Ook Altena Kennispoort is betrokken bij de Voedsel1000 van de Provincie

Ook Altena Kennispoort is betrokken bij de Voedsel1000 van de Provincie

Hoe zorgen we dat iedereen weet wat lekker en gezond voedsel is, dat goed is voor mens, dier én omgeving? Er zijn nog zoveel uiteenlopende waarden en ideeën over een beter, duurzaam voedselsysteem. Laat staan over de weg om daar te komen.

Gedragsverandering
is de sleutel naar transformatie van ons voedselsysteem. Daar heb je educatie en bewustwording voor nodig. Daar was iedereen op de Voedsel1000 op 19 februari 2019 het unaniem over eens. De werkplaats Educatie en Bewustwording heeft gekeken naar huidige goedlopende Brabantse collectieven. We stelden ons de volgende vragen: Wat is hun succesformule, dat leidt naar gedragsverandering en creëren van impact? Wat kan er nog beter? Daaruit hebben we 7 werkende principes naar voedselwijs en voedselvaardig gedrag afgeleid.

Veranderaanpak
De veranderaanpak van de werkplaats Educatie en Bewustwording is gericht op activatie van gedragsverandering en het creëren van impact op het lokale voedselsysteem. We hebben gezien dat de wens van veranderen voortkomt vanuit gedeelde waarden en passie van initiatiefnemers. Dit geeft de energie, het doorzettingsvermogen en de wil om het voedselsysteem te veranderen. Onze werkplaats wil de Brabanders bewust maken van wat zijzelf kunnen doen voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem.

We doen dat door een gelaagde, bottom-up aanpak:

1. Lokaal: We ondersteunen, activeren en verbinden Lokale Voedselcollectieven (LVCs) met behulp van voedselcoaches. We bouwen voort op wat er al is. Zie voor een greep uit bestaande acties de poster op pagina 6 van de notitie. We voegen kwaliteit toe door de LCVs breder te verbinden met vertegenwoordigers van het gehele voedselsysteem: boeren, onderwijsinstellingen, bewoners, maatschappelijke organisaties, lokale overheden, food bedrijven en aanverwante bedrijven.

Dit doen we op alle lagen met behulp van vijf voedselcoaches, een ‘opstart- en communicatie-toolbox’, de inzet van ambassadeurs, een matchmaking website en monitoring.

2. Regionaal: De voedselcoaches maken een inventarisatie van huidige, bestaande LVCs. Via een op te zetten matchmaking website schalen we op naar regionale kruisbestuivingen. Door een zoekfilter kunnen met de matchmaking website regionaal nieuwe verbindingen worden gecreëerd. De voedselcoaches ondersteunen de matchmaking door ontmoetingen te organiseren. Hierbij ondersteunen ze de LVCs met vernieuwende werkvormen en sociale innovatie. Hiermee versnellen en creëren we een steile leercurve van het vinden van oplossingen voor het huidige voedselsysteem.

3. Provinciaal: We bouwen voort op bestaande provinciale initiatieven zoals BrabantAgrofood2020, Voedsel1000, FoodUp!, We are Food, de Landbouw Innovatie Campus, het GoedBoerenNetwerk en Agrifood Capital. De voedselcoaches voegen hieraan een kwaliteitsslag toe door Provincie Noord-Brabant verder te activeren, als proeftuin en koploper, gericht op de transformatie van het totale voedselsysteem. De monitoring van de onderliggende inspanningen vanuit de LVCs is hierbij een belangrijk sturingsmiddel. De monitoringresultaten worden ook ingezet voor communicatiedoeleinden.

4. Landelijk: De voedselcoaches koppelen waar mogelijk de kansen voor transformatie van het voedselsysteem vanuit de Brabantse LVCs aan landelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG)-routes. Ook leggen de voedselcoaches op landelijk niveau proactief verbindingen tussen Brabantse LVCs en soortgelijke, inspirerende initiatieven.

5. Internationaal: De acties die regionaal en lokaal worden ingezet en de voedselsysteem-vraagstukken die hieruit ontstaan, worden internationaal met een groot netwerk van geïnteresseerden gedeeld via de Brabantse online hub #UlabNB (Theory-U). We verwachten met name veel van de combinatie van de inbreng van de bestaande Lokale Voedselcollectieven en die van internationale vertegenwoordigers van het voedselsysteem op het internationale, online platform. Deze combinatie zal een brede spin-off opleveren van kennisdeling, nieuwe verbindingen en inzichten.

