AltenaCup in 2021 op 24 en 28 augustus

AltenaCup in 2021 op 24 en 28 augustus

Nu de Regiocup in Altena naar verwachting niet meer voor de zomer georganiseerd kan worden, zijn alle ogen nu gericht op de 2e editie van de AltenaCup. Vorig jaar kon deze helaas door de Corina crisis geen doorgang vinden. De organisatie van de AltenaCup gaat nu hard aan het werk om van de 2e editie voor alle 13 voetbalverenigingen in Altena weer een doorslaand succes te maken.

Aan het toernooi kan worden deelgenomen door 1e elftallen mannen en vrouwen en alle jeugdcategorieën. Daarmee komen op zaterdag 28 augustus ca. 2.500 voetballers in actie op alle 13 sportcomplexen van de gemeente Altena. Voor de 1e elftallen mannen worden de voorrondes gehouden op dinsdag 24 augustus. De finales worden verspeeld op zaterdagmiddag 28 augustus. Alle jeugdcategorieën spelen de poules en finales op zoveel mogelijk sportcomplexen. Het dames- en meisjesvoetbal in 2019 bij v.v. Sleeuwijk was een groot succes. Waar mogelijk zal de organisatie van de AltenaCup de nodige aanpassingen en verbeteringen aanbrengen.

Uiteraard zullen ook de maatschappelijke activiteiten weer deel uitmaken van het toernooi om het motto Sportief Bewegen <> Gezond Leven goede invulling te geven.

En uiteraard zal rekening worden gehouden met de RIVM-maatregelen, die in augustus (nog) zullen gelden.

 

Alle informatie is te lezen op www.Altenacup.nl.

Drie enthousiaste studenten analyseren kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in Altena

Drie enthousiaste studenten analyseren kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in Altena

Als vierdejaars studenten van de HAS Hogeschool dragen wij met onze beroepsopdracht (afstudeeropdracht) bij aan de mogelijkheden in transitie naar Natuurinclusieve landbouw (NIL) in Nederland. Tijdens onze opdracht richten wij ons op het analyseren van o.a. de kansen en knelpunten in de transitie naar NIL in het land van Heusden en Altena. Onze groep bestaat uit drie interdisciplinaire vierdejaars studenten – Bedrijfskunde, Toegepaste biologie en Management van de Leefomgeving – aan de HAS Hogeschool. Naast het aansturen op effectief beleid zullen de resultaten van onze beroepsopdracht gebruikt worden om de samenwerking tussen belanghebbenden in de gebieden te verbeteren. Dit willen o.a. doen door twee gebiedssessies te organiseren en een eerste aanzet te maken tot een maatschappelijk bod.

Gerben Boom

Mijn naam is Gerben Boom, 21 jaar en woon in het kleine agrarische dorp Babyloniënbroek (gemeente Altena). Ik volg de opleiding ‘Bedrijfskunde & Agrifoodbusines aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ik heb veel affiniteit met de agrarische sector, thuis hebben wij namelijk nog wat akkerbouw en ik ben ook lange tijd werkzaam in deze sector. Mede om deze reden heb ik in het voortraject mijn voorkeur uitgesproken voor de bedrijfsopdracht (BO) die gaat over NIL in de gemeente Altena.

Britt Thijssen

Mijn naam is Britt Thijssen, ik kom uit Breda en ben 24 jaar. Ik volg de opleiding Biologie aan de HAS-hogeschool en studeer af op de richting ecologie. Voor dat ik aan mijn HBO begon heb ik melkveehouderij gestudeerd aan de middelbare agrarische landbouwschool. In de toekomst wil ik mijn passie voor melkveehouderij en liefde voor natuur graag inzetten om de sectoren meer in harmonie te laten samenwerken.

 

Daan Seuntjens

Ik ben Daan Seuntjens, 21 jaar en vierdejaars student aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Ik volg de opleiding Management van de Leefomgeving en heb binnen deze opleiding gekozen voor de specialisatie Landscape Engineering. Mijn oorsprong ligt in het zuiden van Brabant, in het bruisende Netersel. Een klein dorpje onder de rook van Eindhoven. Ik vind het interessant om samen met verschillende partijen tot een plan te komen waar alle belangen bij elkaar komen.

Ondernemershuis Altena van start met gemotiveerd kernbestuur

Ondernemershuis Altena van start met gemotiveerd kernbestuur

ALTENA – De oprichting Vereniging Ondernemershuis Altena is een feit! Woensdag 24 maart hebben voorzitter Ciel Vos en vicevoorzitter Sander Paans de oprichtingsakte getekend in bijzijn van Petra ter Braak van de Rivieren Notarissen in Werkendam. Het Ondernemershuis is een vereniging voor alle Ondernemersverenigingen binnen de gemeente Altena. Op deze manier worden alle ondernemers die lid zijn van een aangesloten ondernemersvereniging hierdoor vertegenwoordigd. Met deze start kan vanuit het bestuur een gezamenlijke ondernemende visie worden neergezet voor de regio, als centrale vertegenwoordiging van de bestaande ondernemersverenigingen in Altena.

