Ben jij een professional in de Food? Dan mag jij zeker deze activiteiten mede georganiseerd door Food-Up Brabant niet missen.

Ben jij een professional in de Food? Dan mag jij zeker deze activiteiten mede georganiseerd door Food-Up Brabant niet missen.

  1. Langste borrelplank

2019-10-20

Lancering Beste Brabantse Borrelplank: superlekker en zonder vlees. Borrelen met impact!

https://foodupbrabant.nl/agenda-items/langste-borrelplank/

 

  1. Creativity World Forum 2019

2019-10-21 – 2019-10-23

Internationaal evenement over creativiteit en innovatie, voor creatieve geesten die willen werken aan maatschappelijke uitdagingen.

https://foodupbrabant.nl/agenda-items/creativity-world-forum-2019/

 

  1. Ondernemen in de akkerbouw in 2030

2019-10-23

Je leert alles om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren.

https://foodupbrabant.nl/agenda-items/ondernemen-in-de-akkerbouw-in-2030/

 

  1. Netwerkevent Agri meets Design

2019-10-23

Interactieve bijeenkomst die in het teken staat van gezamenlijke ervaringen en de generieke werkprincipes die de afgelopen maanden zijn gedestilleerd uit een reeks voorbeeldprojecten.

https://foodupbrabant.nl/agenda-items/netwerkevent-agri-meets-design/

 

  1. Dutch Design Week 2019 (#DDW2019)

2019-10-19 – 2019-10-27

De grootste designbeurs van Europa. Ook FoodUp! is aanwezig met Agri meets Design (Sectie-C) en Frietje Precies (Ketelhuisplein, vrij toegankelijk)

https://foodupbrabant.nl/agenda-items/dutch-design-week-2019-ddw2019/

 

 

Omefa, AFP en Oerlemans trotse winnaars Rethink Awards 2019

Omefa, AFP en Oerlemans trotse winnaars Rethink Awards 2019

De NRK heeft tijdens de Avond van de Maakindustrie de winnaars van de Rethink Awards Duurzame Producten 2019 bekendgemaakt. Oerlemans Packaging met Bag2Bag mocht de award in de categorie Ketensamenwerking in ontvangst nemen.

De Rethink Awards worden jaarlijks toegekend aan plastic- en rubberproducten die het beste voldoen aan de eisen van duurzaamheid. De jury herkent in de inzendingen enkele belangrijke trends, gericht op het verbeteren van de maatschappelijke waarde van producten en het oplossen van knelpunten. De focus van bedrijven is duidelijk gericht op de inzet van recyclaat of biobased grondstoffen, het herontwerpen van producten zodat ze beter recyclebaar zijn en ketensamenwerking. De inzendingen zijn getoetst op basis van vijf criteria: Renew (grondstoffen), Reduce (productie en product), Redesign (ontwerp en gebruik), Reuse (hergebruik product) en Recycle (inzameling en recycling).

Categorie Ketensamenwerking – Bag2Bag van Oerlemans Packaging
De Rethink award voor Bag2Bag staat volgens de jury symbool voor de manier waarop Oerlemans Packaging op strategische wijze bezig is met de verduurzamingsagenda. Het bedrijf ziet ketensamenwerking als een vereiste om aan een circulaire economie gestalte te geven. Bij Bag2Bag sluiten SABIC, Morssinkhof Rymoplast en Oerlemans Packaging met productiebedrijf Fardem Packaging samen de keten. Afvalstromen worden daarbij direct omgezet in hoge kwaliteitsproducten en krijgen daarmee een tweede leven in dezelfde toepassing.

Boeren vanuit het principe van de kringlooplandbouw

Boeren vanuit het principe van de kringlooplandbouw

Tekst: Marina Zwaan

 

Het boeren zit Jan en Cornella Treur uit Almkerk in het bloed. Als melkveehouders worden vader en dochter met de nodige uitdagingen geconfronteerd, maar die lossen ze waar mogelijk liefst vanuit hun eigen kracht op. En al veertig jaar lang mét oog voor duurzaamheid vanuit het principe van de kringlooplandbouw. Veranderingsbereid en innovatief. Samen met acht andere boeren uit Altena leveren ze zogenaamde VLOG-melk aan fabriek De Graafstroom van coöperatie DeltaMilk. 

