Interview met Loes Lijmbach

Interview met Loes Lijmbach

Kracht zit in sterke onderlinge samenwerking en betrokkenheid

Ervaringen op de middelbare school kunnen van grote betekenis zijn voor de rest van je leven.

Mijn docente handenarbeid keek verder dan mijn recalcitrante gedrag, spoorde mij aan mijn creativiteit verder te ontwikkelen en werd hiermee voor mij een grote inspirator. “Met een langdurig zieke moeder en middenin de puberteit, was mijn gedrag niet zo vreemd”. “Zij prikte daar doorheen.” Ze is ruim dertig jaar ondernemer, maatschappelijk betrokken en politiek geëngageerd. Het verbeelden van ideeën en het vastleggen van de context vormt een belangrijk deel van haar dagelijks werk als landschapsarchitect.

Loes groeide op in het Haagsche en woont al meer dan 30 jaar in Wijk en Aalburg. Ze begint al vroeg met besturen als ze voorzitter wordt van de vereniging van oudleerlingen van Huis te Lande. een middelbare tuinbouwschool voor meisjes. Daarna volgt ze een opleiding in Boskoop tot landschapsarchitect en neemt ze na haar opleiding, zitting als bestuurslid in de brancheorganisatie , Nederlandse vereniging van Tuin-en Landschapsarchitecten.

Als haar twee zonen naar school gaan, wordt Loes lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool van haar kinderen, ook is ze bestuurlijk actief in de peuterspeelzaal.

Veel geleerd

In 1994 wordt de interesse van Loes voor de politiek gewekt door de actieve rol van haar man in het CDA. Ze wordt zelf ook lid. Loes vertelt enthousiast over deze periode: “Het mooie van het CDA is dat je door alle lagen heen loopt. Zie het als een bedrijf waarbij je onderaan begint. Je maakt flyers, je leest de stukken over onderwerpen waarvan je verstand van hebt en je leert echt elkaars talenten te versterken. Als burgerraadslid speel je in eerste instantie nog geen actieve rol. Een maal per maand heb je overleg en ondersteun je de fractie. In 2000 stond ik voor het CDA als vijfde op de kieslijst. Het lag niet voor de hand, maar door een wisseling in de fractie kwam ik toch in de gemeenteraad. De portefeuille Ruimtelijke ordening kwam vrij en zo kon ik vanuit mijn eigen vak kennis inzetten en een bestuurlijke bijdrage leveren aan de openbare ruimte. In 2002 werd ik fractievoorzitter en in 2006 wethouder. In 2010 werd ik voor een tweede periode wethouder, eind 2012 heb ik er zelf voor gekozen om op te stappen. Ik ben er echt drie maanden chagrijnig van geweest. Maar de zeven mooie jaren had ik niet willen missen. Ik heb veel geleerd over allerlei facetten van de politiek en ik heb er hele mooie en langdurige vriendschappen aan overgehouden.

Toen ik in Wijk en Aalburg kwam wonen, was Renny Wink mijn vraagbaak en geweten.

Ik vond het heel plezierig mensen in mijn omgeving te kennen, die een luisterend oor boden, waarmee ik kon sparren over de soms lastige onderwerpen. Vertrouwen en integriteit zijn daarbij van groot belang.

Waar sta je anno 2016?

“Midden in de maatschappij. Ik heb mijn aandacht weer meer gericht op mijn bureau. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief als lid van de raad van commissarissen bij Woonservice Meander en zit ik in het dagelijks bestuur van het Streekfonds, onderdeel van het Streeknetwerk Biesbosch Delta. Het Streeknetwerk zet zich in voor het versterken en behouden van kernkwaliteiten van de Biesboschregio. Het Streekfonds is verantwoordelijk voor de toekenning van gelden. Ik wil betrokken zijn bij de omgeving waarin ik woon, meedenken over vraagstukken die er leven en ervoor zorgen dat er niet alleen ruimte is voor verschillende denkwijzen, maar deze ook bundelen.”

