Voedsel 1000 terugblik

Voedsel 1000 terugblik

De Voedsel1000 voorstellen 

In vier maanden tijd hebben tien werkplaatsen samen hard gewerkt aan concrete plannen en voorstellen voor een toekomstbestendig voedselsysteem in Noord-Brabant. Benieuwd wat daaruit is gekomen? Lees het hier. 

 

Werkplaats 1 

Innovatie-Eiwittransitie | Van Brabantse grond tot mondiale mond 

Brabant wordt de meest duurzame agrifoodregio van Europa, dat is de doelstelling van de werkplaats Innovatie-Eiwittransitie. Deze doelstelling willen zij bereiken door de inzet van kringlooplandbouw: een systeem zonder uitstoot waarin alles wordt hergebruikt. Voor deze nieuwe koers stelt de werkplaats voor om gezamenlijk een roadmap te maken, door en voor belanghebbende, voor de komende 10 à 20 jaar. In deze roadmap beschrijven we doelstellingen voor circulariteit, kaders waarbinnen de landbouw zich kan ontwikkelen, geschikte eiwitten, technologische en innovatie mogelijkheden. Daarnaast stelt de werkplaats het inzetten van ambassadeurs voor. “Consumenten moeten verleid en geïnspireerd worden om gezonder en met meer plantaardige eiwitten te gaan eten”, vertelt de werkplaats. Tot slot stellen ze een innovatiewinkel voor die producenten en verwerkers faciliteert bij innovaties. 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

Werkplaats 2 

Hightech en data | De broedmachine 

Brabant heeft veel kennis van hightech, data en agrofood. De werkplaats Hightech en data wil al deze kennis samenbrengen en daarmee innovatie creëren voor een nieuw voedselsysteem. Die samenkomst willen ze vormgeven middels de broedmachine: een digitale plek waar kennis, vraag en aanbod, samenwerkingen en inspiratie samen komt. “We moeten transparant zijn naar elkaar toe en gaan samenwerken”, meent de werkplaats. Deze digitale plek verbindt mensen, versnelt het innovatieproces en biedt ondernemers nieuw handelingsperspectief, zoals challenges als de solarchallenge maar dan op het gebied van agrobotica. “De weg naar ons idee was eenvoudig, maar verschillende sectoren verbinden is geen eenvoudige taak”, vertelt de werkplaats. De Voedsel1000 gaf hun inspiratie en de werkplaats gaat dan ook zelf bijeenkomsten organiseren. 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 3 

Voedsel Lokaal | Thuismarkt voor agrarische producten en diensten 

Consumenten vinden het in steeds grotere mate belangrijk om gezond te eten. Daarnaast maken ze zich zorgen over de effecten van de intensieve productie. Producenten vinden het belangrijk om kwaliteit van het land af te halen, maar voor echte kwaliteit is tijd belangrijk. Deze tijd is er niet in een voedselsysteem dat uitsluitend kosten georiënteerd is. De werkplaats Voedsel Lokaal stelt daarom een thuismarkt voor agrarische producten en diensten uit de streek voor. “We willen een netwerkorganisatie oprichten die de transitie faciliteert naar duurzame voedselproductie voor de lokale markt en naar consumptie van lokale voedselproducten”, vertelt de werkplaats. Dit netwerk bestaat uit ondernemerscoaches die in de regio individuele ondernemers ondersteunen, en uit streekregisseurs die een organisatie ontwikkelen op streekniveau en een kader biedt voor producenten die zich willen aansluiten bij de lokale voedselketen. “We willen een kansrijke pilot starten in de Brabantse Wal. In deze pilot willen we de bouwstenen verder uitwerken tot een concept dat in alle streken van Brabant uitgerold kan worden”, vertelt de werkplaats. 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

Werkplaats 4 

Samen Sterk | De Boeren en Burgers Roadshow 

Een rondreizende voedselkaravaan in Noord-Brabant; dat is wat de werkplaats Samen Sterk wil opzetten. Een roadshow die boeren en burgers verrast, vermaakt en verbaast over hun onderlinge verwantschap. “We merken dat er afstand bestaat tussen boeren en burgers,” vertelt Maartje Verhulst (deelnemer Samen Sterk). “Heel letterlijk zelfs: boeren zitten op het platteland en burgers in stad”. Door middel van een voedselkaravaan wil de werkplaats die afstand proberen te verkleinen. Ze willen een dialoog tussen boeren en burgers aanjagen, waarbij begrip en respect voor elkaar centraal staan. Volgens de werkplaats draagt dit bij aan ontmoeting, elkaar beter kennen en aan wederzijds kloppende beeldvorming. “Met een positieve en waardenvrije insteek willen wij tijdens de Voedselkaravaan gedeelde belangen in beeld brengen.” De Boeren en Burgers Roadshow brengt Brabanders samen en verkleind de afstand tussen het platteland en de stad. 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 5 

Echt en Eerlijk | Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten 

De werkplaats Echt en Eerlijk droomt van een samenleving met actieve en bewuste consumenten. Een economisch systeem waarin Bruto Nationaal Geluk meetelt en waarin duurzaamheid het uitgangspunt is. Maar ook een samenleving die beseft dat groei niet grenzeloos is, omdat de aarde anders uitgeput raakt. Om deze droom te verwezenlijken wil de werkplaats dat de provincie Noord-Brabant zich aansluit bij het projectvoorstel ‘Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten’ van Wageningen University en Research (WUR). In dit onderzoek wordt gekeken naar wat we verstaan onder een echte en een eerlijke prijs. Hoe bepalen we de echte prijs van een product? En hoe komen we tot een eerlijke verdeling van de kosten en baten binnen de voedselketens? “De weg naar eerlijk en echt is risicovol en ontzettend complex,” vertellen de deelnemers. “Daarom is het van belang dat wij deze weg samen vinden”. Door ons aan te sluiten bij het onderzoek van de WUR kunnen één of meer specifieke Brabantse producten worden ingebracht als praktijkcasus. 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 6 