 

Het werk op een administratiekantoor belet Cornella niet om ’s morgens in alle vroegte koeien te melken. Jan, aan de keukentafel met trots: “Als kind zat het er al in. Dat zie je gewoon.” Vijf jaar geleden nam ze als jongste van de zes kinderen Treur het besluit om boer te worden en twee jaar later kwam ze in het bedrijf. Cornella: “Gewoon met de dieren zijn. Daar geniet ik iedere morgen en avond weer van. Voor mij is dat levensgeluk. En de wereld kan niet zonder boeren, dat is gewoon een feit. Onze melk is VLOG gecertificeerd. Alleen melk van koeien die geen gengemodificeerd voer krijgen, mag VLOG-melk worden genoemd.” Jan: “Ik ben principieel tegen genmodificatie, omdat ik het griezelig vind. In Nederland is VLOG-melk nog niet zo bekend, maar Duitsland is er nu erg mee bezig.” 

In de huidige markt is het melkveebedrijf van de familie Treur met zeventig koeien, twaalf kalfjes en twaalf pinken op veertig hectare grond aan de kleine kant. Een bewuste keuze, want er is nog ruimte voor meer koeien. Per jaar vloeit er gemiddeld vijf ton melk door de leidingen. Als lid van coöperatie DeltaMilk gaat alle melk naar melkfabriek De Graafstroom waar het o.a. wordt verwerkt tot diverse kazen die jaarlijks internationaal in de prijzen vallen. Cornella: “Grote voordeel is dat de coöperatie met 185 leden klein is en dat je echt zeggenschap hebt tijdens ledenvergaderingen.” Jan vult aan: “En de melk wordt op zondag niet opgehaald. Dat past bij onze levenswijze.” 

 

“Kringlooplandbouw gaat erom dat je als boer zoveel mogelijk zelfvoorzienend bent” 

DeltaMilk kent een duurzaamheidsprogrammaEen kolfje naar de hand van Jan die al veertig jaar – geïnspireerd door dierwetenschapper Jaap van Bruchem – de principes van de kringlooplandbouw omarmt. Hij haalt er een boekje bij: “Kijk, het gaat erom dat je als boer zoveel mogelijk zelfvoorzienend bent en zo min mogelijk kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Wij zijn bewust grondgebonden en dat willen we ook blijven.” Cornella: “Dat betekent dat we geen mest hoeven af te voeren. Weidegang hebben wij hoog in het vaandel staan. Dan moeten de koeien minimaal 120 dagen naar buiten. In de winter hoopt de mest zich op. Die rijden we vanaf 15 februari weer uit over het land, zodat we met onze eigen eiwitten het land weer verrijken (zie kader 1). Qua energie zijn we bovendien zelfvoorzienend en ook de levensduur van onze koeien is met zes jaar en tien maanden bovengemiddeld.  

Stoppen met het boerenbedrijf is voor vader en dochter geen optie. Jan: “Ik ga door zolang ik gezond blijf. Ik hoop wel dat we in de toekomst en hogere prijs krijgen voor onze melk. Het zou mooi zijn als melkfabrieken in de toekomst afspraken mogen maken met de retail. Dat wordt nu verboden door de mededingingsautoriteit.” Ook Cornella is stellig: “Ik wíl dit echt en dan kun je overal een oplossing voor vinden. Het is belangrijk dat we als boeren positief blijven denken. Mijn vader is altijd in voor iets nieuws en prikkelends en gaat geen uitdaging uit de weg. Door samen te klankborden komen we altijd tot een oplossing.” 

