Interview met Loes Lijmbach

Interview met Loes Lijmbach

Kracht zit in sterke onderlinge samenwerking en betrokkenheid

Ervaringen op de middelbare school kunnen van grote betekenis zijn voor de rest van je leven.

Mijn docente handenarbeid keek verder dan mijn recalcitrante gedrag, spoorde mij aan mijn creativiteit verder te ontwikkelen en werd hiermee voor mij een grote inspirator. “Met een langdurig zieke moeder en middenin de puberteit, was mijn gedrag niet zo vreemd”. “Zij prikte daar doorheen.” Ze is ruim dertig jaar ondernemer, maatschappelijk betrokken en politiek geëngageerd. Het verbeelden van ideeën en het vastleggen van de context vormt een belangrijk deel van haar dagelijks werk als landschapsarchitect.

Loes groeide op in het Haagsche en woont al meer dan 30 jaar in Wijk en Aalburg. Ze begint al vroeg met besturen als ze voorzitter wordt van de vereniging van oudleerlingen van Huis te Lande. een middelbare tuinbouwschool voor meisjes. Daarna volgt ze een opleiding in Boskoop tot landschapsarchitect en neemt ze na haar opleiding, zitting als bestuurslid in de brancheorganisatie , Nederlandse vereniging van Tuin-en Landschapsarchitecten.

Als haar twee zonen naar school gaan, wordt Loes lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool van haar kinderen, ook is ze bestuurlijk actief in de peuterspeelzaal.

Veel geleerd

In 1994 wordt de interesse van Loes voor de politiek gewekt door de actieve rol van haar man in het CDA. Ze wordt zelf ook lid. Loes vertelt enthousiast over deze periode: “Het mooie van het CDA is dat je door alle lagen heen loopt. Zie het als een bedrijf waarbij je onderaan begint. Je maakt flyers, je leest de stukken over onderwerpen waarvan je verstand van hebt en je leert echt elkaars talenten te versterken. Als burgerraadslid speel je in eerste instantie nog geen actieve rol. Een maal per maand heb je overleg en ondersteun je de fractie. In 2000 stond ik voor het CDA als vijfde op de kieslijst. Het lag niet voor de hand, maar door een wisseling in de fractie kwam ik toch in de gemeenteraad. De portefeuille Ruimtelijke ordening kwam vrij en zo kon ik vanuit mijn eigen vak kennis inzetten en een bestuurlijke bijdrage leveren aan de openbare ruimte. In 2002 werd ik fractievoorzitter en in 2006 wethouder. In 2010 werd ik voor een tweede periode wethouder, eind 2012 heb ik er zelf voor gekozen om op te stappen. Ik ben er echt drie maanden chagrijnig van geweest. Maar de zeven mooie jaren had ik niet willen missen. Ik heb veel geleerd over allerlei facetten van de politiek en ik heb er hele mooie en langdurige vriendschappen aan overgehouden.

Toen ik in Wijk en Aalburg kwam wonen, was Renny Wink mijn vraagbaak en geweten.

Ik vond het heel plezierig mensen in mijn omgeving te kennen, die een luisterend oor boden, waarmee ik kon sparren over de soms lastige onderwerpen. Vertrouwen en integriteit zijn daarbij van groot belang.

Waar sta je anno 2016?

“Midden in de maatschappij. Ik heb mijn aandacht weer meer gericht op mijn bureau. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief als lid van de raad van commissarissen bij Woonservice Meander en zit ik in het dagelijks bestuur van het Streekfonds, onderdeel van het Streeknetwerk Biesbosch Delta. Het Streeknetwerk zet zich in voor het versterken en behouden van kernkwaliteiten van de Biesboschregio. Het Streekfonds is verantwoordelijk voor de toekenning van gelden. Ik wil betrokken zijn bij de omgeving waarin ik woon, meedenken over vraagstukken die er leven en ervoor zorgen dat er niet alleen ruimte is voor verschillende denkwijzen, maar deze ook bundelen.”

‘Besturen vergroot je netwerk op allerlei fronten’