Startnotitie Landbouw en Voedsel 2030

Startnotitie Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Naast de Campus Almkerk is ook Minette Straver en Altena Kennispoort uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst van de ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’. In deze tour maakt de Provincie Noord Brabant een ronde langs een groot aantal belanghebbenden. We gaan samen in gesprek over de toekomst van de Landbouw- en Voedselketen in Brabant. Het is de bedoeling daarbij breed ideeën en aandachtspunten uit de praktijk op te halen ten aanzien van onze ambitie. We bespreken ook welke onderdelen van het in 2019 samen met de burgers ontwikkelde Voedselbesluit meegenomen zouden kunnen worden. Deze input kan verwerkt worden in het nieuwe beleidskader dat later dit jaar zal worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma dat daaraan wordt gekoppeld. Wij gaan de dialoog vanuit Altena graag aan.