Interview met Riet de Graaf

Interview met Riet de Graaf

‘Zelfkennis is belangrijk als bestuurder

Met alleen een Mavodiploma op zak ging Riet de Graaf-Groeneveld (1957) thuis op de boerderij aan het werk. Logisch, want in het gezin met 9 kinderen op een boerderij moet er worden gewerkt. Nu, vele jaren later, is ze een ervaren en bevlogen bestuurder. Naast het werk op het eigen akkerbouwbedrijf en haar pensioenstal voor paarden, is Riet ook nog voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Zelfkennis

Je zou verwachten dat doorgewinterde bestuurders als Riet juist door hun ervaring nooit meer twijfelen. Het tegenovergestelde is volgens haar waar. “Het rare is dat er soms meer twijfels zijn. Het blijft soms zoeken naar de juiste beslissing, de juiste woorden. Het goede moment om ze uit te spreken. Om jezelf als bestuurder steeds weer te verbeteren, is het nodig om eerst goed te weten waarom je de dingen doet zoals je doet. Zelfkennis is dus heel belangrijk.”

Van de oudercommissie naar de buurtvereniging, naar het voorzitterschap van het Z.L.T.O. Land van Heusden en Altena in 2002. De ene uitdaging volgde de andere op. Riet: “Mijn vier medebestuurders, waaronder Jan van Asseldonk, Martin de Jager, Petra Straver en Cees Stutvoet, hadden veel kennis, we respecteerden elkaar en waren complementair. En ook heel belangrijk: we hadden veel plezier met elkaar. Dit zijn echt voorwaarden voor het optimaal functioneren van een bestuur. Na de fusie met drie Z.L.T.O. besturen moesten wij zorgen voor een transformatie naar een nieuw bestuur.

Voor Riet kwam het voorzitterschap geheel onverwachts. Zij had zich niet beschikbaar gesteld, maar andere vroegen haar om het voorzitterschap op zich te nemen. In eerste instantie tijdelijk, maar al snel werd duidelijk dat ze haar rol zo goed oppakte dat ze hier maar liefst tien jaar bestuurlijk actief is geweest als voorzitter. Ze volgde vele bestuurderscursussen en ging ervoor. “Ik kijk met plezier op die periode terug. Hard werken, maar goede keukentafelgesprekken en mooie vriendschappen.”

LTO Paardenhouderij

Nu de kinderen op zichzelf wonen, kan Riet nog meer tijd en energie in haar bestuurswerk steken. Op 23 augustus 2011 wordt ze benoemd als voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij. De leden hiervan zijn grotendeels pensionstalhouders. De Nederlandse paardenfokkerij en sport staan internationaal in hoog aanzien. Na voetbal is het de grootste economische inkomstenbron uit sport. Zowel agrarische, sportieve als ook recreatieve elementen komen daarin samen.

Door de grote diversiteit in bedrijven en belangen vraagt het voorzitterschap veel inzet.

“Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen

Riet hoefde niet lang na te denken toen ze via een geborgde zetel door een vertrouwenscommissie werd voorbedragen voor een algemene bestuurszetel van het Waterschap Rivierenland in 2015. “Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen. Wij behartigen zo mede de belangen van bedrijven die afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun akkers.” Als agrariër weet Riet als geen ander hoe het voelt als je hele aardappeloogst wegrot omdat je land onder water staat. Ook bij hen ging de oogst vorig jaar deels verloren. Een efficiënt werkend watersysteem is van groot belang! “Wanneer het water stijgt is het altijd een hectische tijd. Je moet ter plekke kijken wat er gaande is. Samen met de huidige ZLTO-bestuurders hebben we ons ingespannen om te inventariseren waar de knelpunten van het afvoersysteem van dit gebied liggen en verbeterpunten in kaart te brengen.”

Voor Riet is het bestuurswerk een verrijking van haar leven.

 

Kaders

ZLTO/LTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen zij 15.000 leden, die worden ondersteund bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. De leden zijn agrarische ondernemers, die vanuit lokale betrokkenheid bestuurlijk actief zijn. Leden worden uitgedaagd om alert te blijven en goed in spelen op de veranderende vraag van burgers en consumenten. Wie tijdelijk extra aandacht nodig heeft, krijgt dat ook. Hoofdonderwerpen op de agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. Samen met LTO Noord en de LLTB participeert ZLTO in de federatie LTO Nederland.

LTO is een van de partners van de Sectorraad Paarden (SRP)en werkt samen met de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO).De vakgroep Paardenhouderij zet zich o.a. in voor dierengezondheid en dierenwelzijn.

Waterschap:

Het rivierengebied: gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water. Een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar door het vele water ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen en de strijd ermee in het bijzonder, vormen al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In de voorhoede van deze strijd staan de Waterschappen. Inwoners kiezen uit hun midden bestuurders die hen vertegenwoordigen in deze eeuwenoude overheidsinstellingen. Deze instellingen zijn gevormd met het oog op voor het leven en werken in een rivierdelta met zijn verschillende bewoners en belangen. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.