Subsidie van ministerie voor duurzame maatregelen

Subsidie van ministerie voor duurzame maatregelen

Altena krijgt 116.200 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor duurzame maatregelen in de gemeente. Denk hierbij onder andere aan energiespreekuren of het inzetten van energiecoaches.

Het geld komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een stimuleringssubsidie om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

 

Altena Woont Slim

De plannen worden momenteel verder uitgewerkt in samenwerking met Stichting Duurzaam Stoer, die onder meer het duurzaamheidsloket van de gemeente beheert. Stichting Stoer voert daarna de acties uit onder de paraplu van de gemeentelijke energiebesparingsaanpak ‘Altena Woont Slim’. Het gaat bijvoorbeeld energiespreekuren, inzet van energiecoaches, buurtbijeenkomsten en korting op energiebesparende producten.

 

Ammoniak Emissies uit drijfmest

Ammoniak Emissies uit drijfmest

Waar komt ammoniak vandaan? In de hele kringloop van koe naar mest naar gras en weer naar koe, komt stikstof voor. Stikstof in de vorm van eiwit, nitraat, ammonium, ureum en ammoniak. De stikstof die niet benut wordt in de vorm van eiwit, komt in het milieu als ammoniak en lachgas-emissie in de lucht of via uitspoeling van nitriet/nitraat en ammonium naar het grondwater. 

De bedrijfsvoering in elke schakel van de kringloop op je bedrijf bepaalt uiteindelijk hoeveel stikstof je verliest door een slechte benutting in het dier en op het land. Bij een handige aanpak blijven de amoniakemissies ver beneden het algemeen aangenomen gemiddelde. Dit gaat samen met een verdienmodel voor jezelf, door minder verliezen.

 

Resultaten van grootschalig onderzoek

In 2019 is een groot ammoniak emissie onderzoek gedaan op melkveebedrijven in Nederland en België. Dit onafhankelijk onderzoek werd gefinancierd door 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en werd uitgevoerd door expertisebureau Organic Forest Polska en Anton Nigten.

We onderzochten mestmonsters van alle mogelijke bedrijfstypes: zowel gangbare als biologische, intensieve als extensieve en grote als kleinere bedrijven. Het onderzoek werd opgezet om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de emissies van onder andere NH3 uit drijfmest. De bedoeling was vervolgens inzicht te krijgen welke maatregelen tot de laagste ammoniak emissie leiden, bijvoorbeeld door produkten in het voer of door directe toevoeging aan de drijfmest in de put. Hieruit kwamen concrete aanbevelingen voor melkveehouders en beleidsmakers.

Peter Vanhoof (onderzoeker bodem&mest), Anton Nigten (mineraaldeskundige biosystemen).

 

Ammoniak emissie en de Stikstofkringloop

In een eerste fase onderzochten we de samenstelling van de mest en de ammoniakemissie van 171 mestmonsters van 135 melkveebedijven en keken welke factoren daar invloed op hebben:

– het winterrantsoen, (= dat wat de koeien eten als ze op stal staan)

– de melkwaarden (= de eiwit-stikstof en de niet gebruikte stikstof afvoer via ureum)

– de mestwaarden (= de stikstof die ongebruikt in de urine & mest terecht komt)

– overige stoffen die in de mestput terecht komen naast mest en urine zoals stro, spoelwater, medicijnen, ontsmettingsprodukten, strooisel in de ligboxen, etc…)

 

Hieruit kwamen conclusies over hoe je de emissies kunt beperken.

 

Benutting van stikstof op grasland

De onderzochte mest werd door de deelnemende bedrijven op verschillende manieren uitgereden in het voorjaar 2019. We hebben de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede bepaald en berekend hoe goed de bemesting (drijfmest en soms kunstmest) op het land benut werd. Er kwamen enorme verschillen uit het onderzoek, met benuttingspercentages voor stikstof gaande van 42 tot 217%. De verschillen laten zien wat handiger werkt en daar gaan we uitgebreid op in tijdens de lezing.

