeftijd het verschil kan maken in besturen. Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, in de raad van bestuur en de raad van commissarissen maakt bedrijven effectiever en winstgevender. (s.n., 2020)2
De missie van Altena Vrouwen in Besturen is om vrouwen zo breed mogelijk te enthousiasmeren om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij. Hiertoe hebben we het platform Altena Vrouwen in Besturen opgericht, dat vrouwen kan faciliteren en ondersteunen.

Om dit streven te bereiken zijn wij blijvend op zoek naar vrouwen uit het Land van Altena, die het verschil kunnen en willen maken in besturen van verenigingen, in de politiek, in raden van advies of als commissaris. Gedacht wordt aan vrouwen, die al in besturen plaats hebben genomen ‘ongeschoold en/ of geschoold’ en aan vrouwen, die nog geen bestuurlijke ervaringen hebben, maar wel willen onderzoeken of zij die ambitie hebben. Jaarlijks biedt Altena Vrouwen in Besturen een opleiding in een cyclus van vier stappen. Voor seizoen 2021 – 2022 houdt deze in:

Stap 1: Internationale Vrouwendag 8 maart 2021: tijdens het ontbijt is de uitreiking van de Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder; tevens aftrap training Vrouwen in Besturen;
Stap 2: april – mei 2021: intakegesprekken voor de training Vrouwen in Besturen;
Stap 3: september – november 2021: cursus Persoonlijk Leiderschap in Besturen met aansluitend certificering en teambuilding;
Stap 4: december 2021 – maart 2022: snuffelstage in een bestuurlijke functie.
Afsluiting van de opleiding: Internationale Vrouwendag 8 maart 2022: afsluiting en start van de training Vrouwen in Besturen tijdens het ontbijt en de uitreiking Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder.

 

U kunt bij interesse contact opnemen met Altena Vrouwen in Besturen: Leny van der Ham 0633843766

1 Pouwels,B., & Henderikse, W. (2017). Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende. Zeist: Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht l VanDoorneHuiskes en partners.
2 s.n. (2020). Kennisplatform – Gender. Opgehaald van Diversiteit in bedrijven: https://diversiteitinbedrijf.nl/kennisplatform/genderdiversiteit/

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Met als doel het in kaart brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn en waar kansen liggen voor verbetering.  

Inmiddels is de enquête afgerond over de verwaarding van de Kringlooplandbouw. Bij CLM is men nu druk bezig om alles in kaart te brengen. 

Over de uitslag hiervan kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer lezen. 

Wij bedanken alvast alle betrokken agrariërs voor hun medewerking. 

Mooi om te zien dat we onze volgende stap al aan het voorbereiden zijn, waarbij alweer meer gebiedspartijen bij aangesloten zijn. 

Want we zijn het er met z’n alleen over eens, door gezamenlijk op te trekken kunnen we meters maken. 

 

Achtergrondinformatie: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/start-project-kansen-voor-verwaarding-van-kringlooplandbouw-in-altena/  

We hebben een bizar jaar afgesloten!

We hebben een bizar jaar afgesloten!

Beste mensen, 

We hebben een bizar jaar afgesloten! 

U heeft allemaal uw eigen ervaringen gevoeld: thuis, bij familie of vrienden of op het werk. Ervaringen die bij de een harder zijn aangekomen dan bij de ander maar we hebben het wel allemaal op onze eigen wijze beleefd. 

Op dit moment zitten we nog midden in de 2e golf. Het is kritiek bij de zorg- en verpleegtehuizen, de ziekenhuizen. Maar ook onze economie heeft klappen opgelopen. De overheid steekt een helpende hand toe maar of dat genoeg is zal de tijd leren. 

Maar het leven werd gelukkig niet helemaal door corona beheerst. Als Stichting Altena Kennispoort hebben we volop energie gestoken in hetgeen waar we goed in zijn, in kansen verzilveren die voorbij kwamen. In het verbinden van enthousiaste ondernemers met overheid en kennisinstellingen. 

