‘Het is mooi geweest. Tijd voor nieuw bloed’

‘Het is mooi geweest. Tijd voor nieuw bloed’

Fons Naterop had met zijn vrouw afgesproken de rem even vast te houden voor nieuwe projecten, maar tegen het voorzitterschap van Hospice Altena kon hij geen nee zeggen. We blikken terug op een inmiddels áfgerond project: Altena Kennispoort.

Naterop was niet vanaf de start bij het Kennispoort betrokken, althans niet rechtstreeks. “Ik was toen nog burgemeester van de gemeente Aalburg”, legt hij uit. “In die tijd werd ik regelmatig door kartrekker Fientje Bax bijgepraat over het reilen en zeilen van het platform. De uitgangspunten en doelstellingen lagen mij zeer aan het hart.”
Als eerste burger leerde hij Aalburg kennen als een gemeente met uitzonderlijk veel zelfstandige ondernemers. Harde werkers, bezig met hun eigen dingen en met een eigen scoop op de wereld – en liefst de overheid op afstand. Van samenwerking, laat staan gestructureerd, was geen sprake. Net als Fientje ben ook ik een verbinder met een rotsvast geloof in samenwerking: een plus een is drie.”

Wisselend succes

Die samenwerking en verbondenheid zag hij wel in West-Brabant, de regio waar Aalburg bestuurlijk nauw mee is verbonden. Zijn pogingen tot meer lokale samenhang in zijn eigen gemeente, hadden zoals hij het zelf zegt “wisselend succes”. Denk aan de oud en nieuw-viering in Veen en het jeugdbeleid.

De eerste Holland Lady Tour in 2013 met daaraan gekoppeld de verkiezing van de Ondernemende Vrouw van Altena bleek het vliegwiel voor een ontluikende samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen – de zogeheten triple helix van de drie O’s. Al snel kwam daar een vierde loot bij, de O van de ondernemende burger. “Toen Kennispoort Altena op stoom kwam, zocht ook de politiek in de drie nog zelfstandige gemeenten naar samenwerking. Dat bleek een vaak moeizaam proces. Het was goed om te zien dat het bedrijfsleven en de burgers in Altena al een stuk verder waren. Ook sportclubs zochten elkaar op. De verstandhouding tussen Achilles Veen en Kozakken Boys is nog altijd prima”, zegt Naterop.

Jammer

Toen de vorming van de nieuwe gemeente Altena nog slechts een kwestie van tijd was en Naterop tot waarnemend burgemeester in Boxtel was benoemd, zag Fientje haar kans schoon en strikte hem voor de functie van bestuursvoorzitter van Stichting Altena Kennispoort. De bestuurder blikt met tevredenheid terug op het voorzitterschap. Het bestuur zat veelvuldig met aanjager Fientje rond de tafel om ideeën tot concrete initiatieven uit te werken. Naterop: “De naar buitengerichte blik, het grensoverschrijdend denken in kansen en het steeds weer zoeken naar wat de vier O’s verbindt, heeft mij altijd bijzonder aangesproken in mijn werkzaamheden voor het kennispunt. Ik vind het nog altijd jammer dat het manifest De kracht van Altena, waarin zo’n dertig partijen beschreven hoe Altena kan uitgroeien tot een duurzame samenleving, in 2019 niet meteen door de politiek is omarmd. De zes richtinggevende experimenten voor een duurzaam voedselsysteem zijn niet echt tot wasdom gekomen. Gelukkig zet de gemeente onder aanvoering van programmamanager Albertien Perdok nu voorzichtige stapjes op de weg naar een circulair voedselsysteem.”

Winterslaap

Toekomstige initiatieven zullen het zonder de inspirerende bemoeienis van Kennispoort moeten stellen. Het bestuur besloot enige tijd geleden om voorlopig in “winterslaap” te gaan. Op de vraag over het waarom van dit besluit geeft Naterop een drieledig antwoord: “Je moet stoppen als het nog goed met je gaat. We kunnen terugkijken op succesvolle events en initiatieven. De moeizame doorstart van de triple helix-samenwerking is hopelijk in goede handen bij het inmiddels opgetuigde Ondernemershuis. Onze penningmeester Gijsbert van Helden heeft te kennen gegeven graag bij dit gemeentelijk initiatief betrokken te blijven. Een goede zaak.”

In het bestuur is afgesproken om jaarlijks met de ambassadeurs van Kennispoort contact te hebben om te bezien hoe de vlag ervoor staat.
Ook de aankondiging van Fientje dat zij stopt als kartrekker is een belangrijke reden. “Kennispoort en Altena zijn haar veel dank verschuldigd”, benadrukt de voorzitter. “Ik deel haar mening dat het mooi is geweest. Tijd voor nieuw bloed.”