 

Melkveehouders Jan en Cornella Treur uit Almkerk

 

De zelf ontwikkelde dubbele giertank van Jan Treur 

Al bijna 27 jaar rijdt hij over het land: de Duo Spray. Een giertank met een compartiment voor mest en een voor water. Zodat over de uitgestrooide mest meteen een laag water wordt mee gesproeid. Jan Treur ontwikkelde hem zelf, geïnspireerd door zijn eigen vader. Die kwam op het idee om tijdens zonnige dagen stikstof te strooien, ’s avonds mest uit te rijden en daar meteen water overheen te sproeien. Jan: “Dat had een enorm effect op de grasgroei. 

Maar liefst 5200 liter mest en 5800 liter water kan in één keer worden verwerkt. Onderzoek heeft aangetoond dat er 45% minder ammoniakuitstoot is bij een temperatuur van dertig graden. Sinds 1994 mag er alleen nog maar mest worden geïnjecteerd in de bodem. De Duo Spray doet echter nog steeds naar alle tevredenheid dienst op het land van de familie Treur. Zij kregen hiervoor een speciale ontheffingDe wereld was destijds nog niet klaar voor deze innovatie van Jan Treur. Zelf is hij al over deze teleurstelling heen gestapt: “Het heeft me vijf jaar grote inspanning gekost, maar ik kwam niet verder met ambtenaren en onderzoekers. Toen ben ik ermee gestopt.” Ondertussen ruziën de wetenschappers nog steeds over de vraag welke methode nu beter is voor bodem en milieu. Jan, zonder een spoortje rancune: “Een boer uit Groningen is met mijn idee verder gegaan. Hij gebruikt andere sproeiers, maar het effect is bijna hetzelfde. Geeft niet. Misschien is de tijd er binnenkort wel rijp voor.” 

 

 

Coöperatie DeltaMilk uit Bleskensgraaf 

DeltaMilk is een relatief kleine coöperatie met 185 leden die in 2003 is opgericht en sinds 2009 eigenaar is van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf. Jolanda Mijs, kwaliteitscoördinator melkleveringsketen, kan daar met passie over vertellen. “DeltaMilk bestond destijds uit 70 leden. Een bijzonder proces dat het zo’n kleine coöperatie lukte om een fabriek over te nemen. Ondanks de groei in het ledenaantal zijn de lijntjes nog steeds kort en de drempels laag.  

Weidegang is voor ons erg belangrijk en een voorwaarde om bij ons lid te mogen worden. Verder produceren leden allemaal VLOG-melk, dat verwerkt wordt in onze fabriek. Dat is een keuze van de coöperatie geweest. Naast deze twee zaken hebben we een duurzaamheidsprogramma, wat stimulerend en motiverend is. Je kunt punten behalen waarmee je een plus krijgt op je melkprijs. Ieder jaar veranderen de thema’s een beetje. 

Meer informatie: http://www.degraafstroom.com/ 

Impressie van de CHIEF bijeenkomst bij gemeente Altena

Impressie van de CHIEF bijeenkomst bij gemeente Altena

Met ruim honderd belangstellenden was de Raadszaal van het kersverse gemeentehuis van de gemeente Altena goed gevuld. Vertegenwoordigers van lokale onderwijsinstellingen, retail en ondernemingen evenals landelijk gevestigde organisaties waren aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst van CHIEF. Belangrijk uitgangspunt en doel van de bijeenkomst was om met gelijkgestemden verder vorm te geven aan de ideeën rondom Innovatie, Educatie, Fascinatie en Gezondheid in relatie tot plantaardige eiwitten in de regio Altena. Het creëren van draagvlak in een vroeg stadium van planvorming draagt wat de initiatiefnemers betreft bij aan een gezamenlijk gedragen concept wat met bijdragen van een ieder succesvol kan worden. Verschillende sprekers namen het woord en lichtten diverse aspecten van CHIEF toe…

 

Henk Schouten, een van de initiatiefnemers CHIEF en dagvoorzitter en Nationale Eiwitcommissaris Jeroen Willemsen over het tot stand komen van de plannen voor een Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie, oftewel CHIEF.
Meer weten? Klik op de bovenstaande afbeelding.