‘Besturen vergroot je netwerk op allerlei fronten’

Interview met Riet de Graaf

Interview met Riet de Graaf

‘Zelfkennis is belangrijk als bestuurder

Met alleen een Mavodiploma op zak ging Riet de Graaf-Groeneveld (1957) thuis op de boerderij aan het werk. Logisch, want in het gezin met 9 kinderen op een boerderij moet er worden gewerkt. Nu, vele jaren later, is ze een ervaren en bevlogen bestuurder. Naast het werk op het eigen akkerbouwbedrijf en haar pensioenstal voor paarden, is Riet ook nog voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Zelfkennis

Je zou verwachten dat doorgewinterde bestuurders als Riet juist door hun ervaring nooit meer twijfelen. Het tegenovergestelde is volgens haar waar. “Het rare is dat er soms meer twijfels zijn. Het blijft soms zoeken naar de juiste beslissing, de juiste woorden. Het goede moment om ze uit te spreken. Om jezelf als bestuurder steeds weer te verbeteren, is het nodig om eerst goed te weten waarom je de dingen doet zoals je doet. Zelfkennis is dus heel belangrijk.”

Van de oudercommissie naar de buurtvereniging, naar het voorzitterschap van het Z.L.T.O. Land van Heusden en Altena in 2002. De ene uitdaging volgde de andere op. Riet: “Mijn vier medebestuurders, waaronder Jan van Asseldonk, Martin de Jager, Petra Straver en Cees Stutvoet, hadden veel kennis, we respecteerden elkaar en waren complementair. En ook heel belangrijk: we hadden veel plezier met elkaar. Dit zijn echt voorwaarden voor het optimaal functioneren van een bestuur. Na de fusie met drie Z.L.T.O. besturen moesten wij zorgen voor een transformatie naar een nieuw bestuur.

Voor Riet kwam het voorzitterschap geheel onverwachts. Zij had zich niet beschikbaar gesteld, maar andere vroegen haar om het voorzitterschap op zich te nemen. In eerste instantie tijdelijk, maar al snel werd duidelijk dat ze haar rol zo goed oppakte dat ze hier maar liefst tien jaar bestuurlijk actief is geweest als voorzitter. Ze volgde vele bestuurderscursussen en ging ervoor. “Ik kijk met plezier op die periode terug. Hard werken, maar goede keukentafelgesprekken en mooie vriendschappen.”

LTO Paardenhouderij

Nu de kinderen op zichzelf wonen, kan Riet nog meer tijd en energie in haar bestuurswerk steken. Op 23 augustus 2011 wordt ze benoemd als voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij. De leden hiervan zijn grotendeels pensionstalhouders. De Nederlandse paardenfokkerij en sport staan internationaal in hoog aanzien. Na voetbal is het de grootste economische inkomstenbron uit sport. Zowel agrarische, sportieve als ook recreatieve elementen komen daarin samen.

Door de grote diversiteit in bedrijven en belangen vraagt het voorzitterschap veel inzet.

“Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen

Riet hoefde niet lang na te denken toen ze via een geborgde zetel door een vertrouwenscommissie werd voorbedragen voor een algemene bestuurszetel van het Waterschap Rivierenland in 2015. “Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen. Wij behartigen zo mede de belangen van bedrijven die afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun akkers.” Als agrariër weet Riet als geen ander hoe het voelt als je hele aardappeloogst wegrot omdat je land onder water staat. Ook bij hen ging de oogst vorig jaar deels verloren. Een efficiënt werkend watersysteem is van groot belang! “Wanneer het water stijgt is het altijd een hectische tijd. Je moet ter plekke kijken wat er gaande is. Samen met de huidige ZLTO-bestuurders hebben we ons ingespannen om te inventariseren waar de knelpunten van het afvoersysteem van dit gebied liggen en verbeterpunten in kaart te brengen.”

Voor Riet is het bestuurswerk een verrijking van haar leven.

 

Kaders

ZLTO/LTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen zij 15.000 leden, die worden ondersteund bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. De leden zijn agrarische ondernemers, die vanuit lokale betrokkenheid bestuurlijk actief zijn. Leden worden uitgedaagd om alert te blijven en goed in spelen op de veranderende vraag van burgers en consumenten. Wie tijdelijk extra aandacht nodig heeft, krijgt dat ook. Hoofdonderwerpen op de agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. Samen met LTO Noord en de LLTB participeert ZLTO in de federatie LTO Nederland.

LTO is een van de partners van de Sectorraad Paarden (SRP)en werkt samen met de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO).De vakgroep Paardenhouderij zet zich o.a. in voor dierengezondheid en dierenwelzijn.

Waterschap:

Het rivierengebied: gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water. Een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar door het vele water ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen en de strijd ermee in het bijzonder, vormen al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In de voorhoede van deze strijd staan de Waterschappen. Inwoners kiezen uit hun midden bestuurders die hen vertegenwoordigen in deze eeuwenoude overheidsinstellingen. Deze instellingen zijn gevormd met het oog op voor het leven en werken in een rivierdelta met zijn verschillende bewoners en belangen. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.