 

Uitnodiging
Lezing Ammoniak emissie onderzoek voor boeren en erfbetreders. Doe je voordeel met kennis uit de prestaties van je collega’s. Leer hoe je met rendabele bedrijfsvoering, de ammoniak emissie omlaag kunt brengen; en ook wat je vooral niet moet doen.

Waar?
Gemeentehuis Altena, raadszaal.
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Wanneer:

Woensdag 5 februari 2020

Hoe laat?

inloop vanaf 19:00 uur, lezing 19:30 u.

I.v.m. de beschikbare ruimte graag aanmelden:
a.van.der.knaap@planet.nl vol=vol

 

De Nederlandse bedrijven in het onderzoek

 

 

Als je aan hop denkt, dan denk je aan Altena!

Als je aan hop denkt, dan denk je aan Altena!

Afgelopen donderdag stond ‘Hop van Altena’ in de finale van de Brabantse Erfgoedprijs 2019 en kreeg veel waardering van de vakjury. In hun rapport staat oa: “ Hop van Altena laat de oude traditie van de hopteelt, waar het land van Altena in de Middeleeuwen bekend om was, herleven in een nieuwe fusiegemeente. In alle 21 kernen van Altena verschijnen hophoven en hopkuilen in het landschap, in een project dat inwoners, ondernemers, scholen, cultuur- en natuurorganisaties en diverse vrijwilligers verenigt en verbindt. Samen maken zij de hopteelt weer levend, wat voor verbinding, verbroedering en een gevoel van identiteit zorgt in de nieuwe fusiegemeente”.

De prijs werd uiteindelijk gewonnen door het ‘HomecomputerMuseum’ uit Helmond die met hulp van mensen met een beperking, oude (home)computers opknapt om een plek te geven in het museum of om tegen een aantrekkelijke prijs te verkopen aan mensen met een krappe beurs.

 

De prijs werd uiteindelijk gewonnen door het ‘HomecomputerMuseum’ uit Helmond die met hulp van mensen met een beperking, oude (home)computers opknapt om een plek te geven in het museum of om tegen een aantrekkelijke prijs te verkopen aan mensen met een krappe beurs.

Ook de kartrekkers van het project: Ronald van den Ende (vrijwilliger bij oa Altena Bier) en Jos Schenkeveld (Brabants Landschap), waren zeer tevreden. Jos: “ Als je kijkt hoe kort we nog maar bezig zijn en dan al zoveel belangstelling en waardering krijgen, dan weet je dat we er met elkaar iets groots van kunnen maken”. Ronald vult aan: ”Door de aanwezigheid gisteravond van o.a. Wethouder Roland van Vught en diverse mensen uit Altena voelen we ook dat het project echt breed gedragen wordt. We merken ook dat agrarische ondernemers en toeristische organisatie geïnteresseerd zijn en dat biedt naast een sociaal-cultureel aspect ook een economisch perspectief”. Volgende week gaat de stichting een evaluatie houden met alle deelnemers die dit jaar bij het project betrokken waren.

 

Gedeputeerde neemt het eerste – met hop uit Altena gebrouwen – bier in ontvangst

Donderdagavond nam Gedeputeerde Marianne van der Sloot (CDA) (Samenleving, Cultuur en Erfgoed) als eerste ‘Blonde Fort(e)’ in ontvangst. Het betreft een uniek ambachtelijk bier, gebrouwen met echte verse hop uit Altena. Het is fris en doordrinkbaar fresh hopped bier met een spannende smaak.

Technies is het een ‘Session IPA’ maar in de praktijk weten slechts echte kenners waar we het dan over hebben. Brouwmester Ramses Snoei – uit buurgemeente Hooge Zwaluwe – heeft daarvoor de verse (ongedroogde) hop gebruikt, die tijdens ons 1ste Hop van Altena Bier festival met de hand geplukt werd. Het is een echt doordrink bier van een krappe 5% waar je niet snel dronken van wordt. En die door zijn bitterheid en complexe smaak blijft uitnodigen om weer een slok te nemen.