 

 

Innovatie: Marc-Paul van Halderen van Rewin sprak in zijn inleiding over het belang en de verschillende vormen van innovatie.
Klik hier voor zijn presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘CHIEF kan zich het beste richten op een ketenaanpak van veredeling tot eindproduct, waarbij met het bieden van de juiste faciliteiten op basis van een duurzaam businessmodel serieus zaken gedaan kan worden en het concept van CHIEF schaalbaar wordt.’

Educatie: Dr.Ir.Fred van de Velde, lector Eiwittransitie in Voeding bij de HAS Den Bosch sprak in zijn inleiding over de (minor) plant(w)aardige toekomst en de educatie kansen voor het onderwijs om de jongere generaties beter te informeren over de voordelen van een meer plantaardige toekomst.
Klik hier voor zijn presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘CHIEF kan het NEMO van Altena worden gericht op voeding. Het bundelen van initiatieven, uitdragen van trots en het realiseren van continuïteit in het educatie aanbod zijn belangrijke aspecten bij het totstandkomen van het centrum. Evenals het vergroten van zichtbaarheid van lokale producenten met een Boer van de Week campagne bijvoorbeeld.’

Fascinatie: Nicole Freid Marketing en Innovatie directeur bij HAK nam ons mee in de kunst van het verleiden. Over hoe we peulvruchten aantrekkelijker kunnen maken en vooral lekker!
Klik hier voor haar presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘Fascinatie is een omvangrijk begrip. Laten we het interpreteren als het prikkelen van de alle zintuigen. Luisteren en geïnspireerd raken door storytelling: het verhaal achter het product. Presentaties en proeven op de winkelvloer en bij evenementen. Chefs in de horeca kunnen verleiden om nieuwe gerechten te proberen met meer plantaardige producten.’

Gezondheid: Inzicht in de duurzaamheid- en gezondheidsvoordelen van anders, meer plantaardig en lokaal, eten is essentieel voor de geloofwaardigheid van de boodschap. Dr. Maaike Nieuwland van Wageningen UR FBR vertelt in haar inleiding over de impact van ons huidige eiwitconsumptie, het belang van een transitie en de uitdagingen waar we voor staan.
Klik hier voor haar presentatie.
Inzichten vanuit de inputsessie met deelnemers: ‘de regio leent zich voor een gebiedsgerichte aanpak om gezonder te eten met een overwegend plantaardig en lokaal dieet. De ambitie werd uitgesproken om van het Land van Altena de 8ste Blue Zone ter wereld te maken. Een Blue Zone is een gebied waar de bevolking met een specifiek voeding- en leefstijl patroon meetbaar ouder worden.’

 

Initiatief met als thema Leefstijl en Gezondheid

Initiatief met als thema Leefstijl en Gezondheid

Bakker Hardeman – Gerard Hardeman, Eigenaar; Forward to Basics – Trudy Vlot, Eigenaar en Leefstijlarts.

 

Plan A
De initiatiefnemers willen een project opstarten over biologische voeding, leefstijl en gezondheid.

 

Ondersteuning in de vorm van:
– financiering voor onderzoek en communicatieplan.

Plan B
Een foodtruck met de verkoop van duurzaam biologisch voedsel toert rond door Altena, als tegenhanger van de MacDonalds, en stationeert op ontmoetingsplekken zoals het gemeentehuis, de wekelijkse markten, bioscoop, scholen en events. HAK is bereid producten voor de foodtruck aan te leveren.

Ondersteuning in de vorm van:
– aangepaste regelgeving;
– gelden voor cofinanciering truck;
– communicatie gezondheid in samenwerking met de GGD.

 

Lees het artikel over het initiatief hier:

Altena werpt zich op als experimentzone voor Nederland en daarbuiten