Initiatief met als thema Logistiek

Initiatief met als thema Logistiek

E. van Wijk Group – Ad van Wijk, Bord Member; Iveco Schouten – Gijsbert van Helden, Financieel directeur; Rolande – Jolon van der Schuit, Directeur. Van LNG naar elektrisch vervoer i.s.m. sociaal werkbedrijf WAVA/GO.

 

Waar ziet de transportsector kansen, gekoppeld aan de initiatieven bijvoorbeeld interne goederen stromen in Altena, commercieel en maatschappelijk (bibliotheek, medicijnen, streekproducten)?

 

Lokale producten/ concepten uit de initiatieven zijn beschikbaar voor inwoners om hun bewustwording van gezond en eerlijk voedsel te vergroten en de commerciële waarde van de producten/ concepten te testen.
Ondersteuning in de vorm van:
– aangepaste regelgeving;
– cofinanciering elektrische bus.

 

Lees het artikel over het initiatief hier:

Altena werpt zich op als experimentzone voor Nederland en daarbuiten