Kijk op onze website www.stichting-altena-kennispoort.nl voor de vele initiatieven die er in 2020 weer bij zijn gekomen en waar wij met onze unieke aanpak een initiërende rol hebben gespeeld. De meerwaarde van onze stichting wordt niet alleen herkend en erkend door de ondernemers in Altena maar zeker ook bij het gemeentebestuur van Altena. Wij hebben bijvoorbeeld met regelmaat afstemming met wethouders over o.a. agri-food, circulaire economie en ondernemershuis. Maar we hebben ook met kennisinstellingen buiten de regio zoals de Universiteit Wageningen en het HBO in Brabant contacten.  

Wat is de meerwaarde van Altena Kennispoort voor Altena ? 

Wij leven in een tijdperk van grote transformaties wat ons de komende decennia wereldwijd bezig zal houden en dus ook in Altena: de energietransitie, klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, de verduurzamingsladder en last but not least de corona-effecten op onze leefstijl. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans het verwoord: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’ 

Het zijn deze hogere doelen die ons in Altena moeten inspireren en onze Stichting wil daar in alle bescheidenheid een stuwende maar vooral een verbindende kracht in zijn. 

Ik licht er twee voorbeelden uit die in 2020 van de grond zijn gekomen.   

De door overheden en Rabobank gesubsidieerde inventarisatie van de verwaarding van landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Een project waar potentieel 40 landbouwbedrijven in Altena interesse in hebben en die passen in de kringloopfilosofie van de rijksoverheid maar ook uniek zijn in Nederland en een bijdrage kunnen leveren door een concrete stap te maken in de noodzakelijke landbouwtransitie. 

De date die Chief en Marianne Vos Erfgoed zijn aangegaan. Chief, een uniek ondernemerscollectief in Altena met Schouten Europe en Hak als trekkers, zijn heel bewust bezig om de noodzakelijke eiwittransitie vorm en inhoud te geven en daar ook een groeimarkt in te vinden. Er is immers wereldwijd – en Altena is een koploper – een bewustwordingstraject bezig naar gezonder leven, gezondere voeding. Een praktische vertaling gebeurt binnen Chief: andere voedingspatronen dan de traditionele hap die we gewend zijn om naar binnen te werken 

En hoe mooi kan het dan zijn dat wanneer Marianne Vos als wielericoon van Altena haar erfgoed dienstbaar wil inzetten voor het pushen van deze gezonde levensstijl. Want gezonde voeding gaat alleen samen met gezond bewegen. Die combinatie jagen de levensfuncties van ons lichaam omhoog en houdt ons langer gezond. De medische sector zal dat toejuichen. 

Kom ik tot slot bij de essentie waar het om gaat en waar wij als Altena Kennispoort ons hard voor willen maken. Een gezonde balans tussen People, Planet en Profit.  

Het jaar 2020 leert ons maar weer eens hoe kwetsbaar the people is. Het heeft de wereld op z’n kop gezet. De essentiële waarden om planet en profit te blijven uitbalanceren ten faveure van the people is de drive voor ons als Altena Kennispoort. De noodzakelijke hogere transformatiedoelen praktisch en concreet te maken in Altena door gebruik te maken van bestaande energie en passies bij het bedrijfsleven. En deze vervolgens te verbinden met overheid en kennisinstellingen want de een kan niet zonder de ander. We hebben elkaar nodig. 

Beste mensen, het jaar 2021 is gestart. Een wenkend perspectief dient zich aan. Hopelijk zullen de vaccins datgene brengen wat we ervan verwachten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Voor de zomer zijn de kwetsbare groepen gevaccineerd en in de loop van 2021 hebben we met z’n allen het beste gegeven in het realiseren van het ‘nieuwe normaal’ waarin zorg en economie weer in balans komen. 

