Jan Vos voor de tweede keer in Altena

Jan Vos voor de tweede keer in Altena

Toneelgroep Jan Vos maakt voorstellingen op locatie over mensen die zich staande proberen te houden in een sterk veranderende wereld. Ze tonen de complexe werkelijkheid van individuele mensen die schuilgaat achter statistieken, rapporten, beleidsvoornemens en krantenkoppen.
Altenesen zijn harde werkers en nemen niet zo vaak tijd voor een avondje theater, maar dit past hen, verhalen over familiebedrijven en het boerenleven actueler dan ooit. Een mooi moment voor zelfreflectie.
Net zoals Sicco Mansholt dat deed aan het eind van carrière.

“Zijn er grenzen aan de groei, kan de mens genoegen nemen met genoeg? Een groot maatschappelijk thema in een persoonlijk verhaal over mensen in crisis”

Vanaf 27 t/m 31 juli is dit allemaal te zien bij het Zwaantje een authentieke ontmoetingsplek in Genderen.
Waar Suzanne en Harold van Drunen de scepter zwaaien, koken uit grootmoeders kookboek met een eigentijdse touch en waar gastvrijheid de boventoon voert.

Minette Straver en Josien Bol de organisatoren van deze avond hebben afgelopen jaar meegedaan aan de crowdfunding actie voor een nieuwe extra grote theatertent. Dus alles staat in de steigers voor een bijzonder avondje uit in Altena.
Kaarten kopen bij de Verkadefabriek https://www.verkadefabriek.nl/programma/filter/07-2021

De initiatiefnemers:
Josien, boerendochter opgegroeid in Doeveren, samen met haar man runt ze ‘De Hoeve’ in Wijk en Aalburg.
Een stevige studie achter de rug, eerst de HAS en toen Wageningen, maatschappelijk betrokken en bestuurder bij ZLTO Biesbosch.
Minette, opgegroeid in Giessen getrouwd en woont met haar gezin op het familiebedrijf Straver in Babyloniënbroek.
Jaren gewerkt op management niveau, maatschappelijk betrokken en alweer enkele jaren voorzitter van de ANV Biesbosch en Vice voorzitter van Collectief ANB West Brabant (Agrarisch Natuurbeheer).

 

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Naast de Campus Almkerk is ook Minette Straver en Altena Kennispoort uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst van de ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’. In deze tour maakt de Provincie Noord Brabant een ronde langs een groot aantal belanghebbenden. We gaan samen in gesprek over de toekomst van de Landbouw- en Voedselketen in Brabant. Het is de bedoeling daarbij breed ideeën en aandachtspunten uit de praktijk op te halen ten aanzien van onze ambitie. We bespreken ook welke onderdelen van het in 2019 samen met de burgers ontwikkelde Voedselbesluit meegenomen zouden kunnen worden. Deze input kan verwerkt worden in het nieuwe beleidskader dat later dit jaar zal worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma dat daaraan wordt gekoppeld. Wij gaan de dialoog vanuit Altena graag aan.

 

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

De Hoeve in Wijk en Aalburg combineert een melkveebedrijf met een circulair landbouwconcept inclusief uiterst vriendelijk bodemgebruik. Daarom krijgt het bedrijf van de provincie een Agrofoodpluim.

 

 

In 1997 namen Jacco Wink en zijn vrouw Josien Boll de huidige boerderij over die al generaties lang in de familie van Jacco zit. De Hoeve is een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund op natuurinclusieve basis. Zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit én een ruim bouwplan. Dat laatste betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Op de 126 hectare grasland worden hier gemiddeld 1,8 melkkoeien per hectare gehouden.
Jacco Wink: “We hoeven niet per se een maximale melkproductie, want zo weinig mogelijk krachtvoer is gewoon een principekwestie. Op andere terreinen halen we dan juist wel veel winst, zoals slimme techniek en automatisering.” “Op De Hoeve worden bewuste keuzes gemaakt met veel liefde en respect voor natuur en bodem”, haakt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur in. “Waar bovendien goede verdienmodellen onder liggen. Dat kost inspanningen, maar zij zijn zich er erg van bewust dat dit hen -maar ook Brabant- op de lange termijn juist iets oplevert.”

Vogels

De Hoeve doet aan actieve vogel- en nestbescherming, waarvoor hun medewerkers speciaal opgeleid worden. Ook in de erfbeplanting is rekening gehouden met vogels. Daarnaast heeft De Hoeve 11 hectare uitgesteld-maaienpercelen. Dat betekent, maaien met oog voor broedende vogels en hun kuiken, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels. Resultaat hiervan is een veelheid aan weidevogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen.

Gestopt met ploegen

Alles draait om de bodem, zeggen Jacco en Josien. En dus stopten ze al 15 jaar geleden met het ploegen van percelen. Daarmee behouden ze de organische stoffen in de bovenlaag van de bodem, die het water vasthouden. Bij het ploegen raakten ze elke keer de helft van die organische grond kwijt. Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in de grond.

Circulair concept

De Hoeve werkt volgens een circulair concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. Dat geldt ook voor de urine, daarvoor is Jacco op dit moment de mineralenverwaardingsmachine aan het ontwikkelen. Dit systeem haalt de mineralen uit urine van koeien. Die worden gebruikt om de bodem te voeden door middel van precisielandbouw. Het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te sproeien en de melkmachines schoon te spuiten.

 

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Met als doel het in kaart brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn en waar kansen liggen voor verbetering.  

Inmiddels is de enquête afgerond over de verwaarding van de Kringlooplandbouw. Bij CLM is men nu druk bezig om alles in kaart te brengen. 

Over de uitslag hiervan kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer lezen. 

Wij bedanken alvast alle betrokken agrariërs voor hun medewerking. 

Mooi om te zien dat we onze volgende stap al aan het voorbereiden zijn, waarbij alweer meer gebiedspartijen bij aangesloten zijn. 

Want we zijn het er met z’n alleen over eens, door gezamenlijk op te trekken kunnen we meters maken. 

 

Achtergrondinformatie: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/start-project-kansen-voor-verwaarding-van-kringlooplandbouw-in-altena/  

Meeuwis Millenaar ambassadeur van Kennispoort bij de NOS

Meeuwis Millenaar ambassadeur van Kennispoort bij de NOS

Circulaire landbouw in Altena staat provinciaal op de kaart

Circulaire landbouw in Altena staat provinciaal op de kaart

ALMKERK – Op uitnodiging van stichting Altena Kennispoort bezocht gedeputeerde Elies Lemkes het vleesbedrijf Kolff en een biodiverse akker in Altena.

Tijdens het bezoek heeft men de provincie kennis laten maken met de kracht van Altena die zich in het bijzonder manifesteert in de samenwerking binnen de keten van landbouw en voedsel en hiermee verbonden kwaliteiten van natuur en landschap. De agrariërs in de gemeente Altena tonen met het project Partridge aan dat de productie van voedsel en biodiversiteit uitstekend samen kunnen gaan.

Wethouder Matthijs van Oosten: “Het bundelen van krachten in de circulaire landbouw in Altena is uniek “. Jochem Sloothaak van Brabants Landschap zegt: “Het Partridge project is een van de weinige, er zijn 10 van dit soort projecten bekend in de wereld”. De gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant is enthousiast over wat door de agrariërs in Altena bereikt is en kan worden.

Op uitnodiging van stichting Altena Kennispoort bezocht gedeputeerde Elies Lemkes een van de akkers in Altena waar de biodiversiteit goed zichtbaar is. Samen met de gemeente Altena hebben zij op deze manier het unieke karakter van het gebied op de provinciale kaart gezet.