 

De naam – Blonde Fort(e) – is een knipoog naar Gedeputeerde Marianne van der Sloot die het eerste exemplaar uitgereikt kreeg (en de volgende dag haar portefeuille ter beschikking stelde). Maar verwijst ook naar de vele fraaie forte(n) die op ons eiland van Altena staan.

Blonde Fort(e) is het eerste bier van wat een hele serie speciaal bier moet gaan worden die allemaal bereid zijn met lokale ingrediënten. Vanaf week 47 zal het bier zowel in de winkels als in de horeca beschikbaar zijn.

Kwetters koopt een leghennenbedrijf in Duitsland

Kwetters koopt een leghennenbedrijf in Duitsland

John Kwetters, Piet de Gooijer, Jan van Esch en de medewerkers van het leghennenbedrijf in Wandersleben, worden officieel welkom geheten door de burgemeester van Drei Gleichen.

Eierhandel Kwetters heeft in het midden van Duitsland een tweede leghennenbedrijf gekocht. Het leghennenbedrijf in Wandersleben, gemeente Drie Gleichen in de deelstaat Thüringen, biedt plaats aan een kleine 550.000 leghennen, waarvan een groot gedeelte vrije uitloophennen is. “De koop van dit leghennenbedrijf past in de strategie van de Brabantse eiersorteerder om haar positie in Duitsland te verstevigen”, zegt directeur John Kwetters. “Duitse afnemers vragen vooral in Duitsland geproduceerde eieren. Die kunnen wij nu leveren. De afzet van Nederlandse eieren kan meeliften met die van onze Duitse eieren.” Hij ziet vooral mogelijkheden om vanuit de productielocatie in Thüringen afzet te realiseren in het zuiden van Duitsland.

Het leghennenbedrijf wordt per 1 januari 2020 overgedragen aan Kwetters en gaat dan verder onder de naam Thüringer 3Burgen-Ei. Directeur Kwetters ziet mogelijkheden om een deel van het bedrijf om te zetten naar biologisch.

Eierhandel Kwetters kocht in 2007 een productielocatie in Duitsland, in Wackersleben in de deelstaat Saksen-Anhalt. Het betrof een in het voorjaar van 2007 nieuw in gebruik genomen pakstation en een pluimveebedrijf met 300.000 scharrelhennen. Deze overname bood Kwetters de mogelijkheid om lokaal geproduceerde en Nederlandse eieren af te zetten in de regio, met grote steden als Hannover, Berlijn en Leipzig op 1,5 uur rijden. Kwetters heeft deze productielocatie nog steeds, maar heeft het pakstation verplaatst naar Langenweddingen in dezelfde deelstaat.

Stichting CHIEF vanaf september een feit

Stichting CHIEF vanaf september een feit

Het bestuur bestaat uit: Henk Schouten (CEO Schouten Europe B.V.), Timo Hoogeboom (CEO Hak B.V.) en Henk Gerbers (provincie Noord Brabant).

“Belang overstijgend samenwerken, innoveren,  gedragsverandering en nieuwe verbindingen realiseren tussen ketenspelers is nodig om Nederland meer plantaardig te laten eten.” Citaat: Henk Schouten

Educatie is één van de pijlers van CHIEF.

“Zonder kennis geen gedragsverandering”

Hiervoor is CHIEF in gesprek met deskundige organisaties op dit gebied  waaronder o.a. GGD, Jong leren eten, Louis Bolk, Proveg, HAS, WUR, Voedsel1000, het onderwijs enz. Met de uitdaging om een uitgekiend leerzaam en haalbaar programma samen te stellen, waar smaak, lokaal en  beleving centraal staan.

 

Studenten van de HAS uit Den Bosch hebben een verrassend recept gemaakt van lokaal geteelde- en geproduceerde producten.

Studenten van de HAS hebben in opdracht van CHIEF een workshop voor groep 8 van de basisschool ontwikkeld. De workshop bevat vier lessen die samen een educatief geheel vormen. De leerlingen gaan luisteren naar informatie, maar gaan na elk onderdeel zelf aan de slag met een praktisch deel dat  hierop aansluit. Tot slot gaan zij aan de slag in de keuken en mogen ze de pluktuin in om in het klein de teelt te beleven, zien en voelen.