Namens Altena Kennispoort wens ik u allen een inspirerend en hoopvol 2021 toe waarin we vooral gezond mogen blijven. Alle goeds voor 2021. 

 

Fons Naterop 

Voorzitter Altena Kennispoort 

Koop LokaalAltena, een samenwerking tussen Ondernemershuis Altena en BeleefAltena.

Koop LokaalAltena, een samenwerking tussen Ondernemershuis Altena en BeleefAltena.

Op kooplokaalaltena.beleef-altena.nl vind je een handig overzicht van alle winkeliers en horecagelegenheden uit onze regio. Heb je zin in een lekkere maaltijd, tussendoortje of verse ingrediënten voor jouw heerlijke recept? Kijk dan eens op de website. Met 1 klik vind je hier terug welke restaurants of winkeliers er een afhaal -of bezorgservice hebben én klik je meteen door naar hun website om je bestelling te plaatsen. Makkelijk toch?

Hoe is dit idee ontstaan?

Door het coronavirus zaten wij, de studenten die werken bij BeleefAltena, wat vaker thuis. Nicole Roubos, community manager bij Ondernemershuis Altena en werkzaam voor de Biesboschlinie, kwam met de vraag of wij geïnteresseerd waren om dit project op te zetten. Op onze website brengen wij normaal gesproken al in beeld wat er te doen is in de regio, daarom zagen wij nu ook de kans om ondernemers te helpen door deze kooplokaalactie op te zetten.  Veel mensen zijn niet op de hoogte van wat er in de buurt wordt aangeboden en kopen daarom al snel bij grote webwinkels of winkelketens

Wat is een eenieder zijn rol? 

Bart verzorgt de website van KoopLokaalAltena en zorgt ervoor dat alle horecazaken en winkeliers uitgelicht worden. Rozemarijn, Fleur en Marel zijn samen verantwoordelijk voor het promoten van de horecazaken en winkeliers uit de regio Altena. We houden de berichten van de lokale ondernemers in de gaten en delen deze op de social media van Beleef Altena. Zo brengen we de horecazaken en winkeliers en hun acties onder de aandacht bij onze volgers uit de regio Altena.  

Waarom geloof je hierin? 

In deze tijd is het erg belangrijk dat lokale winkels en horecazaken online zichtbaar zijn om hun klanten te kunnen blijven bedienen. Voor veel winkels is dit helemaal nieuw, doordat zij hun klanten mede aantrekken door de locatie waar zij zich bevinden. Wij hebben al online bereik en dat kunnen we mooi inzetten om zowel klanten als winkeliers te helpen elkaar te vinden. Daarin kan elke bijdrage al een verschil maken en daar worden we blij van. 

Team BeleefAltena

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet de toekomst van KoopLokaalAltena eruit? 

Ook na de coronatijd willen we aandacht blijven geven aan de regionale horecazaken en winkeliers. Wij geloven in een toekomst waar consumeren dichtbij de producent/bron het nieuwe normaal wordt. Wij inspireren ondernemers om samen te werken en zo een breder aanbod van zaken en diensten te genereren voor de bewoners en bezoekers van Altena.

 

Ambassadeur bij Kennispoort. 

Ambassadeur bij Kennispoort. 

Het delen van kennis en samen optrekken is de kern van ambassadeur zijn bij Kennispoort  

Kansen die we zien voor een Vitaal Altena waar sociaal/maatschappelijk-, duurzaam-,natuur- en financieel kapitaal elkaar versterken.  

 

In een ontspannen setting bespreken we vraagstukken met elkaar over zaken die ons bezighouden. 

En delen we de stand van zaken waar we ons aan gecommitteerd hebben als Kennispoort. 

Dit keer zijn we te gast bij de Magistraat, waar mede-eigenaar Hans-Anton Verschoor ons vertelt over zijn ambities. 