 

Met deze gelaagde aanpak gaan steeds meer mensen leren en beleven met hart, hoofd en handen. Dit ervaringsgericht leren samen met anderen, leidt tot nieuwe inzichten (bewustwording), een positievere houding, meer vaardigheden en daarmee tot ander gedrag ten aanzien van gezond en duurzaam voedsel.
Monitoren en bijsturen
Het scherpstellen van de doelstellingen ten aanzien van ’gedragsverandering door voedselwijsheid en voedselvaardigheid’ ziet de werkplaats Educatie en Bewustwording als een reis. Het voedselsysteem is uitermate complex, met voedselthema’s die elkaar onderling beïnvloeden. Ons voorstel is om met de lokale voedselcollectieven de doelstellingen per regio vast te stellen.
Voedselwijs en Voedselvaardig
We zijn in het beleid rondom voedsel op zoek gegaan waar Educatie en Bewustwording, Voedselonderwijs, Voedselwijs en Voedselvaardig, op verschillende bestuurlijke niveaus aan de orde is. We constateerden al dat op 19 februari 2019 Educatie en Bewustwording als belangrijkste thema naar voren kwam tijdens de Voedsel1000, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood 2016-2020. Het is onduidelijk of er een opgave ligt voor educatie en bewustwording rondom de vier toekomstscenario’s voor Agrofood Brabant 2050, die in opdracht van Provincie Noord-Brabant zijn geschetst. Het is opvallend dat in de behandeling van het thema landbouw en voedselsysteem in het Overdrachtsdossier 2019 voor nieuwe Statenleden, niet wordt gesproken over educatie en bewustwording rond voedsel. Desondanks wordt de kracht van de Brabanders en Brabantse identiteit van grote waarde benoemd bij het verzilveren van kansen door het ontdekken en ontwikkelen van gedeelde waarden en belangen: Besturen in partnerschap.

‘Brabanders herkennen zich in diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan moderne vormen van coöperatief handelen. ‘

Gesterkt door deze mate van (h)erkenning, pleit onze werkplaats ervoor, om Educatie en Bewustwording expliciet in te zetten als strategisch ontwikkelinstrument. Dit is broodnodig om noodzakelijke veranderingen in ons voedselsysteem te bewerkstelligen. Er is een verdergaande aanpak nodig voor een Voedselwijs en Voedselvaardig Brabant. Dat vraagt om lef en andere wegen die tot op heden zijn bewandeld. Het vraagt om het beslechten van de hiaten tussen losse, goedlopende initiatieven (silo’s) naar een samenhangende systemische aanpak gebaseerd op gedeelde waarden. Met ruimte voor eigenheid en experimenteren.

Wij zien de noodzaak voor een systemische aanpak ‘Voedselwijs en Voedselvaardig’. Wij willen aan de slag! En wat vindt u? Staat u achter ons?  En nog veel belangrijker, doet u met ons mee?

 

Bekijk hier heel het document:

 

Wanneer vindt de Voedselraad plaats?
De Voedselraad vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019 vanaf 09:00 uur, in het Congrescentrum 1931 in
‘s-Hertogenbosch. Tot 15:00 uur heeft het programma een ‘inloopkarakter’, daarna volgt het Voedselbesluit.
Meer informatie vind je op www.voedsel1000.nl .

 

AANMELDEN: 

https://deelnemen.nu/event/register/dnpq1gv2yy4zkmrl

RIO 2016

RIO 2016

Een terugblik op een zinderende race, waarin het Nederlands dameswielrennen zich profileerde als een buitengewoon sterk collectief. Kilometers lang joeg Marianne Vos het peloton naar steeds hogere snelheden over het uitdagende maar zware parcours.

Gevoelens van angst bij de onfortuinlijke val van Annemieke van Vleuten en daarna de euforie van het winnen van de gouden plak door Anne van der Breggen zorgden voor onvergetelijke momenten. Marianne, onze ambassadeur van Kennispoort Altena, excelleerde in haar rol van meesterknecht voor de gezamenlijk overwinning.

 

Officials & media grijp deze kans om het vrouwen wielrennen een boost!!!

