Docent maakt dichtbundel over 42 jaar onderwijs in klassieke talen

jul 21, 2020 | 0 Reacties

‘Stille Lente’ is de nieuwe dichtbundel van Jan van den Boom uit Woudrichem, docent klassieke talen op Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. In deze bundel kijkt hij aan het eind van zijn onderwijscarrière terug op het onderwijs in de afgelopen vier decennia.

Pieken en dalen
De gedichten beschrijven zowel belevenissen in de klas als de veranderingen die het onderwijs de afgelopen 42 jaar doormaakte. Ze vertellen over plezier en ergernissen in de dagelijkse lespraktijk en plaatsen kritische noten bij onderwijsvernieuwingen. In elk gedicht klinkt Jans liefde voor de ‘klassieken’ door.  

Corona en actualiteit
De actualiteit komt aan bod in de bundel: het laatste gedicht gaat over onderwijs in coronatijd. Jan: “Dat is altijd mijn werkwijze geweest: je moet als docent kunnen reageren op wat er leeft onder leerlingen, op de actualiteit. Je vasthouden aan planningen en studiewijzers maakt star. Maar als je in staat bent om de actualiteit een plek te geven in je lessen, blijft onderwijs niet bij feitenkennis. Het gaat leven. Zo kun je zelf ook beter met veranderingen omgaan: beweeg mee, behoud het goede en voeg toe wat past. Dat heb ik ook in afgelopen tijd gezien. Het online lesgeven, beeldbellen: ik vond het eerst verschrikkelijk. Hoe krijg je leerlingen actief als je ze niet ziet? Maar al snel bleek dat leerlingen bijvoorbeeld juist beter gingen voordragen tijdens de videolessen; ze hoorden elkaar alleen en konden niet ongevraagd op elkaar reageren.

Thuiskomen in Gorinchem
Jan studeerde klassieke talen in Leiden, maar zijn onderwijscarrière begon in Lisse. Tijdens zijn vijfde studiejaar stond hij al voor de klas. Daarna gaf hij les in Oosterhout. In 2007 trad hij in dienst bij het Camphusianum in Gorinchem. Sinds 2012 woont hij in Altena.
Jan: “Leerlingen zijn overal leuk. Maar toen ik in Gorinchem weer ging samenwerken met twee van mijn oud-studiegenoten, voelde dat als thuiskomen aan het einde van mijn carrière. Ik hou van mijn vak omdat het zo breed is. Bij mij komen niet alleen Vergilius en Seneca voorbij, we hebben het net zo goed over Shakespeare, Beethoven of Bach. Mijn vak gaat over cultuur. Klassieke talen hebben raakvlakken met allerlei andere vakken. Dat maakt het interessant en afwisselend.

Toekomstplannen
Jan sluit zijn onderwijscarrière nu af, maar van stilzitten is geen sprake. Hij heeft volop plannen, van het organiseren van kleine reizen naar Rome, Berlijn of andere Duitse cultuursteden tot vrijwilligerswerk met dieren. Ook het vertalen van tot nog toe onvertaalde Latijnse teksten is een mogelijkheid. Verder leest Jan veel, zingt hij in een koor en bespeelt hij de klavecimbel en piano. Daarmee treedt hij ook op scholen op: hij vertelt over Duitse gedichten en brengt muzikale zettingen ervan, zoals van Schubert, ten gehore.

Stille Lente ligt nu in de winkel. Het is verkrijgbaar bij Tante Bethje in Woudrichem en De Mandarijn in Gorinchem en kost € 19,90.