Altena Vrouwen in Besturen

Altena Vrouwen in Besturen

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt toe. Maar het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht, is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover al haar zorgen in de Tweede Kamer in maart 2018. Hierna kondigde zij enkele maatregelen om het tempo op te voeren. Eén van de maatregelen betrof een benchmark voor de grootste Nederlandse bedrijven, met als doel het belang van diversiteit aan de top te benadrukken, ook voor aandeelhouders en beleggers. (Pouwels & Henderikse, 2017)1

Het is al bewezen vanuit onderzoek dat diversiteit in cultuur, gender en leeftijd het verschil kan maken in besturen. Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, in de raad van bestuur en de raad van commissarissen maakt bedrijven effectiever en winstgevender. (s.n., 2020)2
De missie van Altena Vrouwen in Besturen is om vrouwen zo breed mogelijk te enthousiasmeren om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij. Hiertoe hebben we het platform Altena Vrouwen in Besturen opgericht, dat vrouwen kan faciliteren en ondersteunen.

Om dit streven te bereiken zijn wij blijvend op zoek naar vrouwen uit het Land van Altena, die het verschil kunnen en willen maken in besturen van verenigingen, in de politiek, in raden van advies of als commissaris. Gedacht wordt aan vrouwen, die al in besturen plaats hebben genomen ‘ongeschoold en/ of geschoold’ en aan vrouwen, die nog geen bestuurlijke ervaringen hebben, maar wel willen onderzoeken of zij die ambitie hebben. Jaarlijks biedt Altena Vrouwen in Besturen een opleiding in een cyclus van vier stappen. Voor seizoen 2021 – 2022 houdt deze in:

Stap 1: Internationale Vrouwendag 8 maart 2021: tijdens het ontbijt is de uitreiking van de Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder; tevens aftrap training Vrouwen in Besturen;
Stap 2: april – mei 2021: intakegesprekken voor de training Vrouwen in Besturen;
Stap 3: september – november 2021: cursus Persoonlijk Leiderschap in Besturen met aansluitend certificering en teambuilding;
Stap 4: december 2021 – maart 2022: snuffelstage in een bestuurlijke functie.
Afsluiting van de opleiding: Internationale Vrouwendag 8 maart 2022: afsluiting en start van de training Vrouwen in Besturen tijdens het ontbijt en de uitreiking Toontje Sprenger Prijs aan een vrouwelijke bestuurder.

 

U kunt bij interesse contact opnemen met Altena Vrouwen in Besturen: Leny van der Ham 0633843766

1 Pouwels,B., & Henderikse, W. (2017). Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende. Zeist: Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht l VanDoorneHuiskes en partners.
2 s.n. (2020). Kennisplatform – Gender. Opgehaald van Diversiteit in bedrijven: https://diversiteitinbedrijf.nl/kennisplatform/genderdiversiteit/

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Met als doel het in kaart brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn en waar kansen liggen voor verbetering.  

Inmiddels is de enquête afgerond over de verwaarding van de Kringlooplandbouw. Bij CLM is men nu druk bezig om alles in kaart te brengen. 

Over de uitslag hiervan kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer lezen. 

Wij bedanken alvast alle betrokken agrariërs voor hun medewerking. 

Mooi om te zien dat we onze volgende stap al aan het voorbereiden zijn, waarbij alweer meer gebiedspartijen bij aangesloten zijn. 

Want we zijn het er met z’n alleen over eens, door gezamenlijk op te trekken kunnen we meters maken. 

 

Achtergrondinformatie: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/start-project-kansen-voor-verwaarding-van-kringlooplandbouw-in-altena/  

We hebben een bizar jaar afgesloten!

We hebben een bizar jaar afgesloten!

Beste mensen, 

We hebben een bizar jaar afgesloten! 

U heeft allemaal uw eigen ervaringen gevoeld: thuis, bij familie of vrienden of op het werk. Ervaringen die bij de een harder zijn aangekomen dan bij de ander maar we hebben het wel allemaal op onze eigen wijze beleefd. 

Op dit moment zitten we nog midden in de 2e golf. Het is kritiek bij de zorg- en verpleegtehuizen, de ziekenhuizen. Maar ook onze economie heeft klappen opgelopen. De overheid steekt een helpende hand toe maar of dat genoeg is zal de tijd leren. 