 

Bron afbeelding: Rabobank

 

 

Martine Beijer winnaar Ondernemende Vrouw van Altena 2016

Martine Beijer winnaar Ondernemende Vrouw van Altena 2016

In een bomvol gemeentehuis in Aalburg nam Martine Beijer van Aquarius Sanitair uit Sleeuwijk vrijdagavond de prijs voor Ondernemende Vrouw van Altena 2016 van Vrouw & Altena in ontvangst. Vrouw & Altena is een initiatief van de Stichting Altena Kennispoort. De innovatieprijs ging naar Karin Struijk van Intacto en programmamanager Werkendam Maritieme Industries (WMI). Met een overweldigend aantal stemmen werd Mieke van den Heuvel van kaasboerderij De Lange Hoeve uit Genderen de winnaar van de Publieksprijs.

Banner-Juryprijs-2016-met-cabrio-1-985x430

De jury was onder de indruk van de ondernemersgeest van Martine, die al op jonge leeftijd haar eigen bedrijf Aquarius Sanitair vanaf de grond zelf heeft opgebouwd. Namens de jury (Fientje Bax, Bernadette Hulswit en Marina Zwaan) sprak jurylid Harry Cornet van de Cornet Groep uit Werkendam Martine toe. “In haar bedrijfsvoering is ze voortdurend met innovatie en productverbetering bezig. De manier van communicatie met klanten is bovendien vernieuwend voor haar branche. Martine heeft niet alleen haar eigen bedrijf voor ogen, maar koppelt het belang van techniek bovendien aan haar ambitie om meer vrouwen te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek. Ze heeft daarbij aan de wieg gestaan van een plan van Gilde Vakcollege Techniek uit Gorinchem om meer meiden te stimuleren om een studie techniek te beginnen. Daarom zitten er nu maar liefst achttien meisjes op school, terwijl dat er een paar jaar geleden nog nul waren. Door het hele land geeft ze op middelbare scholen lezingen om haar liefde voor techniek door te geven. Kortom: ze is echt een rolmodel voor andere vrouwen. Martine: “Techniek biedt zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen én er zijn zoveel perspectieven op werk. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen in de techniek van grote toegevoegde waarde zijn , omdat ze qua inzicht, creativiteit en gevoel voor design voor het goede evenwicht zorgen in teams.” De prijs werd uitgereikt door Marie-Anne Toenders van Rabobank Altena.

auto2

Het juiste evenwicht
Ook Karin Struijk van Intacto en programmamanager van WMI vindt het belangrijk dat basisschoolleerlingen al jong in contact komen met techniek, zowel binnen als buiten de school. Namens de jury motiveerde Marina Zwaan, winnaar van de Innovatieprijs 2015 de keuze om Karin de Innovatieprijs toe te kennen als volgt: “Het valt niet mee om twee heren te dienen die ook nog eens heel anders van aard zijn: namelijk de gemeente Werkendam en de bedrijven die zijn aangesloten bij de WMI. Als een spin in het web verbindt ze overheid en ondernemers met als doel maritiem Werkendam op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat door samenwerking mooie resultaten worden behaald waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Door daar ook ondernemende burgers, onderzoek en onderwijs aan te koppelen staat ze aan de basis van innovatieve projecten. Ze bijt zich vast in de materie om de doelen te halen die zij zichzelf heeft gesteld, op welk vlak dat dan ook is. Daarbij is ze een perfectionist. Ook Karin vindt dat vrouwen voor het juiste evenwicht in een team zorgen. “Mijn intuïtie en ratio kan ik goed combineren, met als resultaat dat ik daadkrachtig ben én goed kan functioneren in een mannenomgeving.” De prijs werd uitgereikt door Fientje Bax van Stichting Altena Kennispoort uit Wijk en Aalburg, die Karin uitnodigde om deel uit te maken van een denktank van de Stichting die o.a. gaat meedenken over de nieuwe gemeente Altena. Karin mag als winnaar van de Innovatieprijs bovendien volgend jaar deel uitmaken van de jury.

