Ammoniak Emissies uit drijfmest

Ammoniak Emissies uit drijfmest

Waar komt ammoniak vandaan? In de hele kringloop van koe naar mest naar gras en weer naar koe, komt stikstof voor. Stikstof in de vorm van eiwit, nitraat, ammonium, ureum en ammoniak. De stikstof die niet benut wordt in de vorm van eiwit, komt in het milieu als ammoniak en lachgas-emissie in de lucht of via uitspoeling van nitriet/nitraat en ammonium naar het grondwater. 

De bedrijfsvoering in elke schakel van de kringloop op je bedrijf bepaalt uiteindelijk hoeveel stikstof je verliest door een slechte benutting in het dier en op het land. Bij een handige aanpak blijven de amoniakemissies ver beneden het algemeen aangenomen gemiddelde. Dit gaat samen met een verdienmodel voor jezelf, door minder verliezen.

 

Resultaten van grootschalig onderzoek

In 2019 is een groot ammoniak emissie onderzoek gedaan op melkveebedrijven in Nederland en België. Dit onafhankelijk onderzoek werd gefinancierd door 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en werd uitgevoerd door expertisebureau Organic Forest Polska en Anton Nigten.

We onderzochten mestmonsters van alle mogelijke bedrijfstypes: zowel gangbare als biologische, intensieve als extensieve en grote als kleinere bedrijven. Het onderzoek werd opgezet om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de emissies van onder andere NH3 uit drijfmest. De bedoeling was vervolgens inzicht te krijgen welke maatregelen tot de laagste ammoniak emissie leiden, bijvoorbeeld door produkten in het voer of door directe toevoeging aan de drijfmest in de put. Hieruit kwamen concrete aanbevelingen voor melkveehouders en beleidsmakers.

Peter Vanhoof (onderzoeker bodem&mest), Anton Nigten (mineraaldeskundige biosystemen).

 

Ammoniak emissie en de Stikstofkringloop

In een eerste fase onderzochten we de samenstelling van de mest en de ammoniakemissie van 171 mestmonsters van 135 melkveebedijven en keken welke factoren daar invloed op hebben:

– het winterrantsoen, (= dat wat de koeien eten als ze op stal staan)

– de melkwaarden (= de eiwit-stikstof en de niet gebruikte stikstof afvoer via ureum)

– de mestwaarden (= de stikstof die ongebruikt in de urine & mest terecht komt)

– overige stoffen die in de mestput terecht komen naast mest en urine zoals stro, spoelwater, medicijnen, ontsmettingsprodukten, strooisel in de ligboxen, etc…)

 

Hieruit kwamen conclusies over hoe je de emissies kunt beperken.

 

Benutting van stikstof op grasland

De onderzochte mest werd door de deelnemende bedrijven op verschillende manieren uitgereden in het voorjaar 2019. We hebben de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede bepaald en berekend hoe goed de bemesting (drijfmest en soms kunstmest) op het land benut werd. Er kwamen enorme verschillen uit het onderzoek, met benuttingspercentages voor stikstof gaande van 42 tot 217%. De verschillen laten zien wat handiger werkt en daar gaan we uitgebreid op in tijdens de lezing.

 

Uitnodiging
Lezing Ammoniak emissie onderzoek voor boeren en erfbetreders. Doe je voordeel met kennis uit de prestaties van je collega’s. Leer hoe je met rendabele bedrijfsvoering, de ammoniak emissie omlaag kunt brengen; en ook wat je vooral niet moet doen.

Waar?
Gemeentehuis Altena, raadszaal.
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Wanneer:

Woensdag 5 februari 2020

Hoe laat?

inloop vanaf 19:00 uur, lezing 19:30 u.

I.v.m. de beschikbare ruimte graag aanmelden:
a.van.der.knaap@planet.nl vol=vol

 

De Nederlandse bedrijven in het onderzoek