Tijdsgeest

De derde reden om Kennispoort op de waakvlam te zetten, heeft alles met de huidige tijdsgeest te maken. Alleen mijn mening telt en naar die van jou hoef ik niet te luisteren, is een opstelling die verbinder Naterop heftig tegen de borst stuit. “We leven in een tijd waarin het optimisme zwaar onder druk staat. Er woedt een oorlog in Europa, de biodiversiteit staat door een veranderend klimaat zwaar onder druk en ook in eigen land zijn er de nodige problemen die aangepakt moeten worden. Maar ondanks de beperkingen waar we de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd, de butsen die de samenleving opliep en de crisissen die ons onverhoopt nog zullen overkomen, ben ik hoopvol gestemd. Ik zie, ook in Altena, een onderstroom bij de jongere generatie ontstaan die voor een betere samenleving gaat zorgen. Maar die hoop komt niet vanzelf aanwaaien. Daar moeten we als samenleving in investeren door het goede voorbeeld aan onze (klein)kinderen te geven. Omarm de chaos zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit, en leer om te gaan met het onbehagen en de angst die grote veranderingen nou eenmaal met zich meebrengen.”

Hospice Altena

Op 1 oktober 2022 hing Naterop de ambtsketen als waarnemer in de Zeeuwse gemeente Kapelle aan de wilgen en zette hij op 66-jarige leeftijd een punt achter zijn werkzame leven. Hij heeft zich in samenspraak met zijn vrouw voorgenomen niet meteen toe te happen mochten er nieuwe (bestuurlijke) klussen op zijn pad komen. Het verzoek van de initiatiefnemers Ruben en Melanie Kruithof om zijn kennis, kunde en niet in de laatste plaats netwerk in te zetten voor het nieuw te bouwen hospice Altena in Sleeuwijk kon hij echter niet naast zich neerleggen. “Inmiddels zetten zich al zo’n tachtig betrokken mensen in voor de komst van de zorginstelling. Over een half jaar hopen we ook de financiën rond te hebben en kan de eerste paal de grond in voor de nieuwbouw. In het pand komen vier appartementen waar ongeneeslijk zieken in hun laatste levensfase op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven. Een prachtig en breed gedragen initiatief”, aldus Naterop.

Aanklampen


Tussen alle beslommeringen rond de afronding van Kennispoort en zijn inzet voor het hospice hoopt Naterop ook weer wat meer tijd op de renfiets en mountainbike door te brengen. Hij verhuisde in zijn leven negen keer en steeds gebruikte hij de fiets om nieuwe mensen te leren kennen. Lachend: “Ik kwam in mijn nieuwe woonplaats altijd wel een groepje fietsers tegen waarbij ik kon aanklampen.” Dat aanklampen hoeft niet meer per se. In de afgelopen bijna vijftien jaar verkende hij alle uithoeken van de streek en bouwde hij een groot netwerk op. Hij staat nu op de pedalen om fit te blijven en om, zoals hij het uitdrukte bij zijn afscheid in 2018 als eerste burger van Aalburg, “te genieten van weidse landschappen.”

Tekst: Sjuul vd Pol  Foto: Bart Stoutjesdijk

De lokale reis van ons eten; van boer naar molenaar naar bakker

De lokale reis van ons eten; van boer naar molenaar naar bakker

U heeft het de laatste tijd misschien al vaker voorbij zien kopen: #KooplokaalAltena. Maar wist u ook al dat er in Altena brood gemaakt wordt? Het graan wordt geteeld door boer Willem Groenenberg, vermaald in de molen van molenaar Sven en Biologische Bakkerij Hardeman maakt er brood van. Wij gingen langs en laten je in deze video het hele proces zien:

Video door AHC Media

Ambassadeur Meeuwis Millenaar spreekt in het AD over  het behoud van de Kievit voor Altena

Ambassadeur Meeuwis Millenaar spreekt in het AD over het behoud van de Kievit voor Altena

Zeven kieviten in Altena vliegen binnenkort rond met een ieniemini rugzakje op hun rug. Daarin zit een zendertje dat gegevens doorzendt voor onderzoek van de Universiteit Wageningen. De studie is gericht op het behoud van de kievit, want het gaat niet goed met het vogeltje in Nederland.

Lees het gehele artikel via: https://www.ad.nl/rivierenland/een-kievit-met-een-rugzakje-vogels-in-altena-gezenderd-voor-behoud-van-de-soort~a04f6281/

Documentairemaker Jessica Villerius gunde ons op internationale vrouwendag een blik achter de schermen.