auto3

Terug naar de oorsprong
Na een spannende stemming in de zaal werd al snel duidelijk dat Mieke van den Heuvel van kaasboerderij De Lange Hoeve uit Genderen de publiekslieveling was. Zij ontving uit handen van Paula Jorritsma, wethouder uit Woudrichem, de Publieksprijs. De jury kon zich helemaal vinden in deze door het publiek bepaalde uitslag. “Mieke leunt niet achterover bij successen, maar onderzoekt steeds opnieuw hoe ze de kracht van haar bedrijf kan uitbreiden door nieuwe dingen te bedenken. Daarbij gaat het haar niet alleen om haar eigen bedrijf, maar ook om het op de kaart zetten van de agrarische sector in het gebied. Mensen dichter bij de natuur te brengen, terug te brengen naar de oorsprong, het pure ambacht. Verbindingen leggen met andere ondernemers, elkaars successen delen én verder helpen. De kaasboerderij is daarnaast een fijne plek om elkaar te ontmoeten. Op die manier levert Mieke een grote bijdrage aan de leefbaarheid in het gebied. Als je bovendien aan de Albert Heijn je producten mag leveren, ben je een echte topper in de branche.” Zelf is Mieke er bescheiden onder gebleven: “Als je begint met het kleine, waardevolle, dan groeit dat met liefde en passie vanzelf uit tot iets groots. Ik ben er heel trots op wat ik met mijn familie en al onze medewerkers heb bereikt.”

De prijswinnaars ontvingen ieder; een cadeaubon van La Lana Huidverzorging, een workshop “CIOA” van Rightbrains in samenwerking met en op Nyenrode, een lederen tas, het boek “Vriendschap” van- en waaraan Esther Vroegh heeft meegewerkt, het boek “Goud” van Anne- Marijke van Boxtel en Aveline Dijkman. De winnares van de juryprijs kreeg de “Erespeld” ontworpen en gemaakt door Sandra Hofman van ’t Oude Schooltje. De winnares van de innovatieprijs mag haar talenten delen in de “Denktank” van Altena Kennispoort en maakt volgend jaar mede deel uit van de jury.

2100

Magda van der Meijden van Kraamzorgburo Novi Peri, Janica Swijnenburg van Swijnenburg Transport Werkendam B.V. en Maaike Wolfs van Maaike Wolfs Bouwkundig Adviesbureau vielen weliswaar niet in de prijzen, maar waren volgens de jury stuk voor stuk topkandidaten die ervoor hebben gezorgd dat de jury het niet makkelijk heeft gehad bij het maken van de uiteindelijke keuze. De avond werd afgesloten met een spetterend feest.

De avond is mede mogelijk gemaakt door: de Gemeente Aalburg, Rabobank Altena, Stichting Wielerevenementen Aalburg, Stichting Altena Kennispoort, Lisette de Rade Photography, DJ School Nederland, Golfpark Almkreek, Yep for Kidz, Vos Auto’s Aalburg, Young Girls Community, ’t Oude Schooltje Sleeuwijk, La Lana Huidverzorging, A.P. Smulders Hoveniersbedrijf, Arie Bouman Tuinplanten, Oké FM en Ondernemend Altena.

Persberichten verkiezing Ondernemende Vrouw van Altena 2016: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/persberichten-verkiezing-ondernemende-vrouw-van-altena/

Animatie Vrouw & Altena 2016: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/animatie-vrouw-altena-2016/

Jenneke Komejan wint de Toontje Sprenger Pluim

Jenneke Komejan wint de Toontje Sprenger Pluim

Toontje Sprenger Ontbijt van Vrouw en Altena

Jenneke Komejan wint de Toontje Sprenger Pluim

 

Dit jaar werd voor de achtste keer de Toontje Sprenger Pluim uitgereikt. De eer ging naar Jenneke Komejan, raadslid van Ideaalburg in de gemeente Aalburg. Zij werd door Hannie Visser Kieboom, de initiatiefneemster van de prijs, geprezen voor de moed die zij heeft getoond tijdens het debat over de gemeentelijke herindeling. Komejan was niet bang om tegen de stroom in op een duidelijke manier te verwoorden dat het Land van Heusden en Altena het meest gebaat is bij een fusie en zorgde zo voor een doorbraak.

Bijna tachtig vrouwen waren tijdens de uitreiking van de Pluim aanwezig op Fort Altena voor het Toontje Sprenger Ontbijt, dat jaarlijks georganiseerd door Vrouw en Altena  in samenwerking met Hannie Visser-Kieboom, in het kader van Internationale Vrouwendag. Komejan riep hen op om zich ook politiek in te zetten: “Ik heb altijd gevonden dat de juiste persoon op de juiste plaats moet worden gekozen. Dat er zo weinig vrouwen politiek actief zijn, heeft niets met competenties te maken.” Ze sprak daarbij de wens uit dat tenminste een derde van alle raadszetels in de gefuseerde gemeente Altena in 2019 wordt bezet door vrouwen. Voor Hannie Visser Kieboom is de Sleeuwijkse Toontje Sprenger, die in 1939 als eerste vrouw uit de regio voor de Liberale Staatspartij in de gemeenteraad kwam, een grote inspiratiebron.

