Simone Koekkoek ambassadeur BoerBurgerDialoog

jul 7, 2020 | 0 Reacties

In het afgelopen jaar was Simone Koekkoek één van de 10 Altanezen betrokken bij de Voedsel1000. 

Nu is Simone ambassadeur van de BoerBurgerDialoog(G1000landbouw)Dit is een nationaal initiatief waarvoor Simone zich als ambassadeur inzet, zodat de ervaringen en resultaten van de Voedsel1000 niet verloren gaan. Daarom is onlangs een BoerBurgerCafé georganiseerd. Een sessie om uitleg te bieden over de werking van G1000 en om af te tasten wat we belangrijk vinden voor de volgende stappen van het proces. De conclusie was dat de waarde van het eindresultaat goed duidelijk is en dat er nagedacht wordt over hoe iedere regio aan bod komt binnen de BoerBurgerDialoog. 

Simone: “In 2016 heb ik met mijn gezin de transitie van burger naar boer (pixelfarmer) gemaakt. Een drastische stap waarbij wij streven naar een zelfvoorzienende leefbare omgeving. Geen makkelijke opgave maar voor ons een uitdaging, die we als innovatiecentrum De Campus in Almkerk aan zijn gegaan.  

 at we midden in een voedsel- en landbouwtransitie zitten is duidelijk. De voedselketen wordt uitgedaagd om duurzaam te werken en de consument wordt uitgedaagd om gezonder te leven.  

Een hele brede maatschappelijke ontwikkeling waar we met ons allen verantwoordelijk voor zijn.   

Een stem uitbrengen bij verkiezingen en referenda zonder veel verdieping en achtergrondinformatie is als mosterd na de maaltijd. Het is juist van belang dat we vooraf zelf vorm kunnen geven aan de planvormingen en toekomstvisies. Een G1000 geeft ons deze kans (www.boerburgerdialoog.nl) 

 Daarom schreef ik mij in voor de Voedsel1000, die was georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant om samen de voedseltransitie van Brabant vorm te geven.  

Een proces wat mijzelf in ieder geval al veel waardevolle kennis en informatie heeft gebracht en meer onderling begrip en mooie dialoog heeft opgeleverd.  

De eiwittransitie, innovatie high tech en data, voedsel lokaal, samen sterk, echt en eerlijk, educatie en bewustwording, gezondheid, circulair en bodem en voedselverspilling zijn hierin de belangrijkste pijlers gebleken. Ik zie het dan ook als mijn taak om met deze pijlers rekening te houden in al mijn ontwikkelingen. In Altena wordt  hier namelijk al resultaat mee geboekt. 

 De BoerBurgerDialoog (G1000landbouw) is een nationaal initiatief waarvoor ik me als ambassadeur inzet, zodat de ervaringen en resultaten van de Voedsel1000 niet verloren gaan.  

Daarom is onlangs een BoerBurgerCafé georganiseerd. Een sessie om uitleg te bieden over de werking van G1000 en om af te tasten wat we belangrijk vinden voor de volgende stappen van het proces. De conclusie was dat de waarde van het eindresultaat goed duidelijk moet zijn en dat er nagedacht moet worden hoe iedere regio aan bod kan komen binnen de BoerBurgerDialoog 

Als Altena hebben we hier de kans om ons voordeel te halen uit de Voedsel1000 voorkennis en om onze wensen uit de regio w.o. een gebiedsgerichte aanpak op de kaart te krijgen. 

 Hoe kunnen mensen aansluiten? 

Door je op te geven via https://boerburgerdialoog.nl/steunen 

 Wat wil je bereiken? 

Samen in gesprek gaan als boeren en burgers
Enerzijds om de verbinding met elkaar te maken en wederzijdse respect en begrip te kunnen ervaren. Dat is al een doel op zich.
Anderzijds om samen de kans te pakken om de voedsel- en landbouwtransitie van onze regio naar onze wensen vorm te kunnen geven. Hoe mooi zou het zijn als onze ideeën via het BoerBurgerDialoog werkelijkheid worden en daaropvolgend wellicht nationale draagkracht krijgt.