Maar het leven werd gelukkig niet helemaal door corona beheerst. Als Stichting Altena Kennispoort hebben we volop energie gestoken in hetgeen waar we goed in zijn, in kansen verzilveren die voorbij kwamen. In het verbinden van enthousiaste ondernemers met overheid en kennisinstellingen. 

Kijk op onze website www.stichting-altena-kennispoort.nl voor de vele initiatieven die er in 2020 weer bij zijn gekomen en waar wij met onze unieke aanpak een initiërende rol hebben gespeeld. De meerwaarde van onze stichting wordt niet alleen herkend en erkend door de ondernemers in Altena maar zeker ook bij het gemeentebestuur van Altena. Wij hebben bijvoorbeeld met regelmaat afstemming met wethouders over o.a. agri-food, circulaire economie en ondernemershuis. Maar we hebben ook met kennisinstellingen buiten de regio zoals de Universiteit Wageningen en het HBO in Brabant contacten.  

Wat is de meerwaarde van Altena Kennispoort voor Altena ? 

Wij leven in een tijdperk van grote transformaties wat ons de komende decennia wereldwijd bezig zal houden en dus ook in Altena: de energietransitie, klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, de verduurzamingsladder en last but not least de corona-effecten op onze leefstijl. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans het verwoord: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’ 

Het zijn deze hogere doelen die ons in Altena moeten inspireren en onze Stichting wil daar in alle bescheidenheid een stuwende maar vooral een verbindende kracht in zijn. 

Ik licht er twee voorbeelden uit die in 2020 van de grond zijn gekomen.   

De door overheden en Rabobank gesubsidieerde inventarisatie van de verwaarding van landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Een project waar potentieel 40 landbouwbedrijven in Altena interesse in hebben en die passen in de kringloopfilosofie van de rijksoverheid maar ook uniek zijn in Nederland en een bijdrage kunnen leveren door een concrete stap te maken in de noodzakelijke landbouwtransitie. 

De date die Chief en Marianne Vos Erfgoed zijn aangegaan. Chief, een uniek ondernemerscollectief in Altena met Schouten Europe en Hak als trekkers, zijn heel bewust bezig om de noodzakelijke eiwittransitie vorm en inhoud te geven en daar ook een groeimarkt in te vinden. Er is immers wereldwijd – en Altena is een koploper – een bewustwordingstraject bezig naar gezonder leven, gezondere voeding. Een praktische vertaling gebeurt binnen Chief: andere voedingspatronen dan de traditionele hap die we gewend zijn om naar binnen te werken 

En hoe mooi kan het dan zijn dat wanneer Marianne Vos als wielericoon van Altena haar erfgoed dienstbaar wil inzetten voor het pushen van deze gezonde levensstijl. Want gezonde voeding gaat alleen samen met gezond bewegen. Die combinatie jagen de levensfuncties van ons lichaam omhoog en houdt ons langer gezond. De medische sector zal dat toejuichen. 

Kom ik tot slot bij de essentie waar het om gaat en waar wij als Altena Kennispoort ons hard voor willen maken. Een gezonde balans tussen People, Planet en Profit.  

Het jaar 2020 leert ons maar weer eens hoe kwetsbaar the people is. Het heeft de wereld op z’n kop gezet. De essentiële waarden om planet en profit te blijven uitbalanceren ten faveure van the people is de drive voor ons als Altena Kennispoort. De noodzakelijke hogere transformatiedoelen praktisch en concreet te maken in Altena door gebruik te maken van bestaande energie en passies bij het bedrijfsleven. En deze vervolgens te verbinden met overheid en kennisinstellingen want de een kan niet zonder de ander. We hebben elkaar nodig. 

Beste mensen, het jaar 2021 is gestart. Een wenkend perspectief dient zich aan. Hopelijk zullen de vaccins datgene brengen wat we ervan verwachten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Voor de zomer zijn de kwetsbare groepen gevaccineerd en in de loop van 2021 hebben we met z’n allen het beste gegeven in het realiseren van het ‘nieuwe normaal’ waarin zorg en economie weer in balans komen. 

Namens Altena Kennispoort wens ik u allen een inspirerend en hoopvol 2021 toe waarin we vooral gezond mogen blijven. Alle goeds voor 2021. 

