Drie enthousiaste studenten analyseren kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in Altena

Drie enthousiaste studenten analyseren kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in Altena

Als vierdejaars studenten van de HAS Hogeschool dragen wij met onze beroepsopdracht (afstudeeropdracht) bij aan de mogelijkheden in transitie naar Natuurinclusieve landbouw (NIL) in Nederland. Tijdens onze opdracht richten wij ons op het analyseren van o.a. de kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in het land van Heusden en Altena. Onze groep bestaat uit drie interdisciplinaire vierdejaars studenten – Bedrijfskunde, Toegepaste biologie en Management van de Leefomgeving – aan de HAS Hogeschool. Naast het aansturen op effectief beleid zullen de resultaten van onze beroepsopdracht gebruikt worden om de samenwerking tussen belanghebbenden in de gebieden te verbeteren. Dit willen o.a. doen door twee gebiedssessies te organiseren en een eerste aanzet te maken tot een maatschappelijk bod.

Gerben Boom

Mijn naam is Gerben Boom, 21 jaar en woon in het kleine agrarische dorp Babyloniënbroek (gemeente Altena). Ik volg de opleiding ‘Bedrijfskunde & Agrifoodbusines aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ik heb veel affiniteit met de agrarische sector, thuis hebben wij namelijk nog wat akkerbouw en ik ben ook lange tijd werkzaam in deze sector. Mede om deze reden heb ik in het voortraject mijn voorkeur uitgesproken voor de bedrijfsopdracht (BO) die gaat over NIL in de gemeente Altena.

Britt Thijssen

Mijn naam is Britt Thijssen, ik kom uit Breda en ben 24 jaar. Ik volg de opleiding Biologie aan de HAS-hogeschool en studeer af op de richting ecologie. Voor dat ik aan mijn HBO begon heb ik melkveehouderij gestudeerd aan de middelbare agrarische landbouwschool. In de toekomst wil ik mijn passie voor melkveehouderij en liefde voor natuur graag inzetten om de sectoren meer in harmonie te laten samenwerken.

 

Daan Seuntjens

Ik ben Daan Seuntjens, 21 jaar en vierdejaars student aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Ik volg de opleiding Management van de Leefomgeving en heb binnen deze opleiding gekozen voor de specialisatie Landscape Engineering. Mijn oorsprong ligt in het zuiden van Brabant, in het bruisende Netersel. Een klein dorpje onder de rook van Eindhoven. Ik vind het interessant om samen met verschillende partijen tot een plan te komen waar alle belangen bij elkaar komen.