Als het aan oud-burgemeester Joop Worrell en de Woudrichemse wethouder Paula Jorritsma ligt, is het voorbij met het excuus dat het zo moeilijk is om hiervoor de juiste vrouwen te vinden. Worrell: “Het is natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar dat er zo weinig vrouwen in besturen zitting hebben. Een gemis, want ik ben er echt van overtuigd dat vrouwen iets toevoegen aan besturen.” Tijdens het ontbijt lanceerde Stichting Altena Kennispoort de vacaturebank voor vrouwelijke bestuurders in de regio.  Fientje Bax van Stichting Altena Kennispoort en grondlegger van Vrouw en Altena, heeft zich ingezet voor de realisatie van de vacaturebank die nu online staat. “Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen ook een podium krijgen en leren door en met elkaar.”

 

Kruiwagen

Tijdens het ontbijt introduceerde dagvoorzitter Gerda Verhaar Eeuwijk bestuurlijke topvrouwen. Tineke Abma is hoogleraar participatie & diversiteit op de afdeling Metamedica en onderzoeksleider in EMGO+, het onderzoeksinstituut voor gezondheid en zorg van het VU Medisch centrum, Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze in talrijke besturen actief. Abma herinnert zich nog goed hoe ze heeft moeten knokken om hoogleraar te worden. “Het plaatje daarbij is niet een jonge vrouw die er ook nog eens sexy uit ziet. Ik kreeg in eerste instantie te horen dat ik tegen had dat ik een vrouw ben, die ook nog eens onconfessioneel denkt. Op dat moment wilde ik mezelf natuurlijk helemaal bewijzen.”

Abma benadrukte hoe belangrijk het is dat er op cruciale momenten iemand is die je als kruiwagen helpt om je ambities te verwezenlijken. Zelf probeert ze die rol ook voor anderen te vervullen. “Ik vind het belangrijk om talent onder de aandacht van anderen te brengen. Daarna is het natuurlijk aan jezelf. Ik moest echt wennen aan die machtspolitieke spelletjes die niets met inhoud te maken hadden, maar ik heb daar ook veel van geleerd. Belangrijk is vooral om goed na te denken over je kwaliteiten en je kennis in relatie tot een bestuurlijke functie die jouw interesse heeft. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel goede cursussen voor beginnende bestuurders.”

 

Energie

Ook Riet de Graaf heeft zichzelf letterlijk uit de klei omhoog gewerkt. “Ik kom uit een groot gezin en had het geluk dat ik niet geschikt was voor het huishouden. Daarom mocht ik mijn vader helpen op het land en op de boerderij. Dat was voor die tijd heel geëmancipeerd, al had toen natuurlijk nog niemand van dat woord gehoord.” Het duurde niet lang voordat De Graaf werd gevraagd als bestuurslid voor het Waterschap. “Voor mij een logische stap, want de agrarische sector staat voor mij voorop. Ik kreeg toen de kans om mee te praten over belangrijke zaken voor ons gebied. Sinds 2011 ben ik voorzitter van de Landelijke Vakgroep LTO Paardenhouderij. De paardensportfokkerij in Nederland is op topniveau en levert een grote bijdrage aan de economie.”

De Graaf kan zich ergeren aan (politieke) bestuurders die een mening hebben over de agrarische sector, maar die er zelf weinig van weten. Foute beslissingen treffen volgens haar niet alleen de sector, maar ook de werkgelegenheid. “Ik vind dat lastig, maar toch is het voor mij geen reden om zelf politiek actief te worden. Ik haal mijn plezier uit mijn werk, mijn voorzittersrol en de kleinkinderen. Omdat ik ambitieus ben wil ik me inhoudelijk nog meer verdiepen. Daarom volg ik op het moment veel cursussen en trainingen. Juist de combinatie van al die dingen geeft mij veel energie.”

 

MAadvies biedt in samenwerking met Stichting Altena Kennispoort een cursus aan voor vrouwelijke bestuurders. Alle aspecten van besturen komen daarin aan de orde tijdens een driedaagse training die start op 14 april. Meer informatie en inschrijven: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/training-vrouwelijke-bestuurder/ . Genomineerd voor managementboek van het jaar: Goud, potentieelontwikkeling voor mensen en organisaties waar zij werken van Anje-Marijcke van Boxtel en Aveline Dijkman, uitgeverij Schouten & Nelissen.