Net zoals Casper vd Wetering van ‘t Hoefhuys, melkveehouder die samen met Hans Anton een bierkaas ontwikkelt heeft. 

Hooikaas ziet hij als een kans om zijn  bedrijf te kunnen verduurzamen. 

Aan het eind van de avond zijn we het erover eens, met Meeuwis Millenaar als kartrekker gaan we onderzoeken hoe we Casper met zijn initiatief kunnen ondersteunen. 

En een oproep te doen om ambassadeur te worden bij Kennispoort. 

 

Ambassadeur zijn iets voor jou? Stichting Altena Kennispoort info@stichting-altena-kennispoort.nl  

Wie zijn er reeds ambassadeur: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/  

Marianne Vos Erfgoed en CHIEF gaan daten!

Marianne Vos Erfgoed en CHIEF gaan daten!

Twee mooie initiatieven het Marianne Vos Erfgoed vanuit de gedachte sport en gezondheid en CHIEF vanuit voedsel, duurzaamheid en onderwijs.

Maandag 2 november zijn we rond de tafel gaan zitten met een bont gezelschap. De reden? Om elkaar te informeren over de nu nog individuele trajecten rondom CHIEF en Marianne Vos Erfgoed. 

Er zijn overeenkomsten waardoor samenwerking op termijn wellicht interessant is. Samenwerking op gedeelde thema’s, ambities, en activiteiten. Met elkaar verkennen of een Experience Center tot de mogelijkheden behoort, waar je mensen kunt laten ervaren wat gezond leven is. 

Het Golfpark Almkreek zou zo’n fysieke locatie kunnen zijn, waar al overlappende thema’s omarmd worden en gelegen is in het ‘centrum’ van Altena.

‘Beide initiatieven passen ook perfect in de grote transformaties waar we allemaal voor staan zoals duurzaamheid, klimaat en landbouw waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar moeten vinden. 

De eiwittransitie gekoppeld aan bewustwording over andere voedingspatronen, vitaliteit en bewegen past daar perfect in en hoort bij de identiteit van Altena.’ 

Iedereen herkent het nut om het proces met elkaar concreet vorm te geven. Dus niet alleen praten, maar de tijd nemen om een aantal belangrijke aspecten te (laten) onderzoeken. 

Het komende jaar ontwikkelen MVE en CHIEF zich nog los van elkaar met Stichting Altena Kennispoort en Gemeente Altena als sparringpartners.  MVE is namelijk een idee dat nog moet rijpen. CHIEF staat al in de startblokken. Beide zullen elkaar regelmatig spreken, zoals dat hoort bij een goede date.

 

Wordt vervolgd!

 

Voor achtergrond informatie:                              https://www.schoutenfood.com/nl/nieuws/chief-samen-de-eiwittransitie-versnellen/

                                                                                   https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/manifest-de-kracht-van-altena/

Past jouw bedrijf ook in deze transformatie?   info@stichting-altena-kennispoort.nl  

Van experiment naar praktijk: introductie van de korte keten in Altena

Van experiment naar praktijk: introductie van de korte keten in Altena

Koop lokaal, eet lokaal, support your locals. Het zijn slogans die, zeker sinds het begin van de coronacrisis, steeds luider klinken. Maar de thema’s circulaire economie, circulair voedselsysteem, voedseltransitie en korte keten zijn in Altena al langer actueel. Ze liggen niet alleen vast als aandachtsgebied in het bestuursakkoord van gemeente Altena, ook onder ondernemers bruist het van de initiatieven op het gebied van innovatie en voedseltransitie.

In Altena zijn het stimuleren van lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en inwoners breed gedragen doelen. De gemeente werkt daarom binnen het Programma circulair voedselsysteem aan een lokale en korte voedselketen*.