Educatie en Bewustwording | Brabant Voedselwijs & Voedselwaardig 2023 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen weet wat lekker en gezond voedsel is, dat goed is voor mens, dier én omgeving? En hoe zorgen we ervoor dat consumenten hier ook naar handelen? Volgens de werkplaats Educatie en Bewustwording is gedragsverandering de sleutel naar een transformatie van het Brabants voedselsysteem. Met het plan ‘Voedselwijs en Voedselvaardig 2023’ willen ze een structurele verandering teweeg brengen en impact creëren op het lokale voedselsysteem. Hoe? Met vijf voedselcoaches, een ‘opstart- en communicatietoolbox’, inzet van ambassadeurs, een matchmaking website en monitoring. Hiermee wil de werkplaats onder andere lokale voedselcollectieven ondersteunen, activeren en verbinden. “We beginnen bij bestaande initiatieven, die willen we inventariseren en met elkaar verbinden,” vertelt Ilka van der Meijden (deelnemer Educatie en Bewustwording). 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 7 

Gezondheid | Eet je gezond van Brabantse grond 

Een kruiwagen vol met Brabantse grond staat voorin de zaal waar de werkplaats Gezondheid zaterdag 15 juni haar voorstel presenteert. Hoewel er genoeg gezond voedsel te vinden is in de achtertuin van Noord-Brabant, ervaart 26 % van de Brabanders zijn of haar gezondheid als matig tot slecht. Een grote groep ‘ongezonde mensen’ die volgens de werkplaats verbonden moet worden aan de gezonde lokale producten. “Die schakel – tussen gezond voedsel en de consument – ontbreekt op dit moment,” vertelt de werkplaats. 

Onder het motto “Eet je gezond van Brabantse grond” willen ze deze verbinding bewerkstelligen. Brabant als de producent van gezond voedsel. De werkplaats is ervan overtuigd: “Als we dit goed doen, dan zal de provincie Noord-Brabant over een paar jaar niet alleen bekend zijn als de High Tech regio; maar ook als de High Food regio!” 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 9 

Circulaire bodem | Op weg naar de circulaire economie 

“Als we door de oogharen naar de toekomst van ons Brabant, ons land, onze wereld kijken dan zien we een wereld waarin de mens in harmonie met elkaar en met zijn omgeving leeft”, dat is het toekomstbeeld van de werkplaats Circulaire bodem. Dat betekent dat energieverbruik afgestemd is op de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie en dat grondstoffen wel gebruikt worden maar niet verbruikt. Na hun gebruik komen ze via recycling weer terug beschikbaar voor nieuwe producten. Vandaar de slogan ‘afval is grondstof’. Volgens de werkplaats zijn vier punten belangrijk voor een succesvol circulaire voedselsysteem: true pricing, lange termijn bodemvruchtbaarheid, sociale cohesie en stabiele regelgeving. Samen met de provincie Noord-Brabant denkt de werkplaats graag mee over hoe we het voorstel verder kunnen invullen. 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

Werkplaats 10 

Brabants feestje | Circulair voedselsysteem 

Een circulair voedselsysteem als het nieuwe normaal, dat is de wens van de werkplaats Brabants feestje. In dit nieuwe voedselsysteem bestaat afval niet meer, is iedereen zowel ontvanger als producent en worden de grondstoffen weer hergebruikt of in bruikbare vorm teruggegeven aan de bodem. Degene die waarde toevoegt aan de bodem wordt (financieel) beloond. Degene die de bodem vervuilt of uitput betaald. Hoe dit voorstel vorm gaat krijgen?

“Dat kan op verschillende manieren,” vertelt de werkplaats. “Bijvoorbeeld door een symposium met ambtenaren, of door mee te denken met een ambtelijke werkgroep.” De verschillende spelers in het veld kunnen hun geldstroom anders organiseren. De werkplaats Brabants feestje is ervan overtuigd: “Dit is de manier om de cirkel te sluiten.” 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

LEES HIER: 

https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

Werkplaats 11 

Voedselverspilling |Watrestje.nu 

Watrestje.nu is een voedselchallenge om de consument bewuster te maken van de hoeveelheid voedsel die jaarlijks verspild wordt. “De gemiddelde consument verspilt 41 kilo goed voedsel, dat is veel te veel en dat willen we terugdringen”, vertelt de werkplaats. Met de voedselchallenge worden mensen op social media uitgedaagd om hun koelkast in te duiken en iets maken van hun restjes en dit te delen via social media. “Op die manier willen we mensen inspireren en bewust maken”, vertelt de werkplaats. En als je niet kan of wil meedoen? Dan kun je €4,10 overmaken naar de Voedselbank. De werkplaats trapte 15 juni af, doe jij ook mee? 

 

Benieuwd naar het complete voorstel? 

LEES HIER:
https://cdn.foleon.com/upload/8424/voedsel1000_voorstellen.e72fe087b0c0.pdf?UA-11623725-42 

 

 

 

Bekijk het hele magazine hier:

http://publicaties.brabant.nl/voedsel1000/voorstellen/