 Het begon allemaal met het icoonproject vanuit de gemeente om de krachten te bundelen in een digitaal Ondernemershuis. Dat is inmiddels in de lucht: www.ondernemershuisaltena.nl. “Als werkgroep Samenwerkend Altena wilden we meer,” vertelt Vos. “Een vereniging waarin alle ondernemers uit Altena zeggenschap kunnen hebben, samen kunnen optrekken en vertegenwoordigd kunnen worden.

Na uitvoerige discussies, werkbezoeken, overleg met de gemeente en de bestaande ondernemersverenigingen zijn we nu zo ver. Een mooi moment voor de ondernemers uit Altena. Bij deze ook dank voor de constructieve discussies aan de deelnemers van de werkgroep Samenwerkend Altena: Fientje Bax, Karin Struik, Nicole Roubos en Cor Spek.”

Vereniging Ondernemershuis Altena werkt als een federatie. Dit model bestond al ruim een jaar als resultaat van gesprekken met bestaande verenigingen, het regionale bedrijfsleven en gemeente Altena. Vos is realistisch: “De noodzaak om door samenwerking een sterkere economie te krijgen leeft al langer dan 25 jaar. Een aantal initiatieven zijn door verschillende oorzaken niet uitgegroeid tot wat voor ondernemers van structurele meerwaarde was. Anno 2021 is zowel Altena als de wereld zó veranderd, dat belangrijke thema’s alleen maar door samenwerking succesvol uitgevoerd kunnen worden. Dit ondernemershuis biedt het bedrijfsleven in Altena de kans om deze prachtige regio centraal in het land ook in de toekomst, door samen op te trekken succesvol te laten zijn.”

Bloeiende economie

Ondernemershuis Altena is ontstaan uit het streven om de economie van Altena te laten bloeien. Samenwerking tussen ondernemers onderling én tussen ondernemers en de overheid is de kern van het huis. Het Ondernemershuis is al zichtbaar als digitaal platform waar ondernemers, organisaties en overheid samenkomen, elkaar ondersteunen en van dienst kunnen zijn. Op thema kunnen bedrijven via de aangesloten verenigingen input leveren op belangrijke onderwerpen als de bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen, startersbegeleiding, arbeidsmarkt, winkelbeleid en promotie van het merk Altena.

De aangesloten ondernemersverenigingen van Altena zijn eigenaar van het platform, en de gemeente Altena ondersteunt. Een bijzondere samenwerking die leidt tot een stevig en solide online platform voor ondernemend Altena. Het doel is dat het Ondernemershuis dé regionale gesprekspartner wordt vanuit de ondernemers naar overheid en onderwijs. Uiteraard met een groeiend draagvlak vanuit het bedrijfsleven in Altena. Door on- en offline samen te werken aan verschillende thema’s, ontstaat er voor de ondernemers in de gemeente Altena meer slagkracht, kennisdeling en business.

Kernbestuur

Het kernbestuur wordt sinds de oprichting gevormd door Ciel Vos (voorzitter), Sander Paans (vice-voorzitter), Hans Waaijenberg (penningmeester), Ad de Graaf (bestuurslid) en Peter Vos (secretaris). Allen vertegenwoordigen ondernemersverenigingen van respectievelijk OV Aalburg, OV de Bruine Kil / Werkendam, Bedrijvenkring Altena (BKA), OV de Linden / Andel en OV Den Alm / Giessen-Rijswijk. De ambitie is om dit bestuur in de komende maanden uit te breiden met nog twee ondernemende leden, die het bedrijfsleven kunnen vertegenwoordigen.

www.ondernemershuisaltena.nl

Meeuwis Millenaar: “Zaterdag is korfbaldag, punt uit”

Meeuwis Millenaar: “Zaterdag is korfbaldag, punt uit”

“Of het nou voor de kerk is of voor een sportclub, ik denk dat iedereen een kleine bijdrage moet leveren aan de gemeenschap door ergens een beetje verantwoordelijkheid te nemen. Vaak rol je daar vanzelf in. In mijn geval verliep dat via mijn kinderen, zo’n twintig jaar geleden.”

Lees het gehele interview met Meeuwis Millenaar via https://nocnsf.nl/clubbetekenis/zaterdag-is-korfbaldag-punt-uit#:~:text=Meeuwis%20Millenaar%20is%20melkveehouder%2C%20ondernemerscoach,en%20neemt%20plaats%20in%20commissies

 

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Naast de Campus Almkerk is ook Minette Straver en Altena Kennispoort uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst van de ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’. In deze tour maakt de Provincie Noord Brabant een ronde langs een groot aantal belanghebbenden. We gaan samen in gesprek over de toekomst van de Landbouw- en Voedselketen in Brabant. Het is de bedoeling daarbij breed ideeën en aandachtspunten uit de praktijk op te halen ten aanzien van onze ambitie. We bespreken ook welke onderdelen van het in 2019 samen met de burgers ontwikkelde Voedselbesluit meegenomen zouden kunnen worden. Deze input kan verwerkt worden in het nieuwe beleidskader dat later dit jaar zal worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma dat daaraan wordt gekoppeld. Wij gaan de dialoog vanuit Altena graag aan.