Soms vallen de plannen van meerdere partijen samen. Dat bleek het geval toen de gemeente Altena kennis maakte met Uit Jouw Streek. Uit Jouw Streek is een initiatief van lokale ondernemers, waaronder Campus Almkerk, IDEA-X en Puur uit Altena. Dit bestel- en logistiek platform is gericht op het faciliteren van een korte keten in Altena, en deed in mei 2020 een subsidieaanvraag. Uit deze aanvraag ontstond een experiment in samenwerking met de gemeente. Na een proefperiode en een haalbaarheidsonderzoek is het eerste deel van deze samenwerking nu afgerond. Gemeente en Uit Jouw Streek maken zich op voor de tweede fase van dit experiment, waarin ze zich samen zullen inzetten voor de verdere ontwikkeling van het platform. We spraken hierover met Albertien Perdok, programmamanager circulair voedselsysteem van gemeente Altena en Ronald de Kort, directeur van IDEA-X en initiatiefnemer van Uit Jouw Streek.

Korte keten in Altena

Altena is een ideale omgeving om een korte keten tot bloei te laten komen. De regio heeft een uitgebreide, hoogkwalitatieve en diverse landbouw. De inwoners hechten waarde aan goed voedsel, en de saamhorigheid is er groot. Als in het voorjaar van 2020 de coronacrisis uitbreekt, is dat een ideaal moment om de korte keten te verstevigen. Er is een toegenomen belangstelling voor online winkelen én voor het steunen van de lokale ondernemer.

Uit Jouw Streek en Altenabox

In die periode start IDEA-X met de ontwikkeling van een logistiek platform voor de bezorging van lokale producten. Ze zoekt hierbij snel de samenwerking met onder andere Puur uit Altena, die de Altenabox heeft gelanceerd: een bestel- en bezorgservice voor de producten van de leden. Het blijkt de moeite waard om de krachten te bundelen. IDEA-X benadert de gemeente daarna, namens een grote groep betrokkenen, voor steun bij de eerste investeringen in het platform van Uit Jouw Streek.

Eerste fase, haalbaarheidsonderzoek

“Het toekennen van die subsidie was niet zomaar besloten”, vertelt Albertien Perdok. “Zoals altijd bij subsidieaanvragen, waren we kritisch. Extra kritisch zelfs, want het is bekend dat veel korte-keten-initiatieven lastig te realiseren zijn. Maar we zagen als gemeente de mogelijke economische en maatschappelijke waarde van dit initiatief. We kenden daarom een stimuleringssubsidie toe en koppelden daar een haalbaarheidsonderzoek aan: in hoeverre is een korte keten in Altena haalbaar en toekomstbestendig?”

De waarde van een korte keten

“Daar waren we uiteraard blij mee”, reageert Ronald. “De korte keten sluit aan bij meerdere initiatieven die we hebben rond voedseltransitie, lokaal produceren en consumeren, betrokkenheid van inwoners (zelfredzaam en duurzaam). Altena had geen korte keten, dus moesten we die zelf vormgeven. Daarmee dienen we een breed belang.”
Albertien: “Een korte keten gaat veel verder dan de regionale economie gezond houden. Er zijn maatschappelijke belangen aan verbonden, zoals biodiversiteit, saamhorigheid, werkgelegenheid. Maar we willen ook zeker het verdienvermogen van onze agrariërs verbeteren en verduurzamen. Zij hebben te maken met steeds strengere eisen. Daar zijn investeringen voor nodig die niet zomaar zijn terugverdiend. We willen de boeren en andere voedsel-ondernemers helpen met het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.”