 

Fons Naterop 

Voorzitter Altena Kennispoort 

Koop LokaalAltena, een samenwerking tussen Ondernemershuis Altena en BeleefAltena.

Koop LokaalAltena, een samenwerking tussen Ondernemershuis Altena en BeleefAltena.

Op kooplokaalaltena.beleef-altena.nl vind je een handig overzicht van alle winkeliers en horecagelegenheden uit onze regio. Heb je zin in een lekkere maaltijd, tussendoortje of verse ingrediënten voor jouw heerlijke recept? Kijk dan eens op de website. Met 1 klik vind je hier terug welke restaurants of winkeliers er een afhaal -of bezorgservice hebben én klik je meteen door naar hun website om je bestelling te plaatsen. Makkelijk toch?

Hoe is dit idee ontstaan?

Door het coronavirus zaten wij, de studenten die werken bij BeleefAltena, wat vaker thuis. Nicole Roubos, community manager bij Ondernemershuis Altena en werkzaam voor de Biesboschlinie, kwam met de vraag of wij geïnteresseerd waren om dit project op te zetten. Op onze website brengen wij normaal gesproken al in beeld wat er te doen is in de regio, daarom zagen wij nu ook de kans om ondernemers te helpen door deze kooplokaalactie op te zetten.  Veel mensen zijn niet op de hoogte van wat er in de buurt wordt aangeboden en kopen daarom al snel bij grote webwinkels of winkelketens

Wat is een eenieder zijn rol? 

Bart verzorgt de website van KoopLokaalAltena en zorgt ervoor dat alle horecazaken en winkeliers uitgelicht worden. Rozemarijn, Fleur en Marel zijn samen verantwoordelijk voor het promoten van de horecazaken en winkeliers uit de regio Altena. We houden de berichten van de lokale ondernemers in de gaten en delen deze op de social media van Beleef Altena. Zo brengen we de horecazaken en winkeliers en hun acties onder de aandacht bij onze volgers uit de regio Altena.  

Waarom geloof je hierin? 

In deze tijd is het erg belangrijk dat lokale winkels en horecazaken online zichtbaar zijn om hun klanten te kunnen blijven bedienen. Voor veel winkels is dit helemaal nieuw, doordat zij hun klanten mede aantrekken door de locatie waar zij zich bevinden. Wij hebben al online bereik en dat kunnen we mooi inzetten om zowel klanten als winkeliers te helpen elkaar te vinden. Daarin kan elke bijdrage al een verschil maken en daar worden we blij van. 

Team BeleefAltena

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet de toekomst van KoopLokaalAltena eruit? 

Ook na de coronatijd willen we aandacht blijven geven aan de regionale horecazaken en winkeliers. Wij geloven in een toekomst waar consumeren dichtbij de producent/bron het nieuwe normaal wordt. Wij inspireren ondernemers om samen te werken en zo een breder aanbod van zaken en diensten te genereren voor de bewoners en bezoekers van Altena.

 

Ambassadeur bij Kennispoort. 

Ambassadeur bij Kennispoort. 

Het delen van kennis en samen optrekken is de kern van ambassadeur zijn bij Kennispoort  

Kansen die we zien voor een Vitaal Altena waar sociaal/maatschappelijk-, duurzaam-,natuur- en financieel kapitaal elkaar versterken.  

 

In een ontspannen setting bespreken we vraagstukken met elkaar over zaken die ons bezighouden. 

En delen we de stand van zaken waar we ons aan gecommitteerd hebben als Kennispoort. 

Dit keer zijn we te gast bij de Magistraat, waar mede-eigenaar Hans-Anton Verschoor ons vertelt over zijn ambities. 

Net zoals Casper vd Wetering van ‘t Hoefhuys, melkveehouder die samen met Hans Anton een bierkaas ontwikkelt heeft. 

Hooikaas ziet hij als een kans om zijn  bedrijf te kunnen verduurzamen. 

Aan het eind van de avond zijn we het erover eens, met Meeuwis Millenaar als kartrekker gaan we onderzoeken hoe we Casper met zijn initiatief kunnen ondersteunen. 

En een oproep te doen om ambassadeur te worden bij Kennispoort. 

 

Ambassadeur zijn iets voor jou? Stichting Altena Kennispoort info@stichting-altena-kennispoort.nl  

Wie zijn er reeds ambassadeur: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/