Documentairemaker Jessica Villerius gunde ons op internationale vrouwendag een blik achter de schermen.

Naast een diversiteit aan vrouwen was Willem Jan van Klinken conrector van het Altena College met zijn leerlingen aanwezig.

‘Geweld staat ver van mij af, ik kan me goed uitdrukken met woorden’
Jessica klein van stuk, met een stem en houding die zelfvertrouwen uitstralen.
“Door de tijd heen heb ik wel 50 moordenaars gesproken, de rode draad: ‘Geen van allen hadden een positief rolmodel’
Kinderen hebben positieve inspirerende rolmodellen nodig.
Voor herkenning van Hoop Verbinding Vertrouwen Medemenselijkheid

We hebben het nog even over internationale vrouwendag, of dat een groot item is voor Jessica.
Nee, voor mij als creatieveling niet, maar dat wil niet zeggen dat ongelijkheid niet aanwezig is op de werkvloer.
Nooit ben ik tegengewerkt, het is me juist gegund omdat ik een vrouw ben.

Jessica werkt al vijftien jaar samen met een vast team, we zijn meer een familie.
Je voelt dat wij op ons gemak zijn met elkaar.
Daarnaast een netwerk van specialisten, dat is onze kracht om iets aan te raken wat anders nooit verteld wordt.
Het hele interview komt later in het magazine van Altena Kennispoort onder het hoofdstuk V&A en AvB.

Onderzoek naar de korte keten economie in Altena

Onderzoek naar de korte keten economie in Altena

Een onderzoek over de korte keten in Altena is gestart. Het onderzoek gaat over de ervaringen van ondernemers met de korte keten, over de ontwikkelingen ervan in de gemeente en over het opdoen van nieuwe kennis. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen over de mogelijkheden om de korte keten economie te stimuleren. HAS-hogeschool voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

Wat is een korte keten economie?
In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. De afstand tussen boer en bord zeg maar. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal schakels en tussenpartijen tussen boer en bord. Denk hierbij aan een boerderij waar je producten van eigen land kunt kopen of een supermarkt met streekproducten.

De korte keten is belangrijk
De korte keten draagt bij aan een betere verbinding tussen boeren en burgers. Ook zijn producten meestal verser en minder bewerkt. Lokale producten hebben minder klimaatbelasting, omdat er minder kilometers voor transport nodig zijn. Nu legt ons voedsel gemiddeld 30.000 km af voordat het op ons bord ligt. De korte keten kan ook bijdragen aan beter verdienmodel voor boeren.

Roland van Vugt, wethouder duurzaamheid, gemeente Altena: “In Altena produceren ongeveer 300 boeren en tuinders prachtige producten. Zij produceren onder andere aardappelen, groenten, fruit, granen, melk, vlees, en eieren. Het merendeel van deze producten is bestemd voor de export. Export is nu nog de belangrijkste inkomstenbron voor boeren en tuinders. In de toekomst zou het mooi zijn als lokale verkoop ook een belangrijke inkomstenbron wordt. Dan kunnen onze inwoners met smaak en trots vaker producten van ons eigen boerenland eten.”
Huidige situatie in Altena

Er zijn in Altena al meerdere verkooppunten en samenwerkingsverbanden. Albertien Perdok, programmamanager circulair voedselsysteem, gemeente Altena: “Op dit moment staat in de korte keten het aanbod centraal. Dat betekent dat producenten denken vanuit hun eigen bedrijf: welke producten wil ik verkopen? Dat is niet altijd aantrekkelijk voor consumenten. Ook staat de verkoop aan individuele consumenten centraal. Terwijl partijen als supermarkten, kantines en horeca ook interessante afnemers van streekproducten kunnen zijn. Met dit onderzoek willen we kennis opdoen over een meer vraaggestuurde korte keten in Altena. Ook willen we met dit onderzoek de samenwerking tussen twee bedrijven verkennen: de ‘business to business’ markt.”

Uitvoering onderzoek door overheid, onderwijs en ondernemers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van HAS-hogeschool, in samenwerking met de gemeente Altena en lokale ondernemers. Het onderzoek moet het volgende opleveren: een marktverkenning op basis van deskresearch en interviews en het opzetten van een praktijkcase met een concreet resultaat. Het onderzoek duurt ongeveer 6 maanden. Na de zomer worden de resultaten verwacht.
Meer informatie

De korte keten in Altena: https://www.linkedin.com/pulse/de-weg-van-ons-voedsel-korte-keten-altena-albertien-perdok/ O&O fonds Regio West-Brabant: https://www.west-braban