Lessons learned

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Wat zijn de conclusies van de afgelopen maanden?
Ronald: “Allereerst: een bezorgservice als Uit Jouw Streek is haalbaar. Dat is goed nieuws natuurlijk. Maar er moet nog flink doorontwikkeld worden voor het werkelijk zo ver is. Daar gaan we in de komende maanden aan werken.”
Albertien vult aan: “De belangrijkste praktische conclusie voor mij, is dat de gemeente in de verdere ontwikkeling betrokken moet blijven. Hoe is nog niet exact duidelijk, maar we gaan een rol spelen in het verbinden van ondernemers onderling en het vergroten van draagvlak onder producenten én consumenten. Mijn persoonlijke les is vooral dat een korte keten méér is dan alleen de producent en consument verbinden met een logistieke service. Vraag en aanbod in een korte keten zijn anders dan in een lange. Denk bijvoorbeeld aan een kaaswiel van 30 kilo. Dat kan je niet in één stuk aan de consument verkopen, maar moet je verwerken, verpakken en opslaan. Zijn daar lokale oplossingen voor?
Een logistiek platform is een geweldig initiatief, maar ondernemers denken, terecht, vanuit hun economisch belang. Wat kost het, wat levert het op? Zijn de kosten eerlijk verdeeld? Als gemeente willen we verder kijken: Hoe kunnen we maatschappelijke belangen aan de economische overweging toevoegen? Wat is van waarde?”
Ronald: “Dit is een transitie. Als ondernemer kun je die niet alleen trekken – financieel niet, maar zeker praktisch niet. Daar heb je overkoepelende partijen voor nodig. In mijn ogen is dat een rol voor de gemeente.”

Toekomst

En nu?
Albertien: “In fase twee gaan we samen het platform verder ontwikkelen. We willen dat Uit Jouw Streek van iedereen wordt, dus we gaan de omgeving breder bij dit project betrekken. We gaan aan tafel met allerlei belanghebbenden, van producent tot bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. We onderzoeken wat producent en consument nodig hebben om deel te nemen aan de korte keten. Ons ideaalbeeld is dat er een slim en lokaal voedselsysteem ontstaat, waarin allerlei partijen een plek en waarde vinden.”

* In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal tussenpartijen tussen boer en bord.

Een vliegende start voor Behind the Business

Een vliegende start voor Behind the Business

Wat is jouw keuze jou waard? Elke ondernemer investeert, behalve in zichzelf.

Herkenbaar? Ben jij als ondernemer altijd druk met ‘de zaak’, maar niet met jezelf? Zou je soms liever een andere keuze willen maken, je energieker willen voelen en meer balans ervaren?
Sven van Ingen en Jan van Beek maakten in oktober een vliegende start met Behind the Business, waarin zij samen met ondernemers op zoek gaan naar de mens achter de onderneming.

De heren spreken uit eigen ervaring; Jan van Beek liep hier een jaar geleden ook tegenaan. Als projectleider in de bouw vond hij zijn functie ‘best prima’, maar haalde hij meer energie uit zijn bijbaan als personal trainer. Toen vorig jaar zijn dochtertje Jasmijn overleed en het leven van hem én zijn vrouw helemaal op zijn kop stond, besloot hij om het roer om te gooien. ‘Je weet al even dat de dingen die je doet in je zakelijke leven niet helemaal bij je passen en dat je liever een andere keuze wil maken, maar op de één of andere manier deed ik dat niet. Toen Jasmijn overleed was dat voor mij de trigger om die keuze wél te maken. Ik besefte dat het leven al kort genoeg was en dat nu het moment daar was om mijn hart te volgen. Beeksports werd gestart en op dit moment begeleiden we een groot aantal mensen om weer fit te worden én te blijven. Want daar ligt vaak de uitdaging.’

In de periode dat Jan stond voor het maken van deze beslissing, kwam hij in contact met Sven.
Opgeleid in Social Work met een minor Verslavingskunde. Ook Sven besloot om zijn comfortabele baan in dit vakgebied op te geven en voor zichzelf te starten als Ondernemerscoach. ‘Ook ik merkte dat ik niet de verdieping haalde uit het werk wat ik deed en ging op zoek naar een alternatief. Al snel kwam ik tot de conclusie dat voor mezelf starten als coach het beste idee was. Ik coach nu ondernemers op hun persoonlijke doelstellingen op locatie. In een veilige en vertrouwde omgeving halen we het beste resultaat naar boven. Ik zie ondernemers weer uit hun hoofd komen.’

Naast het coachen is Sven een ferfent sporter. Hij voetbalt bij Kozakken Boys en is met regelmaat in een crossfitbox te vinden. ‘Door corona sport ik alleen maar meer en zo ontstond ook het idee voor Behind the Business. Vanuit onze eigen ervaring merkten we de behoefte aan fit zijn en het creëren van ruimte in je hoofd. Alleen dan kun je vooruit kijken en groeien in je ondernemerschap’.

Wat is jullie doelstelling?
Zoveel mogelijk ondernemers in beweging krijgen. Je werkt om te leven. Bij ondernemers is dat vaak andersom. Ze lopen vast op het missen van balans tussen werk en prive. Wij creëren een omgeving met gelijkgestemden. Waarin je elkaar kunt vertrouwen, feedback geeft en ontvangt én daardoor rust en overzicht krijgt.

Hoe gaat het programma in zijn werk?
‘We werken, 10 weken lang, vanuit de basis. We starten met bewegen en geven advies over gezond eten. We komen elke woensdag twee uur bij elkaar. In deze uren zit een stuk fysieke training en coaching. In de training laten we ondernemers tot het uiterste gaan om te zien tot hoe ver je als ondernemer gaat. Wanneer ga jij over je grens heen? Gevoelens die je normaal niet zo snel ervaart komen nu naar boven. Het zet je aan tot nadenken. Dat geeft weer een mooi bruggetje richting de coaching.
Binnen de coaching gaan we aan de slag met thema’s. Je krijgt dan echt een spiegel voorgehouden. Niet alleen door eigen inzichten, maar ook door de groep’, zo vertelt Jan.Sven vult aan, ‘We merken in onze eerste groep, die op 7 oktober is gestart, dat gesprekken al snel naar een verdiepend niveau gaan. Ondernemers vertrouwen elkaar steeds meer. Worden zekerder van zichzelf, krijgen focus en het energieniveau gaat omhoog. Je komt uit je hoofd, je bent echt thuis en krijgt nieuwe inzichten. Mooi om te zien dat dit gebeurt’.

Waarom werkt het tussen jullie?
‘Eigenlijk zijn we best wel verschillend’, zegt Sven. ‘Jan is erg gestructureerd en ik ben wat meer van de creatieve ideeën. Maar door onze goede band vertrouwen we elkaar, zijn we eerlijk en kunnen we toch onze eigen dingen blijven doen. Afspraak is afspraak; dat vinden we beiden erg belangrijk en dat moet ook wel als je samen een onderneming runt’.

In januari staat er een nieuwe kick-off gepland, vind je het interessant om eens te kijken of jij uit je hoofd kunt komen door een combinatie van sporten en coaching?
Stuur dan een e-mail naar contact@motivatedbysven.nl of contact@beeksports.nl.

Jan en zijn vrouw hebben na het overlijden van hun dochter Jasmijn, Stichting Jasmijn opgericht. Tijdens hun verblijf in het Prinses Maxima Ziekenhuis merkten zij dat het heel fijn was om de dag van zich af te schrijven in een dagboek. Met het ingezamelde geld via de stichting, laten zij dagboeken maken voor ouders die hetzelfde meemaken als zij. De dagboeken worden kosteloos ter beschikking gesteld aan ouders, waarvan het kind is opgenomen in het Prinses Maxima Ziekenhuis.

Automagische moestuin

Automagische moestuin

Nieuw seizoen, nieuw jasje voor Pacht Je Pixel. Richt je automagische moestuin in aan de hand van de lekkerste recepten. Daarna zorgt de Campus Almkerk met onze software voor een mooi teeltplan en tuinontwerp. We houden je op de hoogte van alle belevenissen via beelden, nieuwsbrieven en evenementen.