Leergang Kringlooplandbouw Altena

Leergang Kringlooplandbouw Altena

Leergang Kringlooplandbouw is op woensdag 18 september van start gegaan op de Bloemplaathoeve van de familie Christian Winden.

Na het gezamenlijk bekijken van de film Winst met kringlooplandbouw, link naar trailer http://kringlooplandbouw.nl/film/ en lees meer over de totstandkoming van Kringlooplandbouw op http://kringlooplandbouw.nl/,  hebben 15 melkveehouders in het Land van Heusden en Altena zich enthousiast bij de leergang aangemeld. De leergang werkt toe naar het bedrijven van kringlooplandbouw om zo bij te dragen aan een (meer) duurzame landbouw en samenleving.

Leergang Kringlooplandbouw Altena is mede mogelijk gemaakt door subsidie Vitale Bodem van Provincie Noord-Brabant.

 

Werkwijze

De leergang is opgebouwd uit3 fasen. De start- en slotbijeenkomst van elke fase vindt bij een voorloper-kringloopbedrijf in de regio plaats. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook na afloop van de leergang elkaar blijven ontmoeten en versterken. Er zijn certificaten te verkrijgen (aspirant, brons, zilver of goud) op basis van het Natuurlijk Kringloop Systeem van de VVBBM of een vergelijkbaar systeem.

 

Fase 1 staat in het teken van kennis vergaren, zowel in de praktijk als ook in theorie.

Per bijeenkomst wordt het bedrijf van één van de deelnemers volgens het kringloopmodel in beeld gebracht en bezocht met als doel om van elkaar te leren.

Daarnaast worden 3 bijeenkomsten georganiseerd rondom een bepaald thema, zoals bodem, bemesting, voeding, maatschappij, kringloop, economie. Een externe deskundige begeleidt deze bijeenkomsten.

 

In fase 2 wordt per deelnemend bedrijf een kringloop van 3 opeenvolgende jaren plus een kringloop over deze 3 jaren als totaal gemaakt. Zo gaan de deelnemers dieper in op de werkwijze van kringlooplandbouw.

Ook in deze fase zijn er weer een aantal bijeenkomsten op elk bedrijf om veranderingen en gevolgen van kringlooplandbouw zelf te ervaren en invulling aan te geven. Een externe deskundige biedt daarbij ondersteuning.