We hebben een bizar jaar afgesloten!

We hebben een bizar jaar afgesloten!

Beste mensen, 

We hebben een bizar jaar afgesloten! 

U heeft allemaal uw eigen ervaringen gevoeld: thuis, bij familie of vrienden of op het werk. Ervaringen die bij de een harder zijn aangekomen dan bij de ander maar we hebben het wel allemaal op onze eigen wijze beleefd. 

Op dit moment zitten we nog midden in de 2e golf. Het is kritiek bij de zorg- en verpleegtehuizen, de ziekenhuizen. Maar ook onze economie heeft klappen opgelopen. De overheid steekt een helpende hand toe maar of dat genoeg is zal de tijd leren. 

Maar het leven werd gelukkig niet helemaal door corona beheerst. Als Stichting Altena Kennispoort hebben we volop energie gestoken in hetgeen waar we goed in zijn, in kansen verzilveren die voorbij kwamen. In het verbinden van enthousiaste ondernemers met overheid en kennisinstellingen. 

Kijk op onze website www.stichting-altena-kennispoort.nl voor de vele initiatieven die er in 2020 weer bij zijn gekomen en waar wij met onze unieke aanpak een initiërende rol hebben gespeeld. De meerwaarde van onze stichting wordt niet alleen herkend en erkend door de ondernemers in Altena maar zeker ook bij het gemeentebestuur van Altena. Wij hebben bijvoorbeeld met regelmaat afstemming met wethouders over o.a. agri-food, circulaire economie en ondernemershuis. Maar we hebben ook met kennisinstellingen buiten de regio zoals de Universiteit Wageningen en het HBO in Brabant contacten.  

Wat is de meerwaarde van Altena Kennispoort voor Altena ? 

Wij leven in een tijdperk van grote transformaties wat ons de komende decennia wereldwijd bezig zal houden en dus ook in Altena: de energietransitie, klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, de verduurzamingsladder en last but not least de corona-effecten op onze leefstijl. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans het verwoord: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’ 

Het zijn deze hogere doelen die ons in Altena moeten inspireren en onze Stichting wil daar in alle bescheidenheid een stuwende maar vooral een verbindende kracht in zijn. 

Ik licht er twee voorbeelden uit die in 2020 van de grond zijn gekomen.   

De door overheden en Rabobank gesubsidieerde inventarisatie van de verwaarding van landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Een project waar potentieel 40 landbouwbedrijven in Altena interesse in hebben en die passen in de kringloopfilosofie van de rijksoverheid maar ook uniek zijn in Nederland en een bijdrage kunnen leveren door een concrete stap te maken in de noodzakelijke landbouwtransitie. 

De date die Chief en Marianne Vos Erfgoed zijn aangegaan. Chief, een uniek ondernemerscollectief in Altena met Schouten Europe en Hak als trekkers, zijn heel bewust bezig om de noodzakelijke eiwittransitie vorm en inhoud te geven en daar ook een groeimarkt in te vinden. Er is immers wereldwijd – en Altena is een koploper – een bewustwordingstraject bezig naar gezonder leven, gezondere voeding. Een praktische vertaling gebeurt binnen Chief: andere voedingspatronen dan de traditionele hap die we gewend zijn om naar binnen te werken 

En hoe mooi kan het dan zijn dat wanneer Marianne Vos als wielericoon van Altena haar erfgoed dienstbaar wil inzetten voor het pushen van deze gezonde levensstijl. Want gezonde voeding gaat alleen samen met gezond bewegen. Die combinatie jagen de levensfuncties van ons lichaam omhoog en houdt ons langer gezond. De medische sector zal dat toejuichen. 

Kom ik tot slot bij de essentie waar het om gaat en waar wij als Altena Kennispoort ons hard voor willen maken. Een gezonde balans tussen People, Planet en Profit.  

Het jaar 2020 leert ons maar weer eens hoe kwetsbaar the people is. Het heeft de wereld op z’n kop gezet. De essentiële waarden om planet en profit te blijven uitbalanceren ten faveure van the people is de drive voor ons als Altena Kennispoort. De noodzakelijke hogere transformatiedoelen praktisch en concreet te maken in Altena door gebruik te maken van bestaande energie en passies bij het bedrijfsleven. En deze vervolgens te verbinden met overheid en kennisinstellingen want de een kan niet zonder de ander. We hebben elkaar nodig. 

Beste mensen, het jaar 2021 is gestart. Een wenkend perspectief dient zich aan. Hopelijk zullen de vaccins datgene brengen wat we ervan verwachten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Voor de zomer zijn de kwetsbare groepen gevaccineerd en in de loop van 2021 hebben we met z’n allen het beste gegeven in het realiseren van het ‘nieuwe normaal’ waarin zorg en economie weer in balans komen. 

Namens Altena Kennispoort wens ik u allen een inspirerend en hoopvol 2021 toe waarin we vooral gezond mogen blijven. Alle goeds voor 2021. 

 

Fons Naterop 

Voorzitter Altena Kennispoort