Samenwerkend ALTENA: regioplatform van en voor ondernemers

jan 16, 2019 | 0 Reacties

Stichting B2B-platform Ondernemend Altena en Bedrijven Kring Altena (BKA) gingen onlangs met elkaar de zoektocht aan naar een regiobrede samenwerking met Altena 2019 in het vooruitzicht. Het spontane collectief kende twee pijlers: enthousiasme en eenvoud. Geen ingewikkelde constructies, maar enkel samenwerken waar zinvol. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien wordt, samenwerken positief is en rendement oplevert.

Bij het idee haakten inmiddels vier partijen aan. Samenwerkend ALTENA is zo de optelsom van B2Bplatform Ondernemend Altena, Bedrijven Kring Altena (BKA), Altena Kennispoort en Werkendam Maritime Industries (WMI).

Binnen Het Land van Heusden en Altena zijn diverse platforms van en voor ondernemers die regionaal
werken, waar ieder sterk is op eigen terrein. De vier genoemde verbanden sloegen de handen ineen
waardoor een breed regionaal netwerkplatform is ontstaan dat een substantiële groep lokaal / regionaal /
internationaal werkende ondernemers omvat. Genoemde partijen brengen binnen het nieuwe samenwerkingsverband hun competenties in met een eenvoudige taak: vooral (blijven) doen waar je goed in bent. Met dit verschil: de eigen specialiteit wordt ook ingezet voor het collectief: Samenwerkend ALTENA. De vier partijen worden gekoppeld door een periodiek overleg met de vier voorzitters / afgevaardigden.
Vanuit dat ontmoetingsmoment communiceert ieder met de eigen achterban c.q. netwerk op momenten
wanneer dat gewenst is. Het platform van 4 is tevens het aanspreekpunt voor de overheid en anderen.

Concreet
Ondernemend Altena, BKA, Altena Kennispoort en WMI (samen dus Samenwerkend ALTENA) begonnen hun samenwerking met het uitzetten van een ondernemersenquête rond arbeidsmigratie in de regio. Het tweede actiepunt is het Ondernemershuis voor Altena. Ook bij dit onderwerp werd inmiddels aangehaakt.

Samenwerken
Samenwerkend ALTENA is een collectief van ‘dichtbij’, van ondernemers voor ondernemers. Wie als ondernemersgroep wil participeren in het groeimodel van Samenwerkend ALTENA is welkom. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien én positief gesteund